Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Negatieve rente

Uitleg over wanneer negatieve rente voor u geldt

Per 1 oktober 2022 betalen klanten geen negatieve rente meer.

 

Heeft u beleggingen bij ons?

Omdat u bij ons belegt, ontvangt u mogelijk tijdelijk een compensatie van een deel van de negatieve rente. 

Bekijk de compensatieregeling

Veelgestelde vragen over negatieve rente op uw eurorekening

Wat zijn saldoklassen?
De voorwaarden maken saldoklassen mogelijk. Hierdoor kunnen we per saldoklasse een rentepercentage toepassen. We tellen het totaal van uw verschillende betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op, en dat totaal bepaalt in welke saldoklasse(n) u valt. Bij een gezamenlijke rekening telt het saldo gedeeltelijk mee.

In welke saldoklasse(n) valt u?
We bepalen in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van al uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. Bij een gezamenlijke rekening telt het saldo gedeeltelijk mee. Heeft u bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening met uw partner? Dan telt het saldo van deze rekening voor 50% mee voor uw totaalsaldo.

Saldoklassen zijn de afgelopen jaren aangepast. Bekijk de rentehistorie op betaal- en spaarrekeningen.

De volgende betaalrekeningen en spaarrekeningen worden meegeteld bij de berekening van het totaalsaldo:

Betaalrekeningen

We nemen op dit moment alle ABN AMRO betaalrekeningen en ABN AMRO MeesPierson betaalrekeningen mee in de bepaling van het totaalsaldo. Een uitzondering hierop zijn de rekeningen in vreemde valuta. We brengen negatieve rente in rekening voor vreemde valuta waarvan de referentierente negatief is. Deze rente betaalt u dan over uw gehele positieve saldo. De referentierentes worden dagelijks of maandelijks vastgesteld. Meer informatie zoals actuele rentes en voorwaarden vindt u op abnamro.nl/vv-rekening.

Per 1 juli 2021 brengen we negatieve rente in rekening op de Rechtbankrekening. De berekening van de negatieve rente op Rechtbankrekeningen wijkt af van de wijze waarop we negatieve rente op de overige betaal- en spaarrekeningen berekenen. Bekijk hieronder bij 'Hoe wordt de negatieve rente op de Rechtbankrekening berekend?' hoe de berekening plaatsvindt. 

Spaarrekeningen

 • Vermogens Spaarrekening
 • Vermogens Arrangement Spaarrekening
 • Direct Sparen
 • Direct Kwartaal Sparen*
 • KinderToekomst Spaarrekening 
 • KinderBonus Sparen 
 • Royaal rekening 
 • Beleggers Spaarrekening
 • Private Banking Spaarrekening 
 • Charitas Spaarrekening 
 • Private Banking Spaarrekening Zakelijk 
 • Ondernemers Oriëntatierekening 
 • Private Banking Beleggersrekening 
 • Beleggers Liquiditeiten Rekening

Heeft u ook zakelijke betaal- en/of spaarrekeningen op uw eigen naam, kijk dan op de pagina over  negatieve rente voor zakelijke klanten om te zien of deze ook meetellen voor het bepalen van uw totaalsaldo. Zakelijke betaal- en/of spaarrekening die op naam van uw bedrijf staan tellen niet mee in de berekening van het totaalsaldo op uw eigen naam.

*Vanaf 1 januari 2022 wijzigt Direct Kwartaal Sparen in een andere spaarrekening. Lees hier meer over deze wijziging.

Rekenvoorbeeld 1
Stel u heeft € 50.000 op een betaalrekening op uw eigen naam en € 60.000 op uw gezamenlijke spaarrekening met uw partner. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 80.000,- (€ 50.000 + € 30.000). U valt dan in de eerste saldoklasse* en u betaalt geen negatieve rente.

*Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 80.000 0% € 0,-
Vanaf € 100.000 € 0,- -0,25% € 0,-

Rekenvoorbeeld 2
Stel u heeft twee spaarrekeningen op uw eigen naam met op ieder € 100.000. Ook heeft u een gezamenlijke spaarrekening met uw partner met daarop € 350.000. Van de gezamenlijke rekening telt 50% mee voor de berekening van uw totaalsaldo. In totaal heeft u in dit voorbeeld € 375.000 (€ 100.000 + € 100.000 + € 175.000). Uw totaalsaldo valt in alle twee de saldoklassen.

* Saldoklasse van € 0 tot en met € 100.000 en de saldoklasse vanaf € 100.000.

Saldoklasse Uw saldo dat in de saldoklasse valt Rentepercentage Rente op dagbasis
€ 0 t/m € 100.000 € 100.000 0% € 0,-
Vanaf € 100.000 € 275.000 -0,25% € -1,88*

*-0,25% van 275.000 is €-687,50 op jaarbasis €-687,50/365** dagen is €-1,88 rente op dag basis

**Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen. 

Bij een gezamenlijke rekening telt het saldo gedeeltelijk mee in de berekening van uw totaalsaldo. Heeft u bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening met uw partner? Dan telt het saldo van deze rekening voor 50% mee voor uw totaalsaldo. Heeft u een gezamenlijke rekening met twee andere rekeninghouders? Dan telt het saldo op deze rekening voor 33 1/3% mee in de berekening van uw totaalsaldo.

Heeft uw kind een spaar- en/of betaalrekening bij ons? We tellen het saldo van de verschillende betaal- en spaarrekeningen van uw kind bij elkaar op, en dat totaal bepaalt in welke saldoklasse(n) uw kind valt. Uw kind en u hebben een eigen saldoklasse voor de negatieve rente. Het totaalsaldo wordt dus los berekend en niet bij elkaar opgeteld.

Deze uitzonderingen staan niet vast en kunnen in de toekomst worden gewijzigd.

 • Spaardeposito’s
 • Termijndeposito's
 • Fiscale producten (zoals lijfrente, levensloop en banksparen) 
 • Vermogensbeheerrekening 

De berekening van negatieve rente op de Rechtbankrekening/Boedelrekening wijkt af van de wijze waarop we negatieve rente op de overige betaal- en spaarrekeningen berekenen. Wij berekenen de negatieve rente per rekening, omdat elke Rechtbankrekening een individueel faillissement of WSNP schuldsanering betreft. Per rekening geldt de grens waarboven u negatieve rente betaalt van € 100.000. U betaalt negatieve rente per maand. De rente brengen we altijd in de maand daaropvolgend in rekening.

Voorbeeld, stel u heeft 4 Rechtbankrekeningen:

Rekening Saldo Betaalt u negatieve rente? Rente op dagbasis*
1 € 80.000,00 Nee € 0,-
2 € 120.000,00 -0,25% over €20.000 (€120.000 -/- €100.000) €0,14
3 € 320.000,00 -0,25% over €220.000 (€320.000 -/- €100.000) € 1,51
4 € 60.000,00 Nee € 0,-

*Bij een schrikkeljaar hanteren we 366 dagen.

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties voor de negatieve rente en wordt voor beide afzonderlijk de saldoklasse apart berekend.

Staan uw zakelijke betaal- en/of spaarrekening op naam van uw bedrijf? Dan telt het saldo van deze rekeningen niet mee in de berekening van het totaalsaldo op uw eigen naam. Wij berekenen in dit geval afzonderlijk het totaalsaldo van de rekeningen op uw eigen naam en de rekeningen op naam van uw bedrijf.

U vindt het huidige saldo van uw ABN AMRO betaal- en spaarrekeningen in de ABN AMRO App of Internet Bankieren. U kunt daarnaast via de ABN AMRO App of Internet Bankieren uw rekeningafschriften inzien en downloaden.

Bankiert u niet online? U vindt uw saldo’s van uw rekening(en) terug op uw papieren rekeningafschrift(en).

 • U betaalt negatieve rente over een ‘kalenderkwartaal’, ofwel:
  • kwartaal 1; januari, februari, maart,
  • kwartaal 2: april, mei, juni,
  • kwartaal 3: juli, augustus, september
  • kwartaal 4: oktober, november, december
 • De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening, de negatieve rente over kwartaal 1 brengen we in rekening in april. Dit doen we in de tweede helft van die maand.
 • Heeft u een Rechtbankrekening/Boedelrekening, dan betaalt u negatieve rente per maand. De rente brengen we altijd in de maand daaropvolgend in rekening.

Op de  Nota negatieve rente  ziet u hoeveel rente u gaat betalen, hoe we tot de berekende rente zijn gekomen en ook wanneer en van welke rekening we de rente afschrijven.

Ontvangt u voor één of meer betaal- of spaarrekeningen uw afschriften digitaal? Dan ontvangt u de Nota negatieve rente ook digitaal, via uw Internet Bankieren. Zo kunt u de nota makkelijk opslaan in uw administratie of doorsturen naar uw accountant. U ontvangt een bankmail op het moment dat de nota voor u beschikbaar is. 

Ontvangt u al uw betaal-of spaarafschriften op papier? Dan ontvangt u de nota per post, een paar dagen voor de afschrijving van de negatieve rente. Als u gebruik maakt van Internet Bankieren, kunt u de nota’s daar ook digitaal terugvinden.   

Heeft u alleen gezamenlijke rekeningen? U kunt de Nota negatieve rente mogelijk niet inzien en downloaden via uw Internet Bankieren. U ontvangt de Nota negatieve rente om deze reden ook nog per post. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Waar vind ik de Nota negatieve rente in Internet Bankieren?

U heeft uw Nota negatieve rente altijd tot uw beschikking:

 • Log in op uw Internet Bankieren
 • Ga naar ‘Zelf regelen’ > ‘Afschriften en overzichten’
 • Kies ‘Overige overzichten downloaden’ en volg de stappen die in dit scherm genoemd worden
 • Kies vervolgens bij 'Type overzicht' de 'Nota negatieve rente'

In dit overzicht ziet u alle nota’s die u heeft ontvangen.

U kunt de Nota negatieve rente ook via de ABN AMRO app inzien. U gaat hiervoor naar ‘Zelf regelen’ > ‘Overzichten en afschriften downloaden’. Bij ‘Type overzicht’ selecteert u de ‘Nota negatieve rente’.

Kan ik instellen hoe ik mijn nota’s ontvang? 

Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om de manier waarop u uw Nota negatieve rente ontvangt te wijzigen. We doen ons best om dit zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Zodra u dit zelf kunt aanpassen, bijvoorbeeld van papier naar digitaal, laten we u dit weten. 

Negatieve rente kan op twee manieren zichtbaar zijn op het financieel jaaroverzicht.

 1. Op de regel 'Negatieve Credit Rente' vindt u het negatieve rentebedrag terug bij ‘Betaalde rente’. Het getoonde saldo van 0,00 achter uw relatienummer kunt u negeren en slaat niet op uw rekeningsaldo. Het rentebedrag is het totaal aan negatieve rente dat de bank in 2021 bij u in rekening heeft gebracht over het saldo van uw betaal- en spaarrekeningen opgeteld. Dit gaat over kwartaal 4 van 2020 en de kwartalen 1,2 en 3 van 2021. Deze rente is al afgerekend op een van uw rekeningnummers. Op de Nota Negatieve Rente staat van welk rekeningnummer het bedrag is afgeschreven.
 2. Op de regel van het betreffende rekeningnummer vindt u het negatieve rentebedrag terug bij ‘Ontvangen rente’. In dat geval staat er een min (-) teken voor het bedrag bij ‘Ontvangen Rente’. Het rentebedrag is het totaal aan negatieve rente dat u over heel 2021 heeft betaald over het saldo van dat rekeningnummer. Het getoonde saldo op 31-12-2021 is het saldo voordat de bank de negatieve rente van de laatste renteperiode heeft afgerekend. Let op! Debetrente voor ‘roodstaan’ ziet u onder ‘Betaalde rente’ staan.

Vraagt u zich ook af hoe de hoogte van de spaarrente wordt bepaald? Om u dit uit te leggen, hebben we een aantal zaken voor u op een rij gezet. Dit helpt u misschien beter te begrijpen waarom de rente zo laag is. Lees meer in onze update.