Exporteren naar uw boekhoudprogramma

U kunt uw bij- en afschrijvingen direct verwerken in uw boekhouding. In 6 stappen heeft u de bestanden met gegevens gedownload vanuit Internet Bankieren naar uw boekhoudprogramma.

Log in

  • Log in op Internet Bankieren.

Mutaties downloaden

  • Kies in het menu 'tools' voor 'mutaties'.

Selecteer de rekening(en)

  • Selecteer alle rekeningen als u de mutaties van al uw rekeningen wilt downloaden. Of kies één of meerdere rekeningen als u alleen de gegevens van bepaalde rekeningen wilt downloaden. Klik op de betreffende rekening(en). De geselecteerde rekeningen herkent u aan een blauwe achtergrond.

Kies de periode

  • Als u 'vanaf datum laatste download' kiest, dan downloadt u de mutaties van de datum vanaf de datum van de laatste download tot de dag van vandaag. Wilt u een andere periode downloaden? Kies dan 'van … tot …'. Bij 'van' vult u de gewenste datum in waar vanaf u de mutaties wilt downloaden. Deze datum kan uiterlijk 18 maanden in het verleden liggen. Bij 'tot' wordt standaard de huidige datum ingevuld. Wilt u een andere datum? Dan kunt u dit veranderen. Deze datum mag niet in de toekomst liggen.

Kies het formaat

Kies in welk formaat u de mutaties wilt opslaan: XLS, PDF, TXT, MT940 of CAMT.053.

Importeer de bestanden

Importeer de bestanden vervolgens in uw boekhoudprogramma.