Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

FATCA - CRS

Bent u belastingplichtig in het buitenland?

Als bank zijn wij verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Dit is omdat de Nederlandse regering en de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten over een Amerikaanse belastingwet, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze wet moet belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen in het buitenland voorkomen. 

 

Heeft u een brief van ons gehad?

Wij vragen u om meer informatie als in onze administratie een buitenlands adres is gekoppeld aan uw organisatie of als u een   heeft. 

Vul het FATCA-CRS formulier in om vast te stellen of uw organisatie of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) belastingplichtig is/zijn in het buitenland. Ook als u denkt dat u niet belastingplichtig bent het buitenland, kan het zijn dat u met deze wet te maken krijgt. Dit kunnen we nadat u het formulier heeft ingevuld vaststellen. 

 

FATCA

Als bank zijn wij wettelijk verplicht om vast te stellen of onze klanten belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten en dus vallen onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

CRS

Wij zijn door de verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Als rekeninghouder moet u een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen.

Switch to English

This information is also available in English. 

Do you want to fill in the form in English?

FATCA

Als bank zijn wij wettelijk verplicht om vast te stellen of onze klanten belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten en dus vallen onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

CRS

Wij zijn door de verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Als rekeninghouder moet u een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen.

Switch to English

This information is also available in English. 

Do you want to fill in the form in English?

Zo vult u het FATCA/CRS formulier in

 1. Open het formulier

  Log in in Internet Bankieren met uw zakelijke pas. U kunt het formulier digitaal ondertekenen en aan ons terug sturen.

 2. Vul het formulier in

  Ook als u denkt dat u niet belastingplichtig bent in het buitenland.

  Hou de volgende gegevens bij de hand. Zo vult u het formulier in één keer in.

  • NAW-gegevens en geboortedata van de binnen uw bedrijf.
  • Belastinggegevens zoals een fiscaal identificatienummer (bijvoorbeeld US TIN)
  • KVK-nummer, indien van toepassing

  Let op! U vult het formulier in voor het bedrijf dat in de brief genoemd wordt.

 3. Onderteken digitaal

  U kunt het formulier digitaal ondertekenen en aan ons terugsturen. 

 

Heeft u geen toegang tot Internet Bankieren Zakelijk?

Ga dan door zonder in te loggen. U moet het formulier dan uitgeprint en ondertekend aan ons terugsturen. 

Vul het formulier in zonder in te loggen

Meest gestelde vragen

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Wij moeten op grond van deze wet vaststellen welke klanten onder deze regelgeving vallen. De wet bepaalt ook dat u aan moet geven of u belastingplichtig bent in de VS als wij daar naar vragen.

In onze administratie is een buitenlands adres gekoppeld aan uw organisatie of heeft u een passieve bedrijfsvorm. Passieve bedrijfsvormen zoals holding- en beheermaatschappijen brengen een hoger risico met zich mee in het kader van belastingverplichtingen. Daarom zijn wij als bank verplicht voor deze bedrijfsvormen extra navraag te doen, ook als er geen buitenlands adres is gekoppeld aan uw entiteit of .

Wij vragen u het FATCA-CRS formulier in te vullen om vast te stellen of uw organisatie of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) belastingplichtig is/zijn in het buitenland.  

Wij hebben inderdaad een groot gedeelte van de benodigde gegevens al in onze systemen staan. We mogen deze gegevens  niet zomaar doorsturen. Het is belangrijk dat u zelf de gegevens invult en het formulier ondertekent. Zo weten we zeker dat we de juiste gegevens doorgeven.

Als u naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit bezit, moet u mogelijk aangifte doen in de VS. U heeft dan een Amerikaans identificatienummer (SSN/TIN) nodig. Dit nummer gebruikt u voor uw Amerikaanse aangifte en geeft u op bij uw Nederlandse bank.

CRS staat voor Common Reporting Standard. Dit is een EU-richtlijn waarin afspraken zijn gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties.

Wij zijn door de CRS verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Een rekeninghouder moet een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen als een financiële instelling daarom vraagt. Als het fiscale woon- of vestigingsland van de klant een land is dat meedoet aan de CRS, geven wij deze financiële gegevens aan de Belastingdienst.

Als u verklaart belastingplichtig te zijn in het buitenland, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw verklaring en financiële informatie door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst stuurt deze gegevens vervolgens door naar de relevante buitenlandse belastingdienst.

 

Achtergrond

Op 18 december 2013 hebben het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika een Inter Governmental Agreement 1 ondertekend. Deze overeenkomst is gericht op het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van belastingheffing en de implementatie van FATCA. 

ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is opgericht naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland. ABN AMRO valt daardoor onder de reikwijdte van de Inter Governmental Agreement ('IGA'). 

ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zullen voldoen aan de verplichtingen die voor haar gelden uit hoofde van de NL-US IGA en de IGAs of de FATCA regels die momenteel gelden voor andere vestigingslanden. 

ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zijn of zullen bij de IRS worden geregistreerd en worden op de IRS-FFI-lijst gepubliceerd.