Meestgestelde vragen over het Coronavirus

 

27 februari 2020 - Sinds eind vorige week zijn de financiële markten erg turbulent. Dit wordt veroorzaakt door het coronavirus, dat inmiddels in verschillende landen slachtoffers heeft gemaakt. In deze Q&A deelt ABN AMRO haar visie op het coronavirus en de invloed ervan op de financiële markten.

De financiële markten maken zich zorgen. Wat is er aan de hand?

De financiële markten dalen sinds eind vorige week als gevolg van het coronavirus. De wereldindex (MSCI All Countries) verloor bijna 7% in euro's, en ook de rentetarieven daalden. Veilige havens zoals goud stegen flink.

Vooral de verspreiding van het virus buiten China naar landen als Zuid-Korea, Japan, Singapore, Italië en Iran baart zorgen. De financiële markten vrezen dat het virus een wereldwijde epidemie zal worden en dat zal het bedrijfsleven en de wereldeconomie schaden. Vanwege de stilstand van de Chinese economie hebben bedrijven als Apple, Philips, Diageo en Lufthansa al een winst/omzetwaarschuwing afgegeven.

Hoe ernstig is de uitbraak van het coronavirus?

Het is moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Wij zijn geen medici en ook zijn de data soms moeilijk te analyseren. Vooral de data uit China zijn niet altijd transparant en betrouwbaar. In het algemeen kunnen we echter zeggen dat het virus erg besmettelijk is. Iemand met het virus kan het doorgeven aan 2 tot 2,5 mensen. Dit aantal is hoog, maar niet extreem hoog (zoals 3 of hoger). Het virus is echter al besmettelijk tijdens de incubatieperiode. Deze periode varieert van een paar dagen tot twee weken of zelfs meer. Dit maakt het virus moeilijk in te dammen.

Het sterftepercentage van het coronavirus in landen met een goed gezondheidssysteem lijkt dichter bij 1% te liggen dan bij 2%. Dit maakt het coronavirus anders dan SARS, dat een percentage kende van 10%, maar wel hoger dan bij een normale griepgolf. Daarbij ligt het percentage rond 0,1%. Ouderen en mensen met longziekten zijn bevattelijker voor het virus. Jonge en gezonde mensen zijn minder kwetsbaar: ze merken soms niet eens dat ze het virus hebben en/of dragen.

De financiële markten maken zich zorgen over het feit dat besmette gebieden volledig worden geïsoleerd, met als gevolg een economische stilstand. Dit heeft de behoorlijke negatieve economische gevolgen, aangezien zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie daarmee wordt getroffen.

Wat is de impact op de economie volgens ABN AMRO?

Door het coronavirus hebben we onze economische prognoses voor 2020 verlaagd. Wij denken dat de Chinese economie in het eerste kwartaal tot stilstand zal komen, op kwartaalbasis. We verwachten dat de activiteit in China de komende maand weer zal worden hervat. Voor 2020 als geheel hebben wij onze verwachtingen voor de Chinese groei verlaagd van 5,8% naar 5,5%.

Over het geheel genomen denken wij dat de economische groei in de eerste helft van het jaar zwakker zal zijn, maar dat het herstel in de tweede helft sterker zal zijn dan eerder verwacht. We verwachten nog altijd geen recessie. Desalniettemin loopt een groter deel van de wereldeconomie gevaar door de uitbreiding van het virus naar Zuid-Korea, Japan, Singapore en Italië. Het aandeel van China in de wereldeconomie bedraagt bijna 19%, terwijl de andere vier landen ongeveer 8% van de wereldwijde economie vertegenwoordigen. Van deze vier landen is het aandeel van Italië iets lager dan 2%, ongeveer 15% van het bbp van de eurozone.

Sectoren die wereldwijd hard worden getroffen door de uitbraak zijn vervoer (denk aan luchtvaartmaatschappijen), de toerisme- en vrijetijdsindustrie en andere delen van de sector luxegoederen & diensten, zoals de detailhandel, luxegoederen en auto's. Daarnaast is de vastgoedmarkt (financiële sector) in China sterk gedaald. Over het algemeen staan de cyclische onderdelen van de markt onder druk uit angst voor de economische groei en de daling van de grondstofprijzen. In dat opzicht worden met name de energiesector (vanwege de olie) en materialen (bulkchemicaliën) geraakt.

Sectoren die zich defensief gedragen, hebben een online aanbod zoals gaming, media & entertainment en maaltijdbezorging, zoals sectoren consumptiegoederen en nutsbedrijven. De gezondheidszorg is een beetje speciaal. Het farmaceutisch segment is defensief, maar het segment zorgverzekeringen werd hard getroffen omdat Bernie Sanders bij partijbijeenkomsten als mogelijke Democratische kandidaat uit de bus kwam voor de presidentsverkiezingen in de VS.

ABN AMRO heeft onlangs risico aan de portefeuille toegevoegd. Wat adviseert ABN AMRO beleggers op dit moment?

Half februari hebben we de portefeuille aangepast. Wij hebben risico toegevoegd aan de portefeuille, waardoor we nu een lichte overweging hebben in aandelen. Het besluit is genomen toen de markten door een korte correctie gingen vanwege het coronavirus in China. De verspreiding van het virus naar andere landen was beperkt. Ook verbeterden de macro-economische cijfers, was het cijferseizoen goed en maakte de lage rente aandelen relatief aantrekkelijk.

Voordat we aanpassingen doen, houden we de financiële markten en de virusuitbraak nauwlettend in de gaten: of en hoe het virus zich verder verspreidt. In de loop van een epidemie is het vaak het geval dat de economische activiteit daalt wanneer er een uitbraak plaatsvindt. Wanneer het ergste voorbij is, zal er echter een sterk herstel volgen. Vooral als er extra steun wordt verleend door centrale banken en overheden in de vorm van een extra stimuleringsmaatregelen. Wij denken dat dit niet het juiste moment is om wijzigingen in de portefeuille aan te brengen, omdat de markten erg volatiel zijn en omdat er veel onbekend is over hoe het virus zich de komende weken zal ontwikkelen. We blijven daarom licht overwogen in aandelen en onderwogen obligaties.

Wij verwachten dat het marktsentiment weer positief zal worden zodra er tekenen zijn dat het ergste van de virusuitbraak achter de rug is, of onder controle is. Zoals nieuws van bedrijven en fabrieken die hun deuren weer openen. Ook aankondigingen van centrale banken met meer monetaire stimuleringsmaatregelen kunnen een ruggensteun vormen, evenals aankondigingen van overheden om met fiscale stimuleringsmaatregelen de economie te helpen.