Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Erwin van Elst

Vermogen structureren binnen BV en privé

Expert aan het woord - Erwin van Elst

U hebt vermogen zowel in uw BV als privé, maar hoe zorgt u dat dit optimaal gestructureerd is en blijft? Specialist Vermogensplanning Erwin van Elst vertelt hoe hij klanten hierbij helpt.

 

Uw privacy waarborgen

"Een hot item op dit moment is privacy. Klanten willen niet dat hun vermogen voor eenieder zichtbaar is. Dit is momenteel een actueel onderwerp omdat er een richtlijn in Brussel is aangenomen voor alle Europese landen waarbij het verplicht wordt om te registreren wie de grootaandeelhouders van een vennootschap zijn. Samen met de publicatieplicht voor BV’s kan iedereen dan vrij eenvoudig zien hoeveel vermogen er in de vennootschap aanwezig is en wie de belanghebbenden zijn," aldus Erwin van Elst. 

"In een eerste gesprek met klanten gaan we altijd na wat er online over hen te vinden is. Ik merk vaak dat het een eye-opener is. Het is mogelijk om uw bedrijfsstructuur aan te passen en te kiezen voor een entiteit die niet hoeft te publiceren. Deze structuur is zonder heffing van belasting op te zetten. Het blijft wel zichtbaar wat de vennootschap in het verleden heeft gepubliceerd. Ik raad daarom aan om vroegtijdig een privacy-structuur op te zetten, want daarin kan jaarlijks een deel van het in het bedrijf verdiende vermogen worden ondergebracht. Een andere mogelijkheid om meer privacy te realiseren, is het uitkeren van vermogen naar privé; dit heeft echter belastingheffing tot gevolg."

Wel of niet beleggen in de BV?

"Wanneer u vermogen belegt in een BV, dan is dat voor iedereen zichtbaar. Dit kan in het kader van privacy nadelig zijn, want iedereen kan precies zien hoeveel vermogen u in de BV hebt zitten. Dat zou een motivatie kunnen zijn om bijvoorbeeld te beleggen in privé. Ook het verschil in fiscale behandeling kan een overweging zijn om al dan niet in de BV te beleggen.

Bij een dividenduitkering door de BV aan u privé, betaalt u in Box II 26,9% inkomstenbelasting. Dit tarief zal in 2024 wijzigen. Of het voordelig is om dividend uit te keren en in privé verder te beleggen, is afhankelijk van het aantal jaren dat u afrekenen van de belastingclaim in box 2 kunt en wilt uitstellen. En van het rendement dat u in die periode op het vermogen behaalt. Wij houden u de verschillende scenario’s voor, zodat u een goede keuze kunt maken."

Alles begint met een goede inventarisatie

"Een goede inventarisatie geeft rust en is een basis om juiste beslissingen te kunnen nemen. Met een Vermogensplan inventariseren we uw wensen, doelen en vermogenssituatie. U krijgt zo inzicht in de financiële haalbaarheid" aldus Erwin. 

"Daarnaast voorkomt een goede inventarisatie dat er onnodige acties worden ondernomen. Wat ik regelmatig zie, is dat men alvast schenkt om erfbelasting te besparen, terwijl een goede inventarisatie zou uitwijzen dat er bij overlijden geen erfbelasting verschuldigd zou zijn. Dan is schenken een onnodige en dus dure actie. Dit komt in de praktijk regelmatig voor als een van de ouders al is overleden. Vaak hebben de kinderen dan een vordering op de langstlevende gekregen. Deze vordering groeit jaarlijks doordat de rente bijgeschreven wordt. Op den duur kan de vordering daardoor groter zijn dan het vermogen van de langstlevende. Zou de langstlevende dan overlijden, dan zijn de kinderen geen erfbelasting verschuldigd. Gaat de langstlevende dus grotere bedragen schenken, dan zijn de kinderen daarover mogelijk schenkbelasting verschuldigd. En dat terwijl er bij overlijden van de langstlevende dus niets meer verschuldigd zou zijn."

Houd uw structuur eenvoudig en flexibel

"Flexibiliteit is belangrijk. Het is immers vervelend als op het moment dat het vermogen nodig is, het niet beschikbaar is. Zorg er dus voor dat (een deel van) uw vermogen niet (te lang) is vastgelegd," zegt Erwin.

"Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk om vermogen voor later op te bouwen. Veel ondernemers hebben een pensioen bij de eigen BV bedongen. Het komt voor dat de BV dat pensioengeld uitleent aan de DGA die daarmee zijn hypotheekschuld aan de bank aflost. Onder omstandigheden kan dit een goede belegging zijn (de rente die de bank zou ontvangen, ontvangt de BV nu zelf). Het is wel van belang dat de DGA nadenkt over de vraag hoe hij op een later tijdstip zijn privé-schuld aan de BV gaat aflossen. Immers als de DGA niet kan aflossen, heeft de BV geen geld om pensioenuitkeringen aan de DGA te doen (met alle fiscale gevolgen van dien). Om geld vrij te maken zal dan het huis moeten worden verkocht. Dit is niet erg als de DGA dit toch al wilde, echter indien de DGA in het huis wilde blijven wonen is dit een hard gelag."

Pas op met lenen van uw BV om te beleggen in privé

"Onze belangrijkste taak is alle scenario’s die bij een financieel vraagstuk horen, te schetsen. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Daar hoort ook bij dat we u behoeden voor valkuilen. Ik zie wel eens het advies voorbij komen om geld te lenen uit de BV en daarmee in privé te beleggen. Op zich is daar niets mis mee, indien u het risico kan dragen. Het is wel zaak goed te beseffen dat u belegd met geleend geld, ook al is dit geld van de eigen BV. Stel: er is 1 miljoen euro aanwezig in de vennootschap. De DGA leent dit bedrag van de BV en gaat daarmee beleggen. De fiscus zal kritisch kijken naar de zakelijkheid van deze lening. Als de beurs tijdelijk tegen zit, dan is het mogelijk dat de beleggingen – al dan niet tijdelijk – in waarde afnemen tot stel 850.000 euro. Op zo’n moment kan de fiscus stellen dat de lening niet meer geheel zakelijk is. De DGA kan de belegging verkopen of verkopen aan de BV. Maar er resteert dan nog een tekort van 150.000 euro. Deze restschuld moet de DGA ook nog terugbetalen. Maar hoe? Als de financiële positie van de BV dat toestaat, is het een mogelijkheid om dit te doen met een dividenduitkering. Maar realiseert u zich dat de BV dan wel een dividenduitkering van 200.000 euro moet doen. Na afdracht van de belasting houdt de DGA dan 150.000 euro over."

 

Wilt u meer weten over ons vermogensplan?

Wij beantwoorden uw vragen graag en zien uit naar een kennismaking met u.