FATCA_1800

FATCA - CRS

Bent u belastingplichtig in het buitenland?

Wij zijn verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Wij vragen u om bij ons aan te geven of u belastingplichtig bent in het buitenland. Dit kan door middel van een formulier. 

Vul het formulier ook in als u niet belastingplichtig bent in het buitenland.

 

FATCA

Als bank zijn wij wettelijk verplicht om vast te stellen of onze klanten belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten en dus vallen onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

CRS

Wij zijn door de verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Als rekeninghouder moet u een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen.

Switch to English

This information is also available in English. 

Do you want to fill in the form in English?

FATCA

Als bank zijn wij wettelijk verplicht om vast te stellen of onze klanten belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten en dus vallen onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

CRS

Wij zijn door de verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Als rekeninghouder moet u een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen.

Switch to English

This information is also available in English. 

Do you want to fill in the form in English?

Zo vult u het FACTA/CRS formulier in

 1. Open het formulier

  Log in in Internet Bankieren met uw zakelijke pas. U kunt het formulier digitaal ondertekenen en aan ons terug sturen.

 2. Vul het formulier in

  Ook als u denkt dat u niet belastingplichtig bent in de VS.

  Hou de volgende gegevens bij de hand. Zo vult u het formulier in één keer in.

  • NAW-gegevens en geboortedata van de binnen uw bedrijf. 
  • Belastinggegevens zoals een fiscaal identificatienummer (bijvoorbeeld US TIN)
  • KVK-nummer, indien van toepassing

  Let op! U vult het formulier in voor het bedrijf dat in de brief genoemd wordt.

 3. Onderteken digitaal

  U kunt het formulier digitaal ondertekenen en aan ons terugsturen. 

 

Heeft u geen toegang tot Internet Bankieren Zakelijk?

Ga dan door zonder in te loggen. U moet het formulier dan uitgeprint en ondertekend aan ons terugsturen. 

Vul het formulier in zonder in te loggen

Meest gestelde vragen

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Wij moeten op grond van deze wet vaststellen welke klanten onder deze regelgeving vallen. De wet bepaalt ook dat u aan moet geven of u belastingplichtig bent in de VS als wij daar naar vragen.

Als u naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit bezit, moet u mogelijk aangifte doen in de VS. U heeft dan een Amerikaans identificatienummer (SSN/TIN) nodig. Dit nummer gebruikt u voor uw Amerikaanse aangifte en geeft u op bij uw Nederlandse bank.

CRS staat voor Common Reporting Standard. Dit is een EU-richtlijn waarin afspraken zijn gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties.

Wij zijn door de CRS verplicht om het fiscale woon- of vestigingsland van onze klanten vast te stellen. Een rekeninghouder moet een verklaring over het fiscale woon- of vestigingsland overleggen als een financiële instelling daarom vraagt. Als het fiscale woon- of vestigingsland van de klant een land is dat meedoet aan de CRS, geven wij deze financiële gegevens aan de Belastingdienst.

Als u verklaart belastingplichtig te zijn in het buitenland, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw verklaring en financiële informatie door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst stuurt deze gegevens vervolgens door naar de relevante buitenlandse belastingdienst.

 

Achtergrond

Op 18 december 2013 hebben het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika een Inter Governmental Agreement 1 ondertekend. Deze overeenkomst is gericht op het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van belastingheffing en de implementatie van FATCA. 

ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is opgericht naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland. ABN AMRO valt daardoor onder de reikwijdte van de Inter Governmental Agreement ('IGA'). 

ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zullen voldoen aan de verplichtingen die voor haar gelden uit hoofde van de NL-US IGA en de IGAs of de FATCA regels die momenteel gelden voor andere vestigingslanden. 

ABN AMRO, haar dochters en andere vestigingen zijn of zullen bij de IRS worden geregistreerd en worden op de IRS-FFI-lijst gepubliceerd.