Trends in de fysiotherapie

Wat zijn de trends in de fysiotherapie?

Dit zijn de 5 belangrijkste trends volgens onze sectorspecialisten.

 1. Zorgvraag versus zorgkosten

  De zorgvraag stijgt door vergrijzing en technologische vooruitgang. Mensen leven langer en er is technologisch meer mogelijk, waardoor fysiotherapeuten een grotere rol spelen in de mobilisatie van patiënten. De vraag naar fysiotherapeutische zorg voor chronische aandoeningen neemt de komende jaren ook toe. Bezuiniging en beheersing van zorgkosten staan voorop. Mede hierdoor ligt in behandelingen de focus op preventie en zelfzorg.

  Voor de paramedische sector geldt directe toegang zonder verwijzing. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2018 en 2019 is er wel meer opgenomen in de basisverzekering. Veel Nederlanders hebben daarnaast een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Waar de vergoeding voor een fysiotherapeut nu wordt gebaseerd op behandeling en tarief, zoeken de branche, zorgverzekeraars en patiënten naar alternatieve manieren van het bekostigen van fysiotherapie. Er zijn al voorbeelden waarbij gewerkt wordt met abonnementsvormen of productcontractering.

 2. Grotere rol voor fysiotherapeuten

  De verwachting is dat er een verschuiving in de zorgvraag zal optreden doordat mensen, ondanks ziekte of ouderdom, willen blijven participeren in maatschappelijk- en werkverband. Mensen hechten veel waarde aan (behoud van) gezond leven. Preventie en de behandeling van meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multi morbiditeit) worden steeds belangrijker. 

  Mensen stellen zich steeds vaker op als zorgconsument en niet als patiënt. Als zorgconsument willen zij meer regie over wie zij ‘aannemen’ als fysiotherapeut en ze kijken kritisch naar de kosten en resultaten van de geleverde zorg. Deze ontwikkelingen vragen van de fysiotherapeut een andere benadering van de patiënt en de zorgvraag. Samenwerken met andere zorgverleners is hierbij essentieel.

 3. Ketenzorg

  Ketenzorg is zorg waarbij verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd. Er is steeds meer samenwerking binnen teams in de eerste lijn. Op die manier ontstaat een aanbod gericht op de behoeften van de patiënt. De huisarts coördineert meestal de ketenzorg, maar we zien een steeds grotere rol voor de fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan een obesitasprogramma waarbij een fysiotherapeut knieklachten behandelt, maar ook schakelt met een huisarts, psycholoog en diëtist. Wanneer deze experts nauw samenwerken, zijn betere adviezen mogelijk.

 4. Patiënt verandert

  Zorgconsumenten zijn steeds kritischer. Het onderscheidend vermogen van een praktijk en de aanwezigheid van verschillende specialismen zijn hierdoor belangrijker geworden. Dit vraagt om ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Nadenken over de positionering van de praktijk en een heldere visie voor de toekomst te formuleren, helpt hierbij. Denk hierbij aan de doelgroep en verzorgingsgebied van de praktijk, de website en samenwerkingsverbanden. 

  Fysiotherapeuten gaan steeds vaker op zoek naar alternatieve verdienmodellen binnen de praktijk. Denk aan het aanbieden van fitnessmogelijkheden, revalidatiezorg en trajecten gericht op vitaliteit en een gezonde leefstijl.

 5. Belang van innovatie

  E-health is een goed hulpmiddel om patiënten gerichter te behandelen en therapietrouw te bevorderen. Dat gaat verder dan online een afspraak kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een app, waarmee patiënten oefeningen kunnen terugzien en bijhouden of een videoconsult. Een aantal praktijken maakt zelfs al gebruik van een VR-bril om patiënten bij hun oefening te ondersteunen. Het aantal toepassingen op het gebied van E-health is groot. Het is voor de fysiotherapeut belangrijk om na te denken over welke toepassing voor de praktijk van toegevoegde waarde is.

  Bekostiging E-health
  Voor de sector fysiotherapie geldt dat behandelingen op afstand kunnen worden gedeclareerd, maar alleen als ook face-to-face behandelingen plaatsvinden. De kosten van de online applicaties kunnen meegenomen worden in de hoogte van het tarief. Maar dat gebeurt nu niet aan de zijde van de verzekeraar. In de praktijk komt het erop neer dat de fysiotherapeuten deze initiatieven veelal zelf bekostigen.


  Dit artikel is geschreven door sectorspecialisten Elice Phijffers en Charlotte van Laar.

Tip

Toekomst van huisartsenzorg en fysiotherapie

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar razendsnel op. En net als in andere branches, is het een hele uitdaging om bij te blijven. Waar liggen uw kansen?

Schaalvergroting en (para)medisch centra binnen de fysiotherapie

We zien steeds meer paramedisch centra en leefstijlcentra ontstaan waarbij de fysiotherapeut initiatiefnemer is. Hierdoor is er behoefte aan meer ruimte en aan grotere oefenzalen bij fysiotherapiepraktijkenWelke keuzes moet u maken op zoek naar meer ruimte?

Brancheinformatie voor fysiotherapeuten

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen in de fysiotherapie? En wat zijn de grootste kansen en bedreigingen? Lees het brancherapport Fysiotherapie in beeld.