Kijk het webinar 'Het Coronavirus en uw beleggingen deel 3' terug

 

15 mei - In veel landen is er nog sprake van gedeeltelijke lockdowns, maar toch lijken financiële markten alweer vooruit te kijken en de weg naar boven te hebben gevonden. Is er nog wel een balans tussen de reële economie en de aandelenmarkten? Hoe komt het dat de olieprijs zo laag staat en welke gevolgen heeft dit voor de energiesector? En wat betekent dit allemaal voor de beleggingsstrategie van ABN AMRO? In het derde webinar stonden Richard de Groot (Hoofd Global Investment Centre) en Judith Sanders (Beleggingsstrateeg ABN AMRO) stil bij deze en andere vragen. Kijk hier het Webinar 'Het Coronavirus en uw beleggingen deel 3' terug.

Vraag & Antwoord: 'Het coronavirus en uw beleggingen deel 3'

Vraag & Antwoord Webinar – Verwachtingen economie en beurs

Beurs en economie zijn niet één en hetzelfde. De beurs loopt over het algemeen vooruit op de economische verwachtingen. Eind februari kwamen er steeds meer berichten dat het coronavirus om zich heen begon te grijpen. Al snel gingen de eerste Europese landen in lockdown. Gezien alle onzekerheden rondom de verspreiding van het virus en de duur van de lockdowns was het heel moeilijk om in te schatten wat de financiële gevolgen zouden zijn. Als er zoveel onzekerheid is, zie je vaak dat de beurzen het slechtste scenario gaan inprijzen. Dit zie je dan dus nog niet terug in de data over de economie.

Gelukkig grepen overheden en centrale banken snel in en boden ze met allerlei maatregelen ondersteuning aan de markt. Dit zorgde ervoor dat de daling stopte en er zelfs een herstel plaatsvond.

Dit herstel op de beurs vindt dan plaats, terwijl de economische data nog aan het verslechteren zijn. Het recente herstel is dan ook niet gebaseerd op verbetering van economische data, maar op de stimuleringsmaatregelen die banken en overheden hebben genomen om de economie te ondersteunen, en ook door de versoepelingen van de lockdown-maatregelen en de verwachting dat dit positief uitpakt voor de toekomst. Dus ook hier zien we dat de beurzen afgelopen weken weer vooruitliepen op de economie. We zijn op dit moment van mening dat het optimisme op de beurzen niet kan aanhouden. Er is immers nog steeds geen duidelijkheid over hoelang het gaat duren voordat de economieën weer open zijn. Daarnaast krijgen we ook nog te maken met zogenaamde tweederonde-effecten waarbij de werkloosheid oploopt, bedrijven meer geld moeten gaan lenen of zelfs failliet gaan. Dat alles bij elkaar betekent dat we na de recente stijgingen, vooral voor aandelen, van mening zijn dat het opwaarts potentieel kleiner is dan het neerwaarts risico.

Zoals hierboven aangegeven loopt de beurs altijd vooruit op verwachtingen en enige overdrijving hierin is niet vreemd. Na een harde daling zien we dan ook vaak een fors herstel. De verdere ontwikkeling van de beurs zal in belangrijke mate afhangen van de snelheid waarmee de lockdowns kunnen worden opgeheven of de beschikbaarheid van een vaccin. Het heropenen van de economie duurt nu al langer dan we in eerste instantie dachten. Het herstel zal daarom ook langer duren. Ook krijgen we te maken met de tweederonde-effecten. Mensen verliezen hun baan, bedrijven zien inkomsten terugvallen en zullen geld moeten lenen. Deze mensen gaan echt niet meteen weer vol uitgeven als de economie heropent. Die zullen waarschijnlijk terughoudend zijn en ook dat heeft een drukkend effect op de groei.

Daarom hebben we na de recente forse stijging van de beurzen gekozen voor een onderwogen positie in aandelen. In onze optiek is het opwaarts potentieel op de korte termijn kleiner dan het neerwaarts risico.

Een tweede golf zal er voor zorgen dat de wereldeconomieën zich verder negatief zullen ontwikkelen. Dit betekent nog meer werkloosheid, faillissementen en verkrapping van financiële omstandigheden, wat een mogelijk herstel weer verder vertraagt. Wij gaan hier in ons basisscenario echter niet van uit.

Vraag & Antwoord Webinar – Beleggingsstrategie Assetverdeling

We hebben met onze portefeuilles een strategie voor de lange termijn. We voorzien nog altijd dat we uit deze crisis komen en dat de economie en daarmee de markt later in het jaar weer opveert. Daar willen we van profiteren. De keuze om aandelen voor een deel af te bouwen is een keuze voor de korte termijn, vanwege de recente forse stijgingen. Het optimisme kan volgens ons niet aanhouden en het is daarom niet ondenkbaar dat we op korte termijn een stapje terug doen. Deze keuze geeft ons de mogelijkheid om te kunnen inspelen op kortetermijnkansen die de markt biedt. Keuzes voor de korte termijn doen we over het algemeen met een beperkt deel van de portefeuille.

We gingen 2020 positief in, met verder oplopende beurskoersen wereldwijd. Op dat moment was er geen aanleiding om aanpassingen in ons beleid te doen. Eind februari kwamen er berichten dat het coronavirus om zich heen begon te grijpen en vanaf dat moment veranderde de situatie snel. De eerste Europese landen gingen in lockdown en gezien alle onzekerheden rondom de verspreiding van het virus, was het heel moeilijk in te schatten wat de financiële gevolgen zouden zijn. Zoals vaak bij onzekerheid zagen we dat de beurzen het slechtste scenario gingen inprijzen. Dit gebeurde in een heel hoog tempo. Op het slechtste moment bedroeg de daling van sommige beurzen wel 35%: er was sprake van paniek. Ervaring heeft ons geleerd dat dit niet de momenten zijn om grote aanpassingen in de portefeuilles aan te brengen. Vaak zien we na een dergelijke scherpe daling ook een scherp herstel. Nu de markten een fors deel van het verlies hebben ingelopen, kunnen we alleen maar blij zijn dat we toen geen aanpassingen hebben gedaan.

Voor de uitbraak van het coronavirus hadden we meer risico in de obligatieportefeuille. Met name via een (licht) overwogen positie in obligaties van opkomende landen, maar ook in het veiligere segment met overwogen posities in bedrijfsobligaties en perifere landen zoals Spanje. Na de uitbraak werden deze posities geraakt. Risicopremies liepen in snel tempo enorm op. Daarbij verdween ook de match tussen vraag en aanbod waardoor de handel praktisch stilviel, met name in het hele risicovolle segment. Ons obligatieteam heeft voortdurend gekeken naar de hoogte van de risicopremies ten opzichte van het risico, en gemeend dat de hogere risico’s voldoende werden beloond. Na de uitbraak van de coronacrisis hebben de centrale banken al vrij snel hun opkoopprogramma’s verruimd. Dit biedt een zekere bescherming aan bedrijfsobligaties en de obligaties van perifere landen. In de VS gaat de Fed zelfs zover dat ze een deel van de high yield-obligaties ook opkopen. Met die kennis zijn we de afgelopen periode op die posities blijven zitten en dat heeft zich ook in het herstel geloond. We kijken doorlopend of we bij de inmiddels lagere risicopremies nog afdoende worden gecompenseerd voor het risico. Voor nu vinden we dat dat nog steeds het geval is.

Vraag & Antwoord Webinar - Regio, Sectoren en overige categorieën

Onze voorkeur ligt nog altijd bij Amerikaanse aandelen boven die uit Europa en opkomende markten. Mede omdat de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg behoorlijk zwaar vertegenwoordigd zijn op de Amerikaanse markten. Deze sectoren blijken behoorlijk bestendig in de crisis. Ook is de Amerikaanse economie veerkrachtiger onder andere vanwege de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Hierdoor loopt weliswaar in tijden van crisis de werkloosheid sneller op, maar neemt deze in tijden van herstel ook weer sneller af.

Het antwoord is eigenlijk tweeledig. Het klopt dat banken tegen een stootje kunnen en dat ze er veel sterker voorstaan dan aan het begin van de vorige crisis. De kapitaalpositie is sterker en ook de kredietportefeuille is in de afgelopen jaren verbeterd. Daarnaast moet de steun van centrale banken en overheden aan de publieke sector ervoor zorgen dat de klap van de gevolgen van de coronacrisis, waaronder mogelijke faillissementen, voor banken minder groot zal zijn.

Anderzijds hebben financiële waarden het al langer moeilijk, door met name de lage rente. Een belangrijk deel van het verdienmodel is het verkrijgen van spaargelden om deze vervolgens voor een lange periode uit te lenen. In Europa hebben we al langere tijd heel lage rentes en lagere inkomsten, maar nu krijgen de Amerikaanse banken hier ook mee te maken. We verwachten dat deze rentes voor een langere tijd laag zullen blijven.

Daarnaast zien we dat afschrijvingen op leningen zullen toenemen naarmate meer bedrijven in problemen komen en niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste redenen waarom we momenteel iets minder enthousiast zijn over financiële instellingen.

Op korte termijn zal de olieprijs onrustig blijven en gedreven worden door hoop en vrees met betrekking tot de ontwikkelingen die leiden tot veranderingen in de vraag, het aanbod en de voorraden. Op het moment dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden worden versoepeld, en de economie weer wat aantrekt, zal ook de vraag naar olie herstellen. Toch zullen de hoge voorraden het opwaarts potentieel van de olieprijs voorlopig beperken. De prijs zou kunnen herstellen tot USD 40 á 45 per vat aan het einde van dit jaar, om vervolgens zijwaarts te handelen in een bandbreedte van USD 40 á 50 per vat in 2021. Bekijk ook de toelichting van onze Senior Energie Econoom Hans van Cleef in onderstaande video.
Wij zijn positief over de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg (beide overwogen). Deze sectoren blijken behoorlijk bestendig te zijn tijdens de coronacrisis. Ook zijn we positiever geworden over de consumptiegoederen (van onderwogen naar neutraal). De bedrijven uit deze sector hebben zich tijdens de coronacrisis goed staande gehouden en de producten worden nog altijd goed verkocht. Over het algemeen is er bij deze spelers ook sprake van een sterke kaspositie.
Grondstoffen, waar deze edelmetalen deel van uitmaken, kunnen onderdeel zijn van een niet-duurzame portefeuille. Dit is vaak puur om het risico in de portefeuille te spreiden. Het gaat dan overigens maar om een klein deel van de portefeuille (rond 5%) en hier binnen zijn goud en zilver ook maar een heel klein onderdeel. Olie maakt het overgrote deel uit van grondstoffen. Op dit moment hebben wij geen grondstoffen in de portefeuille en daarmee dus ook geen goud en zilver. Op ABN AMRO Insights vindt u het meest recente commentaar voor edelmetalen.
We denken dat de Amerikaanse dollar op langere termijn gaat dalen. Hoeveel precies hangt af ten opzichte van welke valuta. De ene valuta zal meer kunnen profiteren van zwakte van de dollar dan de andere. We denken dat de euro maar gematigd kan profiteren van een zwakkere dollar. Hiervoor zien wij drie redenen. Ten eerste verwachten we dat de ECB haar opkoopprogramma verder zal uitbreiden; meer nog dan de meeste analisten op dit moment verwachten. Ten tweede voorzien wij dat de economie in de eurozone aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar in een lichte recessie belandt (dubbele dip). Tot slot zullen beleggers voorzichtiger zijn om in de euro beleggen nadat bekend werd dat het Duits Constitutioneel Hof kanttekeningen plaatst bij het eerdere opkoopprogramma van de ECB. Onze raming van EUR/USD voor het einde van 2020 staat op 1,12. Voor onze laatste opinie over de EUR/USD valutakoers kijk op ABN AMRO Insights.

Vraag & Antwoord Webinar – Overige vragen

Ondanks alle steunmaatregelen van overheden lijkt de inflatie omlaag te gaan. We voorzien dat de inflatie in de eurozone tijdelijk zelfs negatief wordt. Als we kijken naar de lange rente dan is deze in april per saldo iets gedaald. We voorzien dat de lange rente binnenkort verder omlaag gaat onder invloed van het enorme aankoopprogramma van de ECB, dat naar onze verwachting nog verder zal worden uitgebreid. Ook de daling van de economische groei in het eerste halfjaar zal de lange rente drukken. Vervolgens kan de rente in het tweede halfjaar weer een beetje omhoog

Binnen onze portefeuilles beleggen we internationaal. Dit vanwege de spreiding die we aan willen brengen. We zien op dit moment dat zowel onze eigen portefeuilles, maar ook in verschillende onderzoeken, dat de zogenaamde ESG-bedrijven het minder slecht hebben gedaan tijdens de recente forse marktdaling. ESG-bedrijven zijn bedrijven die goed scoren op het vlak van milieu, sociale aspecten en ondernemersbestuur.

Een verklaring voor de betere performance van duurzame bedrijven is dat deze bedrijven beter inzicht hebben in de risico’s van hun productieketen en daardoor meer en uitgebreider beleid hebben rondom de gezondheid en veiligheid van werknemers en hun omgeving. Ook hebben ze vaak een transparant en goed bestuur. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op een crisissituatie, zoals nu met de coronacrisis.

Wij zien het als een belangrijk signaal om de ingeslagen duurzame weg te blijven volgen. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de samenleving, maar ook omdat de invloed van de overheid na deze crisis op de economie en het bedrijfsleven alleen maar verder zal toenemen.

Een dividenduitkering is een winstuitkering. Op het moment dat er geen of te weinig winst is kan de uitkering worden opgeschort of komen te vervallen. Bedrijven zullen deze ‘besparing’ benutten om deze crisis financieel goed door te komen. Of en wanneer de betaling van dividend weer gaat plaatsvinden zal per onderneming verschillen. Binnen de financiële sector heeft de ECB banken gevraagd om geen dividend uit te keren tot minstens oktober maar het niet verboden. Banken hebben hierin zelf de keuze gemaakt. Wat de ‘voorschriften’ na die tijd zijn is momenteel nog niet bekend.