Duurzaamheidsrichtlijnen van ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson is marktleider en de grootste Private Bank van Nederland. Als Private Bank hebben wij een rijke historie, waarbij we ook kijken naar de toekomst. Want het gaat niet alleen om onze generatie, maar ook om de generaties na ons. Met onze positie als marktleider hebben wij ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld voor mens, milieu en maatschappij. Duurzaam beleggen speelt hierbij een essentiële rol.

Onze strategie

De kans is groot dat u de term duurzaam beleggen wel eens heeft gehoord. Mogelijk belegt u al (een deel van) uw portefeuille duurzaam. Maar waar staat duurzaam beleggen nou precies voor? Bij ABN AMRO MeesPierson hanteren we de volgende definitie: “Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de juiste balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’.

Uitbreiding richtlijnen voor duurzame beleggingen

U hebt onlangs een brief van ons ontvangen. Daarin lichten wij toe dat de duurzaamheidsrichtlijnen voor vermogensbeheer niet goed meer aansluiten op de duurzaamheidsrichtlijnen die in uw deelovereenkomst staan vermeld. Daarom wordt per 14 maart 2019 uw deelovereenkomst gewijzigd. Hieronder leest u welke richtlijnen dit betreft en geven wij inzicht in de dilemma's die wij tegenkomen bij het vaststellen van ons duurzame beleggingsbeleid.

Waarom worden de richtlijnen voor duurzaam beleggen aangepast?

De richtlijnen voor duurzaam beleggen worden aangepast omdat duurzaamheid constant in beweging is en de huidige richtlijnen niet meer aansluiten bij onze manier van duurzaam beleggen. Om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) en het Parijs- akkoord beleggen wij in overheden, bedrijven en instellingen die zich inzetten om deze doelen te bereiken. Onder de huidige voorwaarden zouden wij Frankrijk (als land) bijvoorbeeld moeten uitsluiten in verband met het bezit van kernwapens. Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Hiermee geeft het aan dat zij kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief zullen gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit is een van de dilemma’s waar wij als bank mee te maken krijgen. Er worden dus meer aspecten meegewogen bij het beoordelen van landen dan voorheen het geval was.

Huidige duurzaamheidsrichtlijnen

  • De bank belegt niet in obligaties van een land dat betrokken is bij omstreden praktijken zoals kinderarbeid, het toepassen van de doodstraf of het bezit van kernwapens. 
  • De bank beoordeelt of bedrijven of instellingen duurzaam genoeg zijn: Is het bedrijf betrokken bij genetische modificatie, dierproeven of nucleaire energie?

Bekijk door te klikken op onderstaande knop onze duurzaamheidsrichtlijnen, deze vervangen bovenstaande richtlijnen die uit de deelovereenkomst worden gehaald. Onderaan deze pagina leggen wij bij het kopje 'Duurzame dilemma's en standpunten' uit welke dilemma's we tegenkomen bij duurzaam beleggen.

Nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen: wat betekent dit voor u?

De samenstelling van uw beleggingsportefeuille zal wijzigen. Na het eerste duurzame aandelenfonds voor opkomende markten (Celsius in 2010) en het eerste Impact Fonds voor vermogensbeheer portefeuilles (Privium in 2013) komt ABN AMRO MeesPierson dit jaar opnieuw met twee unieke duurzame oplossingen. Door het aanpassen van richtlijnen kunnen we nu ook beleggen in obligaties in opkomende landen op basis van hun bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarnaast kunnen we beleggen in leningen met een verhoogd risico, zogenoemde ‘high yield’ obligaties. Deze breder gediversifieerde portefeuille sluit aan bij ons duurzame beleggingsbeleid zonder dat dit het risico- en rendementsprofiel beïnvloedt.

Duurzaamheid is een begrip dat onderhevig is aan verandering. Toekomstige regelgeving vanuit de Europese Commissie kan ervoor zorgen dat duurzaamheidsrichtlijnen in de toekomst zullen wijzigen. Daarnaast kunnen ook maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van de duurzaamheidsrichtlijnen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om de actuele duurzaamheidsrichtlijnen van uw mandaat transparant te vermelden op onze website. Over wezenlijke wijzigingen zullen wij u in de toekomst uiteraard informeren.

Duurzame dilemma's en standpunten

Wat is het dilemma inzake kinderarbeid?

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten – dat was ook al het geval met de eerder gebruikte richtlijnen. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers (een goed voorbeeld is de cacaoketen) die voor beleggers moeilijk inzichtelijk is. Daardoor zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Relevanter is om te beoordelen hoe bedrijven omgaan met de constatering van kinderarbeid in de keten. Gaan zij in gesprek met de leverancier om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid uit te bannen bij de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat wordt allemaal meegenomen bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.

What is ons standpunt inzake de doodstraf?

Vanzelfsprekend staat ABN AMRO zeer kritisch tegenover de doodstraf. Het uitsluiten van landen op basis van dit criterium blijkt echter weinig effectief. De Verenigde Staten, een van de grootste obligatiemarkten ter wereld, werd voorheen structureel uitgesloten terwijl het beleid op het niveau van de staten en niet op federaal niveau bepaald wordt.

Wat is het dilemma inzake opkomende landen?

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering om zo economische vooruitgang te boeken met als doel de armoede in die landen te laten afnemen. Bovendien hebben zij ook financiering nodig om te investeren in maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering verminderen.

Wat is het dilemma inzake kernwapens?

ABN AMRO is zeer kritisch ten opzichte van het bezit van kernwapens. Fabrikanten van kernwapens zijn uitgesloten, net als fabrikanten van andere wapens. Kernwapenproducenten in landen die het non-proliferatieverdrag niet ondertekend hebben en geen lid zijn van de NAVO worden strikt uitgesloten van al onze financierings- en beleggingsactiviteiten (ook in de reguliere financierings- en beleggingsactiviteiten).

Wat is het dilemma inzake genetische modificatie (zogenoemde GMO's)?

Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO’s. Een nadeel is dat gebruik van GMO’s kan resulteren in gezondheidsrisico’s bij het gebruik van schadelijke stoffen. Daarnaast zijn niet alle voedingsproducenten transparant over het vermengen van GMO’s in producten. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Bij onze beleggingskeuzes kijken wij zeer kritisch naar het gebruik van GMO’s. Tegelijkertijd is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO’s wellicht nodig om aan de voedselvraag te voldoen.

Wat is het dilemma inzake dierproeven?

Voor de veiligheid en kwaliteit van met name medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan, hoe vervelend wij dat ook vinden. In sommige gevallen zijn de dierproeven verplicht gesteld door de overheid. Wanneer er (vergelijkbare) alternatieven voorhanden zijn en een bedrijf toch betrokken is bij dierproeven zullen wij niet in deze onderneming beleggen.

Wat is het dilemma inzake nucleaire energie?

Er zijn veel verschillende opvattingen over nucleaire energie. Met name de recente ramp in Fukushima maar ook Tsjernobyl hebben ernstige schade als gevolg gehad. Toch kan kernenergie een relatief ‘schone’ manier zijn om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veiliger dan oudere generaties en produceren minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen zal kernenergie een belangrijk onderdeel uitmaken van de energiemix volgens het ‘International Panel for Climate Change’ (IPCC). Echter gezien de zorgen die veel klanten hebben rondom het kernafval en de veiligheid van centrales hebben wij tot dusver niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Uitzondering daarop zijn ‘green bonds’ van bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

Duurzame dilemma's en standpunten

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten – dat was ook al het geval met de eerder gebruikte richtlijnen. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers (een goed voorbeeld is de cacaoketen) die voor beleggers moeilijk inzichtelijk is. Daardoor zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Relevanter is om te beoordelen hoe bedrijven omgaan met de constatering van kinderarbeid in de keten. Gaan zij in gesprek met de leverancier om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid uit te bannen bij de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat wordt allemaal meegenomen bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.

Vanzelfsprekend staat ABN AMRO zeer kritisch tegenover de doodstraf. Het uitsluiten van landen op basis van dit criterium blijkt echter weinig effectief. De Verenigde Staten, een van de grootste obligatiemarkten ter wereld, werd voorheen structureel uitgesloten terwijl het beleid op het niveau van de staten en niet op federaal niveau bepaald wordt.

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering om zo economische vooruitgang te boeken met als doel de armoede in die landen te laten afnemen. Bovendien hebben zij ook financiering nodig om te investeren in maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering verminderen.

ABN AMRO is zeer kritisch ten opzichte van het bezit van kernwapens. Fabrikanten van kernwapens zijn uitgesloten, net als fabrikanten van andere wapens. Kernwapenproducenten in landen die het non-proliferatieverdrag niet ondertekend hebben en geen lid zijn van de NAVO worden strikt uitgesloten van al onze financierings- en beleggingsactiviteiten (ook in de reguliere financierings- en beleggingsactiviteiten).

Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO’s. Een nadeel is dat gebruik van GMO’s kan resulteren in gezondheidsrisico’s bij het gebruik van schadelijke stoffen. Daarnaast zijn niet alle voedingsproducenten transparant over het vermengen van GMO’s in producten. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Bij onze beleggingskeuzes kijken wij zeer kritisch naar het gebruik van GMO’s. Tegelijkertijd is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO’s wellicht nodig om aan de voedselvraag te voldoen.

Voor de veiligheid en kwaliteit van met name medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan, hoe vervelend wij dat ook vinden. In sommige gevallen zijn de dierproeven verplicht gesteld door de overheid. Wanneer er (vergelijkbare) alternatieven voorhanden zijn en een bedrijf toch betrokken is bij dierproeven zullen wij niet in deze onderneming beleggen.

Er zijn veel verschillende opvattingen over nucleaire energie. Met name de recente ramp in Fukushima maar ook Tsjernobyl hebben ernstige schade als gevolg gehad. Toch kan kernenergie een relatief ‘schone’ manier zijn om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veiliger dan oudere generaties en produceren minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen zal kernenergie een belangrijk onderdeel uitmaken van de energiemix volgens het ‘International Panel for Climate Change’ (IPCC). Echter gezien de zorgen die veel klanten hebben rondom het kernafval en de veiligheid van centrales hebben wij tot dusver niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Uitzondering daarop zijn ‘green bonds’ van bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees dan meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson of maak direct een geheel vrijblijvende afspraak. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.