Duurzaam beleggen

Duurzaamheidsrichtlijnen van ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson is marktleider en de grootste Private Bank van Nederland. Als Private Bank hebben wij een rijke historie, waarbij we ook kijken naar de toekomst. Want het gaat niet alleen om onze generatie, maar ook om de generaties na ons. Met onze positie als marktleider hebben wij ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld voor mens, milieu en maatschappij. Duurzaam beleggen speelt hierbij een essentiële rol.

 

Onze strategie

De kans is groot dat u de term duurzaam beleggen wel eens heeft gehoord. Mogelijk belegt u al (een deel van) uw portefeuille duurzaam. Maar waar staat duurzaam beleggen nou precies voor? Bij ABN AMRO MeesPierson hanteren we de volgende definitie: “Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de juiste balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’.

Duurzaamheidsrichtlijnen

Om vast te stellen of een belegging voor ABN AMRO MeesPierson duurzaam is, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Samen vormen deze richtlijnen de basis van ons duurzaam beleggingsbeleid.

 1. Beste ESG-score

  De ESG-score (Environment, Social and Governance) is een beoordeling van de duurzaamheidsrisico’s van een bedrijf. Deze score is gebaseerd op gegevens over milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur. Eerst wordt gekeken wat de materiële duurzaamheidsrisico’s van een bedrijf zijn. Deze zijn onder andere afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Zo zal een oliemaatschappij andere materiële duurzaamheidsrisico’s hebben dan een kledingfabrikant. Vervolgens wordt gekeken hoe het bedrijf deze risico’s beheerd. Een beter management kan het risico verlagen. Deze gegevens zijn afkomstig van duurzaamheidsonderzoeksbureau Sustainalytics. De best-scorende bedrijven komen in aanmerking als duurzame belegging. Denk hierbij aan:

  • Milieu (environment)

   Hoe zet een bedrijf zich in om bijvoorbeeld CO2-uitstoot, watergebruik en afval te verminderen? Doet het bedrijf veel aan recyclen? En rapporteert het bedrijf over de eigen impact op het milieu?

  • Maatschappij (social)

   Zorgt een bedrijf voor veilige werkomstandigheden en een goede beloning voor de werknemers? Heeft het bedrijf een beleid tegen bijvoorbeeld discriminatie? En geldt dit ook voor de toeleveranciers van het bedrijf?

  • Behoorlijk bestuur (governance)

   Is het bedrijf gevoelig voor corruptie? Hoe is de raad van commissarissen samengesteld? Doet het bedrijf aan lobbying bij de overheid? En hoe transparant is het bedrijf over het beleid en de activiteiten?

 2. Productuitsluitingen

  Bedrijven die bepaalde producten produceren, zoals bijvoorbeeld wapens en tabak, sluiten we ook standaard uit als duurzame belegging. Voor een aantal andere producten, zoals bont en producten die met gokken te maken hebben, sluiten wij bedrijven uit die meer dan 5% van de bedrijfsomzet uit deze producten halen.

 3. Procesuitsluitingen

  Ten slotte sluiten we bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële processen en daarbij geen beleid voeren voor deze processen. Hierbij kunt u denken aan controversiële energiewinning zoals de winning van schaliegas. Ook hier sluiten wij bedrijven uit die meer dan 5% van de bedrijfsomzet uit deze processen halen.

Duurzame dilemma's en standpunten

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten – dat was ook al het geval met de eerder gebruikte richtlijnen. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers (een goed voorbeeld is de cacaoketen) die voor beleggers moeilijk inzichtelijk is. Daardoor zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Relevanter is om te beoordelen hoe bedrijven omgaan met de constatering van kinderarbeid in de keten. Gaan zij in gesprek met de leverancier om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid uit te bannen bij de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat wordt allemaal meegenomen bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering om zo economische vooruitgang te boeken met als doel de armoede in die landen te laten afnemen. Bovendien hebben zij ook financiering nodig om te investeren in maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering verminderen.

Ook voor beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen geldt dat wij kijken naar de ESG-score en controverses en alleen de beste bedrijven selecteren. Daarnaast hebben we een aantal fondsen geselecteerd die in niet-beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen beleggen en dus geen ESG-score hebben. De fondsbeheerders van deze fondsen zorgen er echter voor dat dit bedrijven zijn die goed ESG-beleid hebben.

Alle producenten van wapens vinden wij niet duurzaam en sluiten wij uit van duurzaam beleggen. Hieronder vallen natuurlijk ook de controversiële wapens, zoals kernwapens. Maar moeten wij dan ook de staatsobligaties uitsluiten van landen die zelf kernwapens hebben, zoals Frankrijk? Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Frankrijk zal dus kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten wij de staatobligaties van Frankrijk en andere landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend niet uit.

Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO’s. Niet alle voedingsproducenten zijn transparant over het vermengen van GMO’s in producten. Ook is het nog relatief nieuw waardoor mensen vragen hebben over de effecten op lange termijn. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Tegelijk is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO’s misschien nodig om aan de voedselvraag te voldoen.

Voor de veiligheid en kwaliteit van met name medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan, hoe vervelend wij dat ook vinden. In sommige gevallen zijn de dierproeven verplicht gesteld door de overheid. Wanneer er (vergelijkbare) alternatieven voorhanden zijn en een bedrijf toch betrokken is bij dierproeven zullen wij niet in deze onderneming beleggen.

Er zijn veel verschillende opvattingen over nucleaire energie. Met name de recente ramp in Fukushima maar ook Tsjernobyl hebben ernstige schade als gevolg gehad. Toch kan kernenergie een relatief ‘schone’ manier zijn om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veiliger dan oudere generaties en produceren minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen zal kernenergie een belangrijk onderdeel uitmaken van de energiemix volgens het ‘International Panel for Climate Change’ (IPCC). Echter gezien de zorgen die veel klanten hebben rondom het kernafval en de veiligheid van centrales hebben wij tot dusver niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Uitzondering daarop zijn ‘green bonds’ van bedrijven die betrokken zijn bij kernenergie. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Ook interessant

Passen bedrijven uit de mode-industrie in de duurzame portefeuille of niet?

Passen bedrijven uit de auto-industrie in de duurzame portefeuille of niet?

Passen bedrijven uit de levensmiddelenindustrie in de duurzame portefeuille of niet?

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Hallo, ik ben chatbot Anna

Chat

Chat met chatbot Anna. Komt ze er niet uit? Dan neemt een medewerker het gesprek over. Zo werkt het.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Hallo, ik ben chatbot Anna

Chat

Chat direct met chatbot Anna voor vragen over uw dagelijkse bankzaken. Komt ze er niet uit? Dan neemt een medewerker het gesprek over. Zo werkt het.