Medisch specialist? Ontdek de trends in uw vakgebied

Dit zijn de trends voor medisch specialisten

Onze sectorspecialisten hebben een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de branchegroep Medisch Specialisten. In dit artikel leest u de belangrijkste trends.

 1. Een nieuwe manier van samenwerken

  Dankzij het Samenwerkingsmodel zijn er geen ‘eilandjes van maatschappen’ meer in het ziekenhuis. Dit heeft de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid verbeterd. Ook zijn medisch specialisten meer betrokken bij andere specialismen. In dienstverband starten zij steeds vaker een Vereniging Medisch Specialist in Dienstverband (VMSD) waardoor ze samen meer verantwoordelijkheid dragen en veilige, efficiënte en kwalitatief goede zorg leveren.

 2. Participatie

  In het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III staat dat de regering medisch specialisten stimuleert naar het participatiemodel of loondienst. De Federatie Medisch Specialisten benadrukt dat participeren betekent dat je betrokkenheid toont bij het beleid van het ziekenhuis, invloed uitoefent, en zeggenschap hebt. Het doel? Samen de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en efficiëntie van de zorg verbeteren. Participatie vraagt om een actieve, ondernemende medisch specialist die zijn verantwoordelijkheid neemt in de ziekenhuisorganisatie.

  In veel ziekenhuizen is er al een vorm van participatie. Zo zijn diverse medisch specialisten unithoofd of medisch manager, of spelen ze een actieve rol in het bestuur. Maar ook geld lenen aan het ziekenhuis of samen met het ziekenhuis investeren in een zorg-bv is een vorm van participatie.

 3. Substitutie

  De ‘eenvoudige’ medisch specialistische zorg in het ziekenhuis verschuift naar goedkopere physician assistants en verpleegkundig specialisten. De medisch specialisten richten zich dan op de complexe zorg. Substitutie draagt bij aan het organiseren van zorg dichtbij huis. Dit heeft veel voordelen voor de patiënt. Ook levert substitutie een bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg. Inmiddels hebben lokale partijen tripartiet afspraken gemaakt voor een duurzame verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn zorg. Door deze afspraken groeit het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  Net als het vorige kabinet, zet het nieuwe regeerakkoord ook in op de beweging van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Het voorkomen van onnodige zorg is ook een belangrijk punt in het regeerakkoord.

 4. E-health

  Tot dit jaar waren enkel polikliniekbezoeken te declareren. De NZa wil met de nieuwe regels e-healthtoepassingen stimuleren. Hierdoor hoeven patiënten niet onnodig op de polikliniek te komen, als een bel- of e-consult voldoende is. Voorwaarde is wel dat de patiënt aan het begin van het zorgtraject een regulier consult op de polikliniek heeft gehad bij de behandelaar. Telemonitoring is vanaf 2019 makkelijker te declareren. Bij telemonitoring beoordelen specialisten de effectiviteit van een behandeling op afstand. Met deze aanpassing in de dbc-systematiek zet de NZa nog een stap om e-health te stimuleren.


  Dit artikel is geschreven door sectorspecialisten Elice Phijffers, Arno Kouwenhoven en Wieke van Gosliga.

Tip