Arbeidsongeschiktheid verzekeren
Regelingen & administratie

Arbeidsongeschiktheid verzekeren

Tips voor zzp’ers om financiële risico’s te beperken

Arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico. Werknemers hebben twee jaar recht op loondoorbetaling bij ziekte, daarna kunnen ze in de WIA komen. Voor zelfstandig ondernemers is er, buiten de bijstand, geen vangnet.

Om het financiële risico af te dekken, kunt u als zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Toch heeft slechts 20% van de zzp-ers zo’n verzekering afgesloten. Sander van der Kuilen legt uit wat de kosten zijn van een aov, hoe u zelf de hoogte van de premie kunt beïnvloeden en wat u moet doen als u uitvalt en niet kunt werken.

Wanneer u niet kunt werken, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Arbeidsongeschiktheid heeft effect op uw uren, omzet en uw winst. Iedereen loopt het risico om arbeidsongeschikt te raken, door een ziekte of een ongeval. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) beperkt u de financiële risico’s wanneer u niet meer kunt werken.

Kosten aov-verzekering voor zzp’ers

Sander van der Kuilen is productmanager bij aov-specialist Movir. Hij legt uit dat de kosten van een aov helemaal afhangen van de situatie: ‘Verschillende factoren beïnvloeden de kosten voor een aov. Zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de verzekerde. Jonge mensen hebben over het algemeen een lagere kans om arbeidsongeschikt te raken. De premie die jonge mensen betalen is daarom lager. Ook telt het beroep van de verzekerde mee. De fysieke belasting én de kans op ongevallen is bij een klusjesman hoger dan bij een webdesigner. Daarom kunnen de premies tussen beroepen verschillen.

De hoogte van de premie beïnvloeden

Sander: ‘Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is altijd maatwerk. Daarbij kunt u zelf keuzes maken die de hoogte van de premie beïnvloeden. Bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerde bedrag, de eigenrisicotermijn, de eindleeftijd en de keuze voor indexatie van de uitkering, zijn van invloed op de premie.’ Deze punten behandelen we hieronder wat uitgebreider.

Hoogte van verzekerd bedrag

De hoogte van het bedrag dat u verzekert is afhankelijk van uw inkomen en wat u denkt nodig te hebben op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Dit betekent dat u op de hoogte moet zijn van uw financiële verplichtingen, voor nu én in de toekomst. Wat zijn bijvoorbeeld uw woonlasten en andere vaste lasten? Ook belangrijk is de vraag in hoeverre u op uw levensstijl kunt en wilt bezuinigen in geval van arbeidsongeschiktheid. Als u bijvoorbeeld een partner heeft met inkomen, dan kunt u hier rekening mee houden bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag dat u verzekert. Een verzekerd bedrag van 20.000 euro is goedkoper dan een verzekerd bedrag van 30.000 euro.

Eigenrisicotermijn

De eigenrisicotermijn is het aantal dagen dat de verzekering nog niet uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Heeft u een financiële buffer of een partner met inkomen? Dan kunt u kiezen voor een langere eigenrisicotermijn. De kortste termijn is 30 kalenderdagen, maar u kunt ook kiezen voor een eigenrisicotermijn van bijvoorbeeld 180 kalenderdagen. Hoe langer de eigenrisicotermijn, des te lager de premie.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd tot wanneer de verzekering uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Het is handig om dit te laten aansluiten op uw pensioengerechtigde leeftijd, maar dat hoeft niet. U kunt de kosten van een aov omlaag brengen door uw verzekering in ‘stukjes’ te knippen in meerdere aov’s. De hoogte van het bedrag en de looptijd laat u aansluiten op belangrijke of grote financiële verplichtingen. Uw financiële verplichtingen lopen niet allemaal even lang door. Tot wanneer loopt bijvoorbeeld de hypotheek voor uw woning? Een gedeelte kunt u ook aan laten sluiten op de ingangsdatum van uw oudedagsvoorziening.

Indexatie uitkering

U kunt ervoor kiezen om uw uitkering gelijk te houden of jaarlijks te laten indexeren (bijvoorbeeld met 2% of 3%). Een voordeel is dat indexatie zorgt dat uw koopkracht meer op peil blijft. Een nadeel bij keuze voor een aov met indexatie is dat de premie hoger is.

Preventie en reïntegratie

Naast de bovengenoemde keuzes die de premie beïnvloeden, is het verstandig dat u op nog een aantal zaken let wanneer u een aov afsluit. Sander: ‘Mensen willen graag werken en daarmee een goed leven opbouwen. Ondernemers gaan er meestal niet vanuit dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Bij de keuze voor een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is het van belang om te weten of een verzekeraar u helpt bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid (preventie). Bovendien is het verstandig om erop te letten in hoeverre u ondersteund wordt met terugkeren naar uw werk op het moment dat u arbeidsongeschikt bent.’

Let op de voorwaarden van aov’s

De voorwaarden van aov’s in de markt kunnen verschillen. Sander wijst zzp’ers op een aantal verschillen:
 1. Sommenverzekering of schadeverzekering
  U kunt ervoor kiezen om een ‘sommenverzekering’ te sluiten. Bij deze verzekering staat het bedrag waar u recht op heeft vast. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt het bedrag dat op de polis staat (pro rato) uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om een ‘schadeverzekering’ af te sluiten. Bij deze verzekering is de vraag hoeveel u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd en hoeveel inkomen u nu nog heeft. Het verschil in inkomen wordt aangevuld. Bespreek met een adviseur wat het beste bij u past.
 2. Arbeidsongeschiktheidscriterium: beroep of passende arbeid
  Er zijn verzekeraars waarbij u in geval van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van uw beroep. Dit noemt men beroepsarbeidsongeschiktheid. Er zijn ook verzekeraars die u beoordelen op basis van wat u kunt doen op basis van uw opleiding en ervaring. Dit is passende arbeid. U moet zelf bepalen in hoeverre u andere werkzaamheden dan die van uw eigen beroep kunt uitvoeren op het moment dat u het beroep niet meer (geheel) uit kunt voeren. Laat uw verzekering hierop aansluiten.
 3. Oorzaken van arbeidsongeschiktheid: beperkt of niet
  Soms worden bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid uitgesloten. Vraag altijd na wat er wordt gedekt door de aov. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die beperkte dekking bieden in geval van arbeidsongeschiktheid door psychische problemen. Ook zijn er verzekeringen die alleen uitkeren als arbeidsongeschiktheid is ontstaan door een ongeval of ernstige ziekte.
 4. Arbeidsongeschikt en dan?
  Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, is het belangrijk dit direct te melden. De verzekeraar pakt de melding dan op. Een snelle interventie vergroot de kans op een spoedig herstel.

Tips voor zzp'ers

Onderschat het risico van arbeidsongeschiktheid niet. Tegelijkertijd is er veel twijfel bij ondernemers of ze wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. En dat terwijl de overheid voor zelfstandig ondernemers geen sociaal vangnet heeft in geval van arbeidsongeschiktheid waardoor er forse financiële consequenties kunnen zijn. Als een ondernemer van 30 jaar met een inkomen van 50.000 euro arbeidsongeschikt raakt, dan mist hij tot 67 jaar ruim 1,8 miljoen euro aan inkomen.

Vindt u een aov, ondanks alle mogelijkheden om hem op maat te snijden, te duur? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een kortere uitkeringsduur. Hiermee heeft u financiële zekerheid voor een beperkte periode waarin u kunt werken aan herstel. Voor startende ondernemers met een beperkt inkomen kan dit een mooie aov zijn om mee te starten. Zodra u meer geld verdient, kunt u overstappen op een volledige aov. Maar er zijn meer mogelijkheden. De situatie is namelijk per ondernemer verschillend. Wat het meest passend is in uw situatie, kunt u met uw adviseur bespreken.

Bereken wat een aov in uw geval kost. En schakel een onafhankelijke expert in die u kan adviseren en uw risico’s inzichtelijk kan maken. 

Lees verder

Ondernemen roept soms vragen op. Op welke overheidsregelingen heb ik recht? Wat is de wettelijke betalingstermijn? En waar vind ik nieuwe klanten? Bekijk het overzicht van alle artikelen over regelingen & administratie.

Tags

Ondernemerstips
Regelingen & administratie