Groenbank

#financethefuture

Nederland moet in 2050 circulair zijn en verduurzaming speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Daarom komen sommige investeringen in aanmerking voor een aantrekkelijke vorm van financieren met een groenlening.

icoon

Groen lenen en sparen

Wat is een Groenlening?
De ABN AMRO Groenlening is een financiering om duurzame investeringen te stimuleren. De Groenlening wordt verstrekt door ABN AMRO Groenbank B.V., een 100% dochter van ABN AMRO N.V.

Wat is de Groenregeling?
De Groenbank maakt gebruik van de Groenregeling, die door de overheid in het leven geroepen is om Nederland te helpen verduurzamen.

Tot voor kort konden spaarders bij de Groenbank voor een groendeposito terecht bij Moneyou. In augustus is besloten alle spaaractiviteiten van Moneyou stop te zetten. Het is daardoor ook niet meer mogelijk om via Moneyou een nieuw groendeposito te openen.

Hoewel de ABN AMRO Groenbank tijdelijk de mogelijkheid mist om onder de groenregeling aan te trekken, heeft dit geen gevolgen voor het financieren van groene projecten. In de loop van 2021 zal ABN AMRO een nieuw groendeposito aanbieden via het ABN AMRO kanaal. Er is een reguliere overbruggingsfaciliteit vanuit ABN AMRO beschikbaar die kan worden gebruikt totdat de nieuwe groene deposito gereed is. Zodra dit het geval is wordt de funding uit de overbruggingsfaciliteit vervangen door funding die wordt aangetrokken onder de groenregeling.

icoon

Voor welke projecten?

Alle projecten die in de Regeling groenprojecten omschreven staan en aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een Groenlening.

Categorieën van groenprojecten zijn:

  • Duurzame bouw, renovatie en nieuwbouw.
  • Duurzame energie (zonnepanelen, windenergie, warmte-en/of koudeopslag).
  • Biologische landbouw en duurzame melkveehouderij.

Weet u niet onder welke categorie uw investering valt? Wij nemen als Groenbank uw zorg uit handen en begeleiden u van het aanvragen van een Groenverklaring tot het afsluiten van de Groenlening.

icoon

Vraag een Groenlening aan

Een voorwaarde voor een Groenlening is een Groenverklaring, die alleen aangevraagd kan worden door een Groenbank of Groenfonds. Daarvoor zult u, afhankelijk van de projectcategorie, documentatie moeten aanleveren.

Hier vindt u meer informatie over de aanvraag van een Groenverklaring en de bijbehorende eisen. U kunt ook een subsidieadviseur inschakelen, die u kan wijzen op alle mogelijke subsidies waarvoor uw financiering, naast de rentekorting, in aanmerking kan komen.

De documentatie inclusief uw persoonsgegevens gebruikt ABN AMRO Groenbank uitsluitend om de groenverklaring aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ABN AMRO Groenbank hanteert de privacyverklaring van ABN AMRO. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en bewaartermijnen, lees dan de privacyverklaring.

Sustainable Finance Desk

Neem contact op

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag om de mogelijkheden voor uw groene financiering verder te bespreken. Neem contact op met uw relatiemanager of e-mail de Groenbank via groenbankcb@nl.abnamro.com.

Groenlease

Groenlease voor zonnepanelen

Naast een groenlening biedt ABN AMRO Groenbank ook een Groenlease aan voor zonnepanelen vanaf een investeringsbedrag van 250.000 euro. Een Groenlease biedt dezelfde rentekorting als een groenlening. 

Wij staan voor duurzame zorg voor de patient en de medewerkers

Duurzame zorg voor de patiënt én de medewerkers

Een 50 jaar oud ziekenhuis met een oppervlakte van bijna 55.000 m2 gaat komende jaren van het gas af en wordt energiepositief in 2030. De Groenbank speelt hierbij een belangrijke rol.

Duurzame Investeringstool

Duurzame Investeringstool

Inzicht in de wet- en regelgeving rond het verduurzamen van uw vastgoed. En informatie op maat over besparingsmogelijkheden en investeringen. Ontdek welke maatregelen u kunt nemen om te besparen en te verduurzamen.

icoon