Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Duurzame beleggingsstrategie

Duurzaamheid is onderdeel van onze langetermijnstrategie

De strategie van ABN AMRO is erop gericht om onze klanten te helpen in de overgang naar een duurzame toekomst. We hebben de ambitie om klimaatverandering tegen te gaan, een circulaire economie te versterken en sociale impact te maken. Daarom is ESG de norm bij onze beleggingsoplossingen.

 

Duurzame beleggingsstrategie

Een goed beleggingsbeleid, waarbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid, begint met onderzoek. Hiervoor maakt ABN AMRO gebruik van de onderzoeksresultaten van het externe onderzoeksbureau Morningstar. Zo ontstaat een goed beeld van de ESG-prestaties van een onderneming. Vervolgens weegt ABN AMRO zorgvuldig af of en in welke mate deze bedrijven passen binnen de kaders van ESG-beleggen. Dat is een goede zaak, want duurzamere beleggingen zijn cruciaal voor de toekomst van onze wereld én onze portemonnee.

Duurzaam beleggen

Bij duurzaam beleggen draait het niet alleen om financieel rendement, maar ook om de duurzame impact van uw portefeuille. Bij het samenstellen van uw portefeuille kiest u voor bedrijven die goed presteren op menselijk, milieu- of maatschappelijk vlak.

Een duurzame belegging is:

 • Een belegging die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling.
 • Daarnaast mag het bedrijf waarin u belegt geen negatief effect hebben op andere milieudoelstellingen of maatschappelijke doelen. Als voorbeeld, beleggen in windmolens levert een positieve bijdrage aan een milieudoelstelling. Maar gebeurt dit in een natuurgebied, dan heeft dit ook nadelige gevolgen voor biodiversiteit.
 • Ook moet het bedrijf verantwoord bestuurd worden.

Beleggingen die voldoen aan deze criteria, vallen binnen het Impact Duurzaamheidsprofiel.

ESG-beleggen

Voldoet een belegging aan deze drie criteria, dan noemen we dit een duurzame belegging. Naast duurzame beleggingen hebben wij ook ESG beleggingen. ESG staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governance (bestuur). Deze beleggingen voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria, maar niet aan alle criteria waar duurzame beleggingen aan moeten voldoen.

Beleggingen die rekening houden met een aantal negatieve gevolgen voor de duurzaamheidsfactoren, vallen binnen het ESG Starters duurzaamheidsprofiel. Beleggingen die rekeningen houden met de meerderheid van de negatieve gevolgen voor de duurzaamheidsfactoren, vallen binnen het ESG Gevorderden duurzaamheidsprofiel.

Lees meer over de ABN AMRO duurzaamheidsprofielen in de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep'.

Informatie over duurzaamheid

Het Duurzaam Fondsen Mandaat is een breed gespreide portefeuille met beleggingsfondsen en heeft het duurzaamheidsprofiel ESG Gevorderden. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds zijn onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS) en Morningstar.

Informatie over duurzaamheid

Information about sustainability

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Duurzaam Fondsen Mandaat. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Informatie over het promoten van ESG-kenmerken

Information about promoting ESG characteristics

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

Het Duurzaam Beleggen Mandaat is een beleggingsportefeuille met beleggingen in overheden en ondernemingen die maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering toepassen. De ecologische en sociale kenmerken die worden gepromoot door dit mandaat zijn:

 1. Positieve selectie op basis van ecologische, sociale en governance (ESG-)prestaties
 2. Uitsluiting van controversiële activiteiten
 3. Uitsluiting van controversiële landen
 4. Een goede corporate governance

De vermogensbeheerders selecteren ondernemingen op basis van deze kenmerken, maar voeren ook een grondige kwalitatieve bottom-up analyse uit. Het mandaat belegt rechtstreeks en via beleggingsfondsen in aandelen en obligaties. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. De rest van de portefeuille kan bestaan uit kasmiddelen, geldmarktinstrumenten of beleggingen zonder ecologische en sociale kenmerken. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De enige derivaten die worden gebruikt zijn rente- en valutaderivaten.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG's)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door twee vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics en Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS). Met ondernemingen in de portefeuille kan worden engaged. Het doel van engagement is de ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Dit kan onder meer op het gebied van ESG.

Informatie over duurzaamheid

Sustainability information

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Duurzaam Beleggen Mandaat. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Informatie over het promoten van ESG-kenmerken

Information about promoting ESG-characteristics

ABN AMRO MeesPierson houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

Het Comfort Inkomsten Mandaat is een breed gespreide portefeuille met beleggingsfondsen en heeft het duurzaamheidsprofiel ESG Starters. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds zijn onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS) en Morningstar.

Informatie over duurzaamheid

Sustainability information

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Comfort Inkomsten Mandaat. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Informatie over duurzaamheidsrisico's

Information about sustainability risks

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

Het Multi Manager Mandaat is een breed gespreide portefeuille met beleggingsfondsen en heeft het duurzaamheidsprofiel ESG Starters. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds zijn onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS) en Morningstar.

Informatie over duurzaamheid

Sustainability information

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Multi Manager Mandaat. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Informatie over duurzaamheidsrisico's

Information about sustainability risks

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

Het Klassiek Mandaat is een breed gespreide portefeuille met beleggingsfondsen en heeft het duurzaamheidsprofiel ESG Starters. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds zijn onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (ESG) prestaties worden geselecteerd. Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS) en Morningstar.

Informatie over duurzaamheid

Sustainability information

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het Klassiek Mandaat. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid. Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Voor onze portefeuille eisen we dat de gemiddelde duurzaamheidsscore voor elk fonds minimaal het gemiddelde van vergelijkbare fondsen heeft of hoger. Hierdoor krijgt u een beleggingsportefeuille die naast het rendement ook oog heeft voor duurzaamheid.

Informatie over duurzaamheidsrisico's

Information about sustainability risks

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

De duurzame doelstelling van het Impact Mandaat is dat zal worden belegd in ondernemingen met economische activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, of SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Deze beleggingen moeten dan geen ernstige afbreuk doen aan de andere SDG's en de ondernemingen waarin wordt belegd, moeten goede corporate governance toepassen. De SDG’s zijn een verzameling van 17 doelen ten behoeve van de mens en de aarde die moeten worden gehaald voor 2030, zoals geen armoede meer, gelijkheid van man en vrouw en klimaatactie.

Het mandaat belegt rechtstreeks en via beleggingsfondsen in aandelen en obligaties. Ten minste 70% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet bijdragen aan de duurzame doelstelling van het mandaat. De rest van de portefeuille kan bestaan uit cash/geld, geldmarktinstrumenten of beleggingen zonder duurzame doelstelling. De enige derivaten die kunnen worden opgenomen zijn rente- en valutaderivaten. Aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties in het mandaat moeten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Positieve selectie op basis van prestaties op het gebied van ecologie, sociaal en governance ('ESG')
 2. Uitsluiting van controversiële activiteiten
 3. Uitsluiting van controversiële landen
 4. Positieve bijdrage aan de SDG's
 5. Geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame doelstelling
 6. Goede corporate governance

De vermogensbeheerders selecteren ondernemingen op basis van deze criteria, maar voeren ook een grondige kwalitatieve bottom-up analyse uit.

Om te bepalen in hoeverre de duurzame doelstelling van het mandaat wordt gehaald, wordt gebruik gemaakt van de volgende duurzaamheidsindicatoren:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • De CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de SDG's van de VN

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die worden aangeleverd door drie vooraanstaande dataleveranciers, Sustainalytics, Institutional Shareholder Services Group of Companies (ISS) en Morningstar.

Informatie over duurzaamheid

Information about sustainability

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson houden rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren gaan over ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten.

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ESG-aspecten.

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

Adverse sustainability impacts statement

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.