Nieuwe cijfers voor de belastingheffing in box 3

De regering maakt jaarlijks in september de nieuwe cijfers (bedragen en percentages) voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 voor het komende jaar bekend. Hieronder staan de cijfers voor de belastingheffing in box 3 voor 2021. Deze heffing wordt op 1 januari 2021 bepaald.

 

Wat zijn de nieuwe regels voor box 3?

In de serie Vraag het ‘ABN AMRO MeesPierson’ beantwoorden onze experts bankvragen van vermogenden. Of het nu gaat over vermogensplanning, schenken, vastgoed, pensioen, fiscaliteit of beleggingsthema's: we koppelen onze beste deskundige aan élke vraag. En denken met u mee. Met als doel dat u zelf de beste financiële keuze kunt maken.

In deze aflevering van ‘Vraag het ABN AMRO MeesPierson’ geeft Peter Pleijsant antwoord op de vraag wat er verandert rond de vrijstelling in box 3, en geeft hij duiding bij de gewijzigde overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers.De kern: vermogenden met een vermogen van 220.000 euro gaan straks meer inkomstenbelasting betalen in box 3. Verder wordt de aankoop van een huis voor uw kind zwaarder belast. Bekijk de hele aflevering.

Cijfers box 3 in 2021

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 bedraagt in 2021 0,59% tot 1,76%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen (2020: 0,54% tot 1,58%).

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomstenbelasting als % van box 3-vermogen

€ 0 (partners: € 0)

€ 50.000 (partners: € 100.000)

67% x 0,03% + 33% x 5,69% = 1,8978%

0,59%

€ 50.000 (partners: € 100.000)

€ 950.000 (partners: € 1.900.000)

21% x 0,03% + 79% x 5,69% = 4,5014%

1,4%

€ 950.000 (partners: € 1.900.000)

--

0% x 0,03% + 100% x 5,69% = 5,69%

1,76%

Tabel. Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2021 (voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen).

Heffingsvrij vermogen en tarief

Het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat per 2021 omhoog naar € 50.000 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 100.000). In de bovenstaande tabel is al rekening gehouden met dit heffingsvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31% in 2021.

Spaar- en beleggingsrendement

Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2021 is de gemiddelde spaarrente van juli 2019 tot en met juni 2020. Hierbij is onder andere het gemiddelde rendement op deposito’s met een opzegtermijn kleiner dan 3 maanden in genoemde periode van belang. In 2021 is het forfaitair spaarrendement 0,03%, dat is lager dan in 2020.

Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties. Het forfaitair beleggingsrendement is in 2021 5,69%, dat is hoger dan in 2020.

Verhoudingen sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2021 is dat als volgt.

  • In de eerste vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,8978% (= 67% x 0,03% + 33% x 5,69%).
  • In de tweede vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,5014% (= 21% x 0,03% + 79% x 5,69%).
  • In de derde vermogensschijf gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,69% (= 0% x 0,03% + 100% x 5,69%).

Lees ook:

Duurzaamheid | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Europa wordt eerste kapitein klimaatschip

Op de valreep introduceerde het kabinet afgelopen week een CO2 minimumheffing voor de 300 meest vervuilende bedrijven. Het beprijzen van CO2 emissie is de belangrijkste maatregel om de klimaatdoelen (49% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990) te behalen.

Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021 | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Veel bedrijven gaan minder vennootschapsbelasting betalen over 2021

De regering heeft op Prinsjesdag 2020 een pakket met belastingplannen bekendgemaakt. Voor onder andere BV’s is bijvoorbeeld het voorstel om het lage tarief in de vennootschapsbelasting toe te passen op een hogere winst belangrijk.

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt | ABN AMRO MeesPierson Prinsjesdag 2020

Kleine verschuivingen met mogelijk grote gevolgen voor woningmarkt

Het kabinet is op Prinsjesdag gekomen met een reeks maatregelen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het gebrek aan nieuwbouw is immers een van de belangrijkste problemen op het gebied van de volkshuisvesting.