Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021

De regering heeft op Prinsjesdag 2020 een pakket met belastingplannen bekendgemaakt. Voor onder andere BV’s is bijvoorbeeld het voorstel om het lage tarief in de vennootschapsbelasting toe te passen op een hogere winst belangrijk.

 

Vennootschapsbelasting, hoe zit het precies?

In de serie ‘Vraag het ABN AMRO MeesPierson’ beantwoorden onze experts bankvragen van vermogenden. Of het nu gaat over vermogensplanning, schenken, vastgoed, pensioen, fiscaliteit of beleggingsthema's: we koppelen onze beste deskundige aan élke vraag. En denken met u mee. Met als doel dat u zelf de beste financiële keuze kunt maken.

In deze aflevering van ‘Vraag het ABN AMRO MeesPierson’ geeft René Bruel antwoord op de vraag wat de verlaging van de vennootschapsbelasting voor uw bv betekent. De kern: alleen het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar van 16,5% naar 15%. De verlaging van het hoge tarief van 25% gaat niet door. Wel wordt de grens tot waar het lage tarief geldt in twee stappen opgetrokken tot 395.000 euro. Bekijk de hele aflevering.

Vorig jaar was ons parlement al akkoord gegaan met de verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15% per 2021. Nieuw is dat de belastingschijf voor dit tarief wordt verlengd volgens een voorstel. Concreet bekent dit dat het tarief van 15% in 2021 moet gaan gelden voor een hoger bedrag aan belastbare winst, namelijk tot € 245.000 in plaats van tot € 200.000; in 2022 tot € 395.000. Voor zover de winst hoger is, is het tarief 25%. Ons parlement moet daarvoor nog wel akkoord gaan met het Belastingplan 2021.

Dit is een belangrijke verandering voor veel bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Ook bedrijven met een hogere winst profiteren hiervan. Hieronder enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel dat BV A over 2021 een belastbare winst heeft van € 300.000. Uitgaande van bovengenoemde veranderingen, betaalt deze BV hierover € 50.500 (= 15% x € 245.000 + 25% x € 55.000) aan vennootschapsbelasting. Over 2022 zou deze BV hierover € 45.000 moeten betalen (= 15% x € 300.000).

Deze BV zou bij deze winst over 2020 nog € 58.000 (= 16,5% x € 200.000 + 25% x € 100.000) aan vennootschapsbelasting hebben betaald.

Voorbeeld 2

Stel dat een andere BV, BV B, in 2021 een belastbare winst heeft van € 600.000. Dan betaalt deze BV hierover € 125.500 (= 15% x € 245.000 + 25% x € 355.000) aan vennootschapsbelasting. Over 2022 zou deze BV hierover € 110.500 moeten betalen (= 15% x € 395.000 + 25% x € 205.000).

Deze BV zou bij deze winst over 2020 € 133.000 (= 16,5% x € 200.000 + 25% x € 400.000) aan vennootschapsbelasting hebben betaald.

Overige veranderingen

De regering heeft daarnaast onder andere voorgesteld het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% per 2021. Die maatregel was al aangekondigd. Door gebruik te maken van de innovatiebox kunnen winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland in de vennootschapsbelasting worden belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief.

Lees ook:

Zo ziet de belastingheffing in box 3 eruit in 2021 | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Nieuwe cijfers voor de belastingheffing in box 3

De regering maakt jaarlijks in september de nieuwe cijfers (bedragen en percentages) voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 voor het komende jaar bekend. Hieronder staan de cijfers voor de belastingheffing in box 3 voor 2021. Deze heffing wordt op 1 januari 2021 bepaald.

Duurzaamheid | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Europa wordt eerste kapitein klimaatschip

Op de valreep introduceerde het kabinet afgelopen week een CO2 minimumheffing voor de 300 meest vervuilende bedrijven. Het beprijzen van CO2 emissie is de belangrijkste maatregel om de klimaatdoelen (49% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990) te behalen.

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt

Het kabinet is op Prinsjesdag gekomen met een reeks maatregelen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het gebrek aan nieuwbouw is immers een van de belangrijkste problemen op het gebied van de volkshuisvesting.