Beleggingsstrategie

Portefeuillerisico licht verlagen

Publicatiedatum: 28 augustus 2019

Ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China laten zich maar moeilijk voorspellen. En deze handelsspanningen doen zich voor terwijl de maakindustrie in sommige delen van de wereld al in een recessie beland is. Gezien deze situatie hebben onze economen recent hun groeiprognoses verlaagd. En vanuit beleggingsperspectief kiezen wij er nu voor om het portefeuillerisico nog iets terug te schroeven.

President Trump’s plotselinge aankondiging van een nieuwe importtarief – een heffing van 10% op USD 300 miljard aan Amerikaanse importen vanuit China – was aanleiding voor hernieuwd pessimisme ten aanzien van het handelsconflict. Aanvankelijk zou het nieuwe tarief al in september moeten worden ingevoerd. Die datum is inmiddels verplaatst, zodat de heffing pas na het begin van het kerstinkopenseizoen zal ingaan. Toch wordt door het aanhoudende handelsconflict en de gehanteerde mentaliteit van ‘oog om oog, tand om tand’ een flinke deuk geslagen in het ondernemersvertrouwen. En de wereldeconomie loopt schade op.

Verschuiving naar minder risicovolle obligaties

Tegen deze achtergrond hebben we besloten om het risico in beleggingsportefeuilles opnieuw iets te reduceren. We geven beleggers in overweging om portefeuilleposities in risicovollere obligaties iets te verlagen en de opbrengst ervan te beleggen in kwalitatief hoogwaardige obligaties. In termen van vermogensverdeling zijn we nog altijd niet enthousiast over obligaties en evenmin over aandelen. We handhaven onze voorkeur voor liquiditeiten.

Het risico van een wereldwijde recessie is toegenomen. De huidige onrust komt niet alleen voort uit de handelsoorlog. Brexit, politieke risico’s in Italië en de omkering van de Amerikaanse rentecurve spelen eveneens mee (van een omgekeerde rentecurve spreken we wanneer de lange rente lager wordt dan de korte rente; dit fenomeen wordt gezien als een belangrijke voorbode van een recessie).

Toch verwachten wij niet dat de wereldeconomie dit of volgend jaar in een recessie zal belanden. Wel zou zich een technische recessie kunnen voordoen in de eurozone of, meer specifiek, in Duitsland (van een technische recessie is sprake als een economie gedurende twee achtereenvolgende kwartalen krimpt). Landen in de eurozone zijn namelijk – meer dan de VS zelf – gevoelig voor de effecten van het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

De economische groei in de VS is nog altijd sterker dan in de eurozone. In beide regio’s blijven de consumentenbestedingen op peil. En de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken wereldwijd staan klaar om preventieve maatregelen te nemen ter ondersteuning van de wereldeconomie. De door ons voorgestelde verschuiving in obligatieportefeuilles moet dan ook meer gezien worden als een manier om portefeuilles te positioneren voor de verwachte maatregelen van centrale banken dan als voorbereiding op een recessie. Tegelijkertijd zien we dat aandelenmarkten bezig zijn met een ‘reality check’. De vraag hierbij is: zijn de renteverlagingen door de Fed midcyclische aanpassingen of wijzen ze op de voltooiing van de huidige economische cyclus? Wij denken niet dat aandelenmarkten aan de vooravond van een ‘bear market’ staan; een dergelijke ingrijpende marktdaling zou verwacht mogen worden als er daadwerkelijk een recessie voor de deur stond. Wel denken wij dat er een correctie mogelijk is in het kader van de ‘reality check’ die markten nu doormaken.

Verlaging risicovollere obligaties (EMD)

Wij doen beleggers de specifieke suggestie om hun posities in risicovollere obligaties, zoals schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD), te verkleinen. De opbrengst kan gebruikt worden om te beleggen in minder risicovolle obligatiesegmenten die nog steeds fatsoenlijke risicopremies bieden maar bij een beperkt kredietrisico. Overheid-gerelateerde obligaties, zoals obligaties van de Europese Investeringsbank, vallen binnen deze minder risicovolle categorie. Hetzelfde geldt voor gedekte obligaties en staatsleningen van ‘semi-kernlanden’ in de eurozone, zoals Spanje, Frankrijk en Ierland.

Tot de te verkopen obligaties behoren ook Amerikaanse, door hypotheken gedekte leningen (MBS; mortgage-backed securities); de opbrengsten hiervan kunnen belegd worden in Europese bedrijfsobligaties. De reden om Amerikaanse MBS te verkopen is dat deze leningen blootgesteld zijn aan stijgende kredietrisico’s en aan risico’s die gepaard gaan met het einde van de kredietcyclus in de VS. Klanten met een meer defensieve portefeuille doen we de suggestie om additioneel hun obligatiepositie te vergroten ten laste van liquiditeiten.

De verwachte monetaire maatregelen (kwantitatieve verruiming) van de ECB zullen, via een hernieuwd obligatie-opkoopprogramma, steun bieden aan Europese investment-grade bedrijfsobligaties en aan staatsobligaties van kernlanden (en semi-kernlanden) van de eurozone. Door hun posities in EMD te verkleinen kunnen beleggers hun portefeuilles ook beter beschermen tegen verdere economische verzwakking in China en in andere opkomende landen, die sterk afhankelijk zijn van de wereldhandel.

Aandelen: fundamentele plaatje verslechtert

Over het geheel genomen hebben aandelenmarkten sterke rendementen neergezet in de eerste helft van het jaar; momenteel bewegen de koersen in de bovenste regionen van hun ‘trading range’. Maar de fundamentele situatie blijft lastig, zowel voor wat betreft de macro-economische ontwikkelingen als de bedrijfswinsten. Wij verwachten in 2019 en 2020 geen wereldwijde recessie. Maar het is moeilijk om in te schatten hoe het economische momentum zich gaat ontwikkelen. Ook de winstgroei van bedrijven is sterk verslechterd, al zijn de regionale verschillen daarbij groot. Jaar-op-jaar is de winstgroei in de VS met 8% gestegen, terwijl deze in Europa (-2%) en in de opkomende markten (-7%) is gedaald.

Een groeiversnelling van de wereldeconomie zou een belangrijke opwaartse impuls betekenen voor de aandelenmarkten. Maar die groeiversnelling lijken we voorlopig niet te kunnen verwachten. De door ons voorgestelde (onderwogen) aandelenpositionering is daarom niet veranderd. Als algehele beleggingscategorie zijn we niet enthousiast over aandelen; binnen aandelen geven wij op regioniveau nog altijd de voorkeur aan de VS (overwogen). We zijn niet positief over de Europese aandelenmarkt (onderwogen) en hanteren een neutrale visie op aandelen uit opkomende markten.


Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson?

Beleggen met Private Banking betekent: oplossingen speciaal voor uw situatie. De diensten die we u bieden maken we passend bij uw beleggingswensen. Wij nemen u alle zorgen uit handen met vermogensbeheer, of u kunt via ons handelen in opties, aandelen of obligaties. Met advies of zonder. Waar u ook voor kiest: beleggen met Private Banking is aandacht voor u en uw vermogen.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.