Apotheker? Met deze trends krijgt u te maken

Dit zijn de laatste trends binnen uw branche

Als apotheker krijgt u de komende tijd te maken met diverse ontwikkelingen binnen uw branche. Onze sectorspecialisten bespreken in dit artikel de 5 belangrijkste trends.

 1. Positie van de apotheker

  Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars moeten de apotheek prominenter in de wijk zien en deze een belangrijkere rol geven. Zo signaleren apothekers dagelijks dat begeleiding bij medicijngebruik essentieel is. Denk hierbij aan dementie, problemen bij mantelzorgers, te weinig kennis bij de wijkzorg.
  Hier past ook een andere beloningssystematiek bij. Dit gebeurt al deels. Programma’s zoals ‘shared savings’ zorgen voor minder medicijngebruik, betere kwaliteit van de zorg en minder kosten. Het stijgende percentage patiënten dat meer dan 5 medicijnen gebruikt maakt dit onderdeel steeds belangrijker.

 2. Stijgende zorgkosten apotheek

  Door vergrijzing van de bevolking en de technologische vooruitgang stijgt de zorgvraag. Ouderen blijven langer thuis wonen en hierdoor stijgt het medicijngebruik in de wijk. De maatschappelijke discussie over dure medicijnen zal de komende jaren belangrijker worden. De omzet voor wijkapotheken in Nederland is nu stabiel, ondanks de vergrijzing. De stijging van de kosten van de farmacie in Nederland ontstaat vooral door de dure medicijnen. Denk aan medicijnen tegen reuma, kanker en zeldzame ziektes. Het samen inkopen van deze medicijnen is nodig om effectief te kunnen onderhandelen met leveranciers.

 3. Contractonderhandelingen zorgverzekeraars

  De contractonderhandelingen 2018 zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Zilveren Kruis/Achmea heeft een jaaruitgifte van herhaalrecepten voorgesteld. De medicijnen 1 keer per jaar aan de patiënt leveren in plaats van 4 keer per jaar. Dit zorgt voor een flinke discussie. Apothekers hebben vooral kritiek vanuit het oogpunt van de zorgplicht en de kwaliteit. Is de patiënt in staat deze zorg te dragen? Is er sprake van een hogere verspilling? Sommige patiënten geven echter de voorkeur aan jaaruitgifte. Uiteindelijk zijn de contracten gesloten en is het financiële gevolg voor de apotheek beperkt. Over 3 jaar evalueert men de afspraak.

  Het preferentiebeleid, dat alleen de goedkoopste variant van medicijnen vergoedt, blijft de komende jaren nog wel even. Aan de andere kant is er wel aandacht voor de toegenomen complexiteit. De vergoedingen voor receptregels zijn licht gestegen en de vergoeding voor advies is toegenomen. Er is een efficiënt en goedkoop distributiesysteem in Nederland. De wens van de klant gaat mogelijk voor veranderingen zorgen. Is de klant wel iedere keer bereid om naar de apotheek te komen? Hier gaat de apotheek op inspelen.

 4. Verandering door innovatie

  De apothekenbranche moet de komende jaren energie en geld steken in innovatie. Denk hierbij vooral aan technische mogelijkheden zoals medicijnen halen via een automaat. Door enorme prijsdalingen en verbeterde specificaties wordt het inzetten van een apotheekrobot steeds rendabeler. Door het gebruik van dataverwerking wordt organiseren en maken van de planning nog efficiënter en goedkoper. Innovatie is niet alleen het inzetten van techniek, maar ook het veranderen van de distributiemodellen. Hier signaleren we twee trends. Aan de ene kant centralisatie van de levering, maar ook het leveren vanuit aantrekkelijke uitgiftepunten. Denk hierbij aan gezondheidscentra of andere retailers. Deze tweede trend zien we terug in de overname van DA en DIO door Mosadex.

 5. Prijsvorming apotheken

  In 2017 is de overname van Mediq door BENU afgerond. Op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn er apotheken verkocht en veel transacties in de markt geweest. Ook op dit moment zijn ketens actief apotheken aan het kopen. De kleinere partijen in de markt geven wel tegenwicht. Dit doen ze door schaalvergroting of samenwerkingsverbanden aan te gaan. Apotheken op goede locaties zijn hierdoor gewild. Locaties in een gezondheidscentrum in een verzorgingsgebied blijven een belangrijk onderdeel in de eerstelijnszorg. Dit is belangrijk voor de waardering van een apotheek. Hier zien we sterk opgelopen overnameprijzen.


  Dit artikel is geschreven door sectorspecialisten Rob Boelens, Els Hogenbirk, Peter de Klerk en Winston Texel.

Tip