Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Verenigingen & Stichtingen

Specialisten met hart voor uw maatschappelijke missie

Verenigingen & Stichtingen

  • Enige Private Bank in Nederland met deze gespecialiseerde dienstverlening
  • Een betrokken en deskundig team
  • Diepgaande kennis van bestuurlijke thema's

Bij ABN AMRO MeesPierson Verenigingen & Stichtingen geloven wij in de kracht van vermogen als een middel om iets goeds te doen. Onze relatiemanagers en specialisten begrijpen de passie waarmee u zich inzet voor een betere wereld. Zij zijn er voor uw vereniging, stichting en religieuze organisatie. Met de expertise van ABN AMRO MeesPierson, het omvangrijke netwerk van onze specialisten en onze producten en diensten heeft u de middelen om uw maatschappelijke doelen te verwezenlijken binnen handbereik. 

ABN AMRO

Het verschil maken

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De roep om transparantie en integriteit neemt toe. Besturen lijkt steeds meer op ondernemen. Dat vraagt om een professioneel bestuur voor uw stichting of vereniging. Wij kunnen daarbij helpen. Wij nemen de risico's niet over, maar maken u er wel op attent. Met meer dan 1.900 maatschappelijke organisaties als klant is ons netwerk groot. Dat netwerk stellen we graag voor u open.

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen:

Bestuur en aansprakelijkheid

In geval van ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling kan de stichting of vereniging iedere bestuurder aansprakelijk houden. Wat moet u nu precies onder behoorlijk bestuur verstaan? Hoe kunt uw deze risico’s afdekken? Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

Cybersecurity

Geld en gegevens van mensen en organisaties moeten veilig zijn. We beschermen onze klanten elke dag weer tegen alle soorten fraude. Dat doen we - samen met politie en justitie - met de nieuwste bestrijdingstechnieken.

Duurzaam beleggen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie en dienstverlening van ABN AMRO. Verreweg de meeste maatschappelijke organisaties herkennen dit en kiezen daarom voor een vorm van duurzaam beleggen. Ga erover in gesprek met één van onze professionals.

Hulpmiddelen die u kunt gebruiken als bestuurder:

Zelf regelen

Wilt u een standaardbankverklaring aanvragen of een bestuurswijziging doorvoeren? Of heeft u een E.dentifier nodig? Dat doet u in een paar tellen online. Bekijk hier de mogelijkheden.

Beleggingsstatuut

In een beleggingsstatuut legt u de kaders van uw beleggingsbeleid vast. Zo zorgt u ervoor dat uw beleggingen optimaal aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie.

Donatieplan voor Vermogensfondsen

Het is zinvol om geld aan maatschappelijke organisaties te geven op basis van een weloverwogen plan. Om u hierbij te helpen hebben wij een stappenplan opgezet.

ABN AMRO MeesPierson & de Hartstichting

Verenigingen & Stichtingen van ABN AMRO MeesPierson werkt samen met de Hartstichting aan een rookvrije generatie. Hoe ziet de samenwerking eruit? Bekijk de video.

"ABN AMRO MeesPierson ondersteunt ons bij het realiseren van een samenleving waarin niemand meer overlijdt aan de gevolgen van roken." - Floris Italianer, Directeur Hartstichting

ABN AMRO

Vermogensfondsen

Als bestuurder van een vermogensfonds komt er veel op u af. Voldoet het fonds aan een complexe wet- en regelgeving? Is het bestuur nog wel op orde? En hoe borgt u de continuïteit van het fonds?

Hajo Jonkman, relatiemanager Vermogensfondsen bij Verenigingen & Stichtingen kent uw speelveld. Hij helpt u graag bij het vervullen van uw maatschappelijke missie.

ABN AMRO

Goede doelen en NGO's

U bent bestuurder of directeur van een goed doel of niet-gouvernementele organisatie. Hoe bereikt u een zo groot mogelijk deel van de (potentiële) donateurs? En hoe onderscheidt u zich van andere organisaties?

Bart van Kreel, relatiemanager Goede Doelen en NGO's bij Verenigingen & Stichtingen, kent uw speelveld. Hij helpt u graag bij het behalen van uw maatschappelijke doel.

ABN AMRO

Religieuze instellingen

U bent kerkrentmeester, econoom of bestuurder van een religieuze instelling. De instelling bestaat al heel lang en u wilt dat deze tot in de eeuwigheid blijft voortbestaan. Hoe realiseert u uw vermogensdoelstelling met het oog op een duurzame toekomst? En hoe zorgt u voor een goed beheer in uw middelen dat in lijn is met kerkelijke governance richtlijnen?

Paul van de Boel, relatiemanager Religieuze instellingen bij Verenigingen & Stichtingen, kent uw speelveld. Hij helpt u graag bij het vervullen van uw maatschappelijke missie.

ABN AMRO

Branche- en belangenorganisaties

U bent bestuurder van een branche- of belangenorganisatie en bent verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van uw stakeholders. U wilt het verschil maken voor uw achterban, maar hoe blijft u relevant voor uw leden?

Carol Boef, relatiemanager Branche- en belangenorganisaties bij Verenigingen & Stichtingen, kent uw speelveld. Hij helpt u graag bij het vervullen van uw maatschappelijke doel.