Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Transitielening

Rentekorting of -opslag op basis van uw prestaties rondom de gekozen duurzaamheidsdoelstelling

 • Rentekorting bij behalen van targets
 • Renteopslag bij niet behalen van targets
 • Doelstellingen op basis van uw eigen sector
 • Jaarlijkse toetsing door externe gekwalificeerde beoordelaar

Met de Transitielening ondersteunen wij u om de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering te maken. Vooraf maken we afspraken over een duurzaamheidsdoelstelling op een onderwerp in uw eigen sector. Behaalt u de duurzaamheidsdoelstelling? Dan krijgt u rentekorting. Als u de doelstelling niet haalt, betaalt u renteopslag. De Transitielening geldt voor zakelijke klanten voor leenbedragen van 1 miljoen euro tot 25 miljoen euro.

De Transitielening

Het product

De Transitielening is een financiering die gebaseerd is op onze Zakelijke lening en waaraan een duurzaamheidsprogramma is gekoppeld. Met dit programma stimuleren wij u om uw targets van de vooraf afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen gedurende een periode van 3 jaar te behalen. Ieder jaar kijken wij of u de jaarlijkse targets voor de doelstelling wel of niet heeft behaald.

 • Heeft u de jaarlijkse target behaald? Dan ontvangt uw onderneming in het daaropvolgende jaar een rentekorting van 30 basispunten.
 • Heeft u de jaarlijkse target niet behaald? Dan brengen wij een renteopslag van 15 basispunten in rekening in het daaropvolgende jaar.

Afhankelijk van het wel óf niet behalen van uw jaarlijkse target, krijgt u in het daaropvolgende jaar korting óf opslag op uw rente. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door een externe gekwalificeerde beoordelaar.

Voor wie?

De Transitielening is geschikt voor organisaties die:

 • Actief een stap willen maken naar een duurzamere onderneming
 • Een financieringsbehoefte hebben van minimaal €1.000.000 en maximaal €25.000.000

Om in aanmerking te komen voor een Transitielening moet u voldoen aan onze voorwaarden voor een Zakelijke lening. Daarnaast is het vereist dat u met ABN AMRO een overeenstemming bereikt over het duurzaamheidsprogramma. ABN AMRO is niet verplicht om u een duurzaamheidsprogramma aan te bieden.

Voordelen, nadelen en risico’s

Voordelen

 • U kunt, bij het behalen van uw jaarlijkse target die gekoppeld is aan de duurzaamheidsdoelstelling, een rentekorting krijgen van 30 basispunten op de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening.
 • U wordt gestimuleerd om stap voor stap uw bedrijfsvoering te verduurzamen op het gebied van de afgesproken duurzaamheidsdoelstelling.

Nadelen

 • Bij het niet behalen van uw jaarlijkse target, die gekoppeld is aan de duurzaamheidsdoelstelling, krijgt u een renteopslag van 15 basispunten op de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening.
 • De kosten voor de externe gekwalificeerde beoordelaar en de eventuele afgifte van certificaten, die nodig zijn voor het aantonen of u uw target heeft behaald, zijn voor uw rekening.

Risico's

 • Voor het ondertekenen van de kredietovereenkomst spreken wij voor een periode van 3 jaar, jaarlijkse targets af die gekoppeld zijn aan de duurzaamheidsdoelstelling. Dit betekent dat u in jaar 2, 3 en 4, afhankelijk van het wel of niet behalen van de afgesproken targets, een rentekorting of -opslag krijgt of betaalt. Bij financieringen met een looptijd van 4 jaar of langer betaalt u na 4 jaar de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening. Afhankelijk van uw rentekorting, kunnen de maandlasten van de financiering vanaf dat moment hoger zijn dan u gewend was.
Rente en overige tarieven

Rente

U betaalt de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening. Op deze rente krijgt u, bij het behalen van de vooraf afgesproken targets op het gebied van uw duurzaamheidsdoelstelling, een rentekorting van 30 basispunten in het daaropvolgende jaar. Haalt u deze targets niet? Dan betaalt u in het daaropvolgende jaar een renteopslag van 15 basispunten.

Eenmalige kosten

U betaalt de eenmalige afsluitkosten die horen bij de Zakelijke lening. Verder zijn de kosten voor de externe gekwalificeerde beoordelaar, die valideert of u wel of niet uw targets voor de afgesproken duurzaamheidsdoelstelling heeft behaald, voor uw rekening. Deze kosten dient u van te voren af te stemmen met deze partij.

Let op: als er een nulmeting nodig is dient deze ook te worden gevalideerd door de externe gekwalificeerde beoordelaar. De kosten van deze validatie zijn voor uw rekening.

Looptijd

Voor het duurzaamheidsprogramma spreken we voor 3 jaar jaarlijkse targets af. Afhankelijk van het wel of niet behalen van deze targets krijgt u rentekorting óf betaalt u renteopslag in het daaropvolgende jaar. Haalt u in het eerste jaar uw target? Dan krijgt u in het tweede jaar de korting. In totaal is er 3 keer sprake van een rentekorting of -opslag, afhankelijk van het al dan niet behalen van de jaarlijkse targets. De korting of opslag periode is altijd 12 maanden en in totaal dus 36 maanden.

De exacte looptijd van het duurzaamheidsprogramma is afhankelijk van het eerste meetmoment, omdat er bij sommige duurzaamheidsdoelstellingen naar kalenderjaren wordt gekeken. Hierdoor kan de ingangsdatum van het eerste jaar waarin de targets worden getoetst verschillen.

De Transitielening zelf kan een langere looptijd hebben dan de duur van het duurzaamheidsprogramma. Zodra het duurzaamheidsprogramma van de Transitielening is afgelopen, betaalt u de reguliere rente van de Zakelijke lening tot het einde van de looptijd van de financiering.

Aanvraagproces

Maak een afspraak voor een vrijblijvend financieringsgesprek. Neem hiervoor contact op met uw strategisch adviseur of plan direct online een afspraak. In dit gesprek bespreken we of en hoeveel u zakelijk kunt lenen en kijken we samen naar een duurzame doelstelling die bij uw bedrijf past.

Onze strategisch adviseurs kunnen u meer vertellen over hoe de aanvraag van de Zakelijke lening, in combinatie met de Transitielening in uw situatie verloopt. Deze financiering stellen we op maat voor u samen.

Voorwaarden

De Transitielening is gekoppeld aan de Zakelijke lening van ABN AMRO. Alle informatie over deze financiering en de voorwaarden vindt u op de productpagina van de Zakelijke lening.

Lees meer over de afspraken en uitgebreide informatie in het productinformatieblad van de Transitielening.

De Transitielening

Het product

De Transitielening is een financiering die gebaseerd is op onze Zakelijke lening en waaraan een duurzaamheidsprogramma is gekoppeld. Met dit programma stimuleren wij u om uw targets van de vooraf afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen gedurende een periode van 3 jaar te behalen. Ieder jaar kijken wij of u de jaarlijkse targets voor de doelstelling wel of niet heeft behaald.

 • Heeft u de jaarlijkse target behaald? Dan ontvangt uw onderneming in het daaropvolgende jaar een rentekorting van 30 basispunten.
 • Heeft u de jaarlijkse target niet behaald? Dan brengen wij een renteopslag van 15 basispunten in rekening in het daaropvolgende jaar.

Afhankelijk van het wel óf niet behalen van uw jaarlijkse target, krijgt u in het daaropvolgende jaar korting óf opslag op uw rente. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door een externe gekwalificeerde beoordelaar.

Voor wie?

De Transitielening is geschikt voor organisaties die:

 • Actief een stap willen maken naar een duurzamere onderneming
 • Een financieringsbehoefte hebben van minimaal €1.000.000 en maximaal €25.000.000

Om in aanmerking te komen voor een Transitielening moet u voldoen aan onze voorwaarden voor een Zakelijke lening. Daarnaast is het vereist dat u met ABN AMRO een overeenstemming bereikt over het duurzaamheidsprogramma. ABN AMRO is niet verplicht om u een duurzaamheidsprogramma aan te bieden.

Voordelen, nadelen en risico’s

Voordelen

 • U kunt, bij het behalen van uw jaarlijkse target die gekoppeld is aan de duurzaamheidsdoelstelling, een rentekorting krijgen van 30 basispunten op de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening.
 • U wordt gestimuleerd om stap voor stap uw bedrijfsvoering te verduurzamen op het gebied van de afgesproken duurzaamheidsdoelstelling.

Nadelen

 • Bij het niet behalen van uw jaarlijkse target, die gekoppeld is aan de duurzaamheidsdoelstelling, krijgt u een renteopslag van 15 basispunten op de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening.
 • De kosten voor de externe gekwalificeerde beoordelaar en de eventuele afgifte van certificaten, die nodig zijn voor het aantonen of u uw target heeft behaald, zijn voor uw rekening.

Risico's

 • Voor het ondertekenen van de kredietovereenkomst spreken wij voor een periode van 3 jaar, jaarlijkse targets af die gekoppeld zijn aan de duurzaamheidsdoelstelling. Dit betekent dat u in jaar 2, 3 en 4, afhankelijk van het wel of niet behalen van de afgesproken targets, een rentekorting of -opslag krijgt of betaalt. Bij financieringen met een looptijd van 4 jaar of langer betaalt u na 4 jaar de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening. Afhankelijk van uw rentekorting, kunnen de maandlasten van de financiering vanaf dat moment hoger zijn dan u gewend was.

Rente en overige tarieven

Rente

U betaalt de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening. Op deze rente krijgt u, bij het behalen van de vooraf afgesproken targets op het gebied van uw duurzaamheidsdoelstelling, een rentekorting van 30 basispunten in het daaropvolgende jaar. Haalt u deze targets niet? Dan betaalt u in het daaropvolgende jaar een renteopslag van 15 basispunten.

Eenmalige kosten

U betaalt de eenmalige afsluitkosten die horen bij de Zakelijke lening. Verder zijn de kosten voor de externe gekwalificeerde beoordelaar, die valideert of u wel of niet uw targets voor de afgesproken duurzaamheidsdoelstelling heeft behaald, voor uw rekening. Deze kosten dient u van te voren af te stemmen met deze partij.

Let op: als er een nulmeting nodig is dient deze ook te worden gevalideerd door de externe gekwalificeerde beoordelaar. De kosten van deze validatie zijn voor uw rekening.

Looptijd

Voor het duurzaamheidsprogramma spreken we voor 3 jaar jaarlijkse targets af. Afhankelijk van het wel of niet behalen van deze targets krijgt u rentekorting óf betaalt u renteopslag in het daaropvolgende jaar. Haalt u in het eerste jaar uw target? Dan krijgt u in het tweede jaar de korting. In totaal is er 3 keer sprake van een rentekorting of -opslag, afhankelijk van het al dan niet behalen van de jaarlijkse targets. De korting of opslag periode is altijd 12 maanden en in totaal dus 36 maanden.

De exacte looptijd van het duurzaamheidsprogramma is afhankelijk van het eerste meetmoment, omdat er bij sommige duurzaamheidsdoelstellingen naar kalenderjaren wordt gekeken. Hierdoor kan de ingangsdatum van het eerste jaar waarin de targets worden getoetst verschillen.

De Transitielening zelf kan een langere looptijd hebben dan de duur van het duurzaamheidsprogramma. Zodra het duurzaamheidsprogramma van de Transitielening is afgelopen, betaalt u de reguliere rente van de Zakelijke lening tot het einde van de looptijd van de financiering.

Aanvraagproces

Maak een afspraak voor een vrijblijvend financieringsgesprek. Neem hiervoor contact op met uw strategisch adviseur of plan direct online een afspraak. In dit gesprek bespreken we of en hoeveel u zakelijk kunt lenen en kijken we samen naar een duurzame doelstelling die bij uw bedrijf past.

Onze strategisch adviseurs kunnen u meer vertellen over hoe de aanvraag van de Zakelijke lening, in combinatie met de Transitielening in uw situatie verloopt. Deze financiering stellen we op maat voor u samen.

Voorwaarden

De Transitielening is gekoppeld aan de Zakelijke lening van ABN AMRO. Alle informatie over deze financiering en de voorwaarden vindt u op de productpagina van de Zakelijke lening.

Lees meer over de afspraken en uitgebreide informatie in het productinformatieblad van de Transitielening.

Ontdek de Transitielening van ABN AMRO in 3 minuten

Bekijk de video en ontdek hoe de Transitielening van ABN AMRO werkt en wat het voor uw onderneming kan betekenen.

Veelgestelde vragen over de Transitielening

U betaalt de reguliere rente die u zou betalen bij een reguliere Zakelijke lening. Op deze rente krijgt u, als u de targets haalt die gekoppeld zijn aan uw duurzaamheidsdoelstelling, een rentekorting van 30 basispunten in het daaropvolgende jaar. Haalt u deze targets niet? Dan betaalt u in het daaropvolgende jaar een renteopslag van 15 basispunten.

In totaal is er 3 keer sprake van een rentekorting of -opslag, afhankelijk van het al dan niet behalen van de jaarlijkse targets. De korting of opslag periode is altijd 12 maanden en in totaal dus 36 maanden.

Nee, dat is niet verplicht. De Transitielening zelf is gekoppeld aan een duurzaamheidsprogramma, maar niet per se gekoppeld is aan het investeringsdoel van uw financiering. Dit betekent dat u de Transitielening kunt besteden aan de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma, maar ook aan een ander investeringsdoel binnen uw bedrijfsvoering. De Transitielening kan dus ook worden gebruikt voor activiteiten die niet zijn gericht op de verduurzaming van (de activiteiten van) uw onderneming.

De Transitielening wordt aangeboden aan ondernemers binnen een breed aantal sectoren. Voor de Transitielening zijn verschillende duurzaamheidsdoelstellingen ontwikkeld en deze worden toegespitst op uw specifieke situatie. Welke duurzaamheidsdoelstelling met u wordt afgesproken is afhankelijk van de sector waarin uw onderneming actief is.  

De toetsing van uw jaarlijkse targets, waarbij een mogelijke nulmeting als uitgangspunt wordt genomen, kan op 2 manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van uw duurzaamheidsdoelstelling.

De 2 mogelijkheden zijn als volgt:

 1. De duurzaamheidsdoelstelling wordt opgenomen in uw jaarrekening die is voorzien van tenminste 1 beoordelingsverklaring van uw accountant.
 2. Een duurzaamheidscertificaat dat is wordt ondertekend door een door ABN AMRO vooraf goedgekeurde externe gekwalificeerde beoordelaar, (zoals een certificerende instantie of een accountant). Wie deze externe gekwalificeerde beoordelaar is, spreekt u vooraf met ons af en dit kan per duurzaamheidsdoelstelling verschillen.

De manier waarop de nulmeting gevalideerd moet worden, verschilt per doelstelling. De nulmeting, indien toepasselijk, wordt gebruikt voor het bepalen van de targets die gekoppeld zijn aan de vooraf met u afgesproken duurzaamheidsdoelstelling. Aan de hand van de jaarlijkse validatie door de externe gekwalificeerde beoordelaar, wordt bepaalt of u het voor dat jaar geldende target heeft gehaald. Afhankelijk van het wel of niet behalen van deze targets, krijgt u in het daaropvolgende jaar een rentekorting of -opslag.

Let op: eventuele kosten voor de externe gekwalificeerde beoordelaar die gemaakt worden voor het valideren van de nulmeting (indien toepasselijk) en of u de targets heeft behaald, zijn voor uw rekening. Dit geldt voor alle 2 de scenario’s die hierboven worden genoemd. Stem daarom vóór het ondertekenen van de kredietovereenkomst met de externe gekwalificeerde beoordelaar af of hier extra kosten aan verbonden zijn.

De Transitielening is gekoppeld aan een duurzaamheidsprogramma dat afgestemd is op uw onderneming. In dit programma kiest u samen met uw strategisch adviseur een duurzaamheidsdoelstelling die relevant is voor de sector waarin uw onderneming actief is. Op basis van deze doelstelling worden vooraf 3 jaarlijkse meetbare targets afgesproken.