Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man werkt op zijn laptop.

Beoordeling kredietaanvraag

Hoe wordt een kredietaanvraag beoordeeld?

We beoordelen uw kredietaanvraag heel zorgvuldig. Dat is in uw en ons belang. De belangrijkste vraag die wij proberen te beantwoorden is of u de lasten nu en in de toekomst kunt terugbetalen.

Het is niet eenvoudig om daar antwoord op te geven. We wegen wel zoveel mogelijk factoren af die daar invloed op hebben.

 

Vragen bij de beoordeling van uw krediet

We onderzoeken uw onderneming. We kijken naar uw ervaring als ondernemer. Naar de manier waarop u geld wilt verdienen. Op basis daarvan schatten we in of u in staat bent uw doelen te behalen.

We kijken naar de branche waarin u onderneemt. Zijn er ontwikkelingen in de sector die invloed hebben op uw onderneming? Heeft een verandering in de economie veel invloed op het resultaat van uw onderneming?

We verdiepen ons in uw financiën. Wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van uw onderneming? Hoeveel geld levert iedere in uw onderneming geïnvesteerde euro op?

We letten op de volgende onderdelen:

  • Hoeveel geld wilt u bij ons lenen en waar gaat u het voor gebruiken? 
  • Welke soort financiering is er nodig? Bent u bijvoorbeeld het beste geholpen met een rekening-courant krediet of een zakelijke rekening? Of een combinatie? 
  • Welke zekerheden brengt u in? Wij gebruiken zekerheden als onderpand. Zo verlagen we onze risico’s.

Na ons onderzoek, weten we wat de risico’s zijn. Als we dat weten, bepalen we of we uw aanvraag accepteren. Als wij geen problemen zien, ontvangt u van ons een offerte. Hebben wij nog wel vragen? Of zijn er te veel risico's? Dan nemen we contact met u op en bespreken we uw mogelijkheden.