Nieuwe verkoopgolf door olieprijsschok

 

9 maart 2020 - Dit weekend kwamen de financiële markten opnieuw onder grote druk. Niet alleen de ontwikkelingen rond het coronavirus, maar ook de forse olieprijsdaling na het onverwachte einde van de OPEC+ discussie heeft markten over de hele linie geraakt.

Het marktsentiment begint behoorlijk te verslechteren, zoals te zien is aan de hoge bewegingen op de huidige markt. Beleggers vragen zich af wat de mogelijke impact is van deze onzekerheid op de wereldwijde economische vooruitzichten. Wij denken echter dat deze forse olieprijsdaling van tijdelijke aard is.

Energie groot onderdeel Amerikaans high yield

Binnen obligaties werd vooral het Amerikaanse high yield-segment getroffen door het coronavirus en de olieprijsdaling. De relatief krappe risicopremies op de high yield-obligaties (bedrijven met een lagere kredietrating) maken de beleggingscategorie kwetsbaar voor economische tegenvallers in deze late fase van de economische cyclus. De energiesector is goed voor ongeveer 7% van de Amerikaanse high yield-markt. Wij handhaven momenteel een onderwogen positie in wereldwijd high yield (waarvan de VS voor zo’n 70% deel uitmaakt) ten opzichte van schuldpapier uit de opkomende markten (EMD).

De olieprijsdaling heeft de Amerikaanse energiesector vol getroffen. De risicopremie op de Amerikaanse energiesector is het sterkst opgelopen toen het coronavirus voelbaar werd in de wereldeconomie en in de vraag naar olie. Vanwege de opgelopen risicopremie daalde de prijs, omdat de obligatierente en -prijzen in tegengestelde richting bewegen. Wij verwachten dat de sector slechter zal presteren nu de olieprijs is ingestort. De energiesector heeft zich weliswaar geherstructureerd nadat de olieprijs in 2015/2016 onderuit ging. Maar de sector heeft nog steeds een relatief hoge olieprijs nodig om blijvend winst te kunnen maken en de hoge schuldenlast aan te pakken.

Ineenstorting olieprijs tijdelijk

De sector heeft een olieprijsniveau van USD 50 per vat nodig om in bedrijf te blijven. De meeste olieproducerende bedrijven hebben de prijs van olie echter voor een jaar afgedekt, zodat ze bestand zouden moeten zijn tegen enige beweeglijkheid op de markt op de korte termijn. Maar omdat deze afdekkingen ook weer zullen aflopen, worden de olieproducerende bedrijven kwetsbaar, vooral omdat er vanaf volgend jaar ook veel leningen aflopen. Die moeten worden geherfinancierd of afgelost. De sector loopt nu dus een aanzienlijk risico op een groter aantal wanbetalingen.

Ondanks deze risico's zullen we onze positie in high yield-obligaties niet verder verlagen. Wat betreft de prijs vindt de grootste schade plaats voordat enige handel mogelijk is, ook vanwege de moeilijke verhandelbaarheid in de high yield-markt. Tegelijkertijd beschouwen wij de huidige olieprijsdaling als tijdelijk, omdat wij verwachten dat Saoedi-Arabië alleen probeert Rusland weer aan de onderhandelingstafel te krijgen (en zich niet richt op Amerikaanse schalieolieproducenten). Als dit lukt, zou dit kunnen leiden tot een herstel van de olieprijs en komt de oliemarkt weer in evenwicht. Voor meer informatie, lees ook de Energiemonitor “De OPEC+ faalt; olieprijzen zakken weg” van onze Senior Energie-econoom Hans van Cleef.

Energiesector geraakt

Binnen de aandelenmarkten richtte de meest recente onrust zich op de energiesector, waarbij olie gerelateerde bedrijven mogelijk te maken krijgen met fors lagere olieprijzen. Dit zou de winstmarges direct raken. Daarnaast kwam de financiële sector onder druk te staan. Enerzijds door de dalende langetermijnrente die de marges onder druk zet, anderzijds door de verwachte stijging van de voorzieningen voor de energiesector.

Tegelijkertijd fungeren de sectoren nutsbedrijven, consumptiegoederen en gezondheidszorg als relatief veilige havens. Op regionaal niveau presteren de Europese aandelenmarkten ondermaats vanwege de turbulentie op de Italiaanse aandelenmarkten. Opkomende markten doen het momenteel juist beter, met name China, waar de piek van het virus is bereikt.

Wat kunnen beleggers doen?

Wij houden vooralsnog vast aan onze beleggingsstrategie, omdat wij denken dat dit niet het juiste moment is om veranderingen in de portefeuille aan te brengen, gezien de huidige hoge volatiliteit. We blijven de markten nauwlettend in de gaten houden en houden u op de hoogte via deze Marktcommentaren.