Kijk het webinar ‘De vierde dinsdag van september’ terug.

 

Het vorig jaar gepresenteerde plan om in box 3 spaargeld veel gunstiger te gaan belasten dan overige beleggingen is door staatssecretaris Vijlbrief van tafel gehaald. Grote fundamentele aanpassingen van de belastingheffing in box 3 worden op korte termijn niet verwacht. Wel zullen de forfaitaire rendementspercentages wijzigen en wordt een verhoging van het heffingvrije vermogen verwacht.

Het vorig jaar gepresenteerde plan om in box 3 spaargeld veel gunstiger te gaan belasten dan overige beleggingen is door staatssecretaris Vijlbrief van tafel gehaald. Grote fundamentele aanpassingen van de belastingheffing in box 3 zullen op korte termijn niet doorgevoerd worden.

Wel zullen de forfaitaire rendementspercentages wijzigen en wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd. Wat betekent dit concreet voor de box 3-heffing in 2021? De geplande verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting is ongedaan gemaakt. Maar doordat een groter deel van de winst tegen het lage tarief belast gaat worden, zal dat voor veel mensen met een BV juist weer gunstig uitpakken.

En wat gaat er gebeuren met de overdrachtsbelasting? Het tarief voor niet zelf bewoonde woningen zal omhoog gaan van 2% naar 8%. Daarentegen is er onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkrijging van een eigen woning. 

Tijdens het webinar geven onze experts Peter Pleijsant (Kenniscentrum) en Rinus Marinissen (Specialist Vermogensplanning) hun visie op de wetsvoorstellen en wat die voor u kunnen betekenen. Het webinar wordt geleid door Ian Segers (presentator). Kijk het webinar nu terug!

Benieuwd wat Vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Meer lezen over het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag? Lees hier meer.