Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

‘Wat gebeurt er als een van ons beiden overlijdt?’

Verhaal van David en Nicolette

‘Ik ben getrouwd met Nicolette en we hebben samen drie kinderen (waarvan één al meerderjarig, de anderen nog minderjarig). Al enige tijd lopen we rond met de vraag 'Wat gebeurt er als één van ons beiden overlijdt, blijft de ander dan financieel goed verzorgd achter?' Omdat we dit graag nu goed willen regelen, hebben we een afspraak gemaakt met een vermogensplanner bij ABN AMRO MeesPierson.
 

Samen met de vermogensplanner nemen we door hoe onze huwelijkse voorwaarden uit kunnen pakken als ons huwelijk eindigt (door overlijden of echtscheiding) en kijken of dat overeenstemt met onze wensen. Geen prettige gedachte, maar het biedt wel duidelijkheid.

Daarna waren onze testamenten aan de beurt. Hierin is een langstlevende regeling opgenomen waarmee degene die het langst leeft van ons goed verzorgd achterblijft. Echter, de vermogensplanner geeft aan dat deze regeling niet fiscaal-optimaal is. Op dit gebied zijn er dus aandachtspunten. Daarnaast hebben de bepalingen om onze kinderen te beschermen aandacht nodig. De uitsluitingsclausule, die bepaalt dat alles wat onze kinderen erven hun privévermogen zal blijven en niet bij een eventuele echtscheiding bij de ex-schoonzoon of -dochter terecht zal komen, wilden we liever op een andere manier inrichten. Daarnaast wilden we ook regelen dat onze kinderen pas op 25-jarige leeftijd aan het vermogen mogen komen. 

Nicolette en ik hebben bij een oudtante gezien dat haar vermogen door een rechter onder bewind gesteld moest worden toen deze oudtante wilsonbekwaam werd doordat ze ging dementeren. Dit willen we zelf proberen te voorkomen. De vermogensplanner legt daarom aan ons uit dat je in een notariële volmacht (ook wel levenstestament genoemd) elkaar een volmacht kunt geven om te handelen in het geval de ander dat niet meer kan. Deze volmacht kun je gebruiken om bankzaken te regelen, om de eigen woning te verkopen als we hier niet meer willen/kunnen wonen, maar ook om een beleggingsprofiel te wijzigen of een Persoonsgebonden budget aan te vragen. Mochten Nicolette en ik dit niet meer voor elkaar kunnen doen, dan willen we onze oudste dochter tot opvolgend gemachtigde benoemen.

Nicolette en ik zijn ontzettend tevreden over het gesprek: het heeft ons heel veel informatie opgeleverd. We zien het als huiswerk om nu makkelijk de stap naar de notaris te kunnen maken die alles in akten vast kan leggen.’ 

ABN AMRO

Familievermogens (E-)book

Als bank denken we graag met u mee. We weten: zoveel families, zoveel familievermogensscenario’s. Die scenario’s, waarin u zich als lezer mogelijk herkent, staan daarom centraal in dit boek. De inhoud is samengesteld door de experts van de bank. Die staan ook voor u klaar als u verder wilt praten over dit onderwerp.

  • 4 scenario’s 
  • 4 klantcases 
  • Te bestellen als pdf of printversie
ABN AMRO

Meer weten over vermogensoverdracht?

Goed voorbereid zijn op de toekomst, nadenken hierover gaat verder dan alleen uw eigen toekomst. U denkt ook na over de toekomst van uw (klein)kinderen. Hoe u uw vermogen overdraagt, is afhankelijk van uw situatie en uw wensen.