Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Inclusive Banking

Daarom maken we werk van gendergelijkheid

Gelijke kansen voor iedereen

De gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid; dat is waar gendergelijkheid voor staat. ABN AMRO zet zich in voor het recht van gelijke kansen voor iedereen en heeft hiervoor het team Inclusive Banking in het leven geroepen.

 

Wij vinden dat de financiële dienstverlening inclusief moet zijn, zodat iedereen zich betrokken en gewaardeerd kan voelen en de kans krijgt zich te ontplooien.

 

Gendergelijkheid

Banken zijn ooit opgericht dóór mannen en vóór mannen. Tijden veranderen, maar toch is er op het gebied van gendergelijkheid nog veel te winnen. Zeker in de financiële sector. Vandaag de dag zijn veel inspanningen bij bedrijven vooral gericht op gelijke kansen en gelijke betaling. Maar echte gelijkheid betekent nog veel meer.

 

Gelijke kansen

Bij ABN AMRO vinden wij dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, maar helaas is dit niet altijd terug te zien in de praktijk. Ook niet in de financiële dienstverlening. Ons Inclusive Banking team brengt in kaart waar onze klanten tegenaanlopen en probeert deze barrières met slimme oplossingen bij hen weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan vrouwelijke ondernemers, een grote groep die zich onvoldoende bediend voelt.

 

Bankieren voor iedereen

Uit internationaal onderzoek blijkt dat maar liefst 67% van de vrouwen het gevoel heeft dat hun financiële adviseur hen niet begrijpt of niet wil bedienen. Dit zorgt er niet alleen voor dat vrouwen minder betrokken zijn bij bankieren en financiën, maar heeft ook een negatieve impact op de maatschappij en economie in het geheel. Voor ons reden genoeg om financiële dienstverlening voor iedereen gelijk te trekken zodat een ieder zich betrokken en gewaardeerd kan voelen en de kans krijgt zich te ontplooien.