Beleggingsstrategie

Afnemende onzekerheden

Publicatiedatum: 28 oktober 2020

 

ABN AMRO is iets minder voorzichtig geworden in haar beleggingsvisie. Meer specifiek meent de bank dat het tijd is om wat minder terughoudend te zijn bij het beleggen in aandelen. Aan beleggers wordt dan ook de suggestie gedaan om te kiezen voor een neutrale weging van aandelen in plaats van een bescheiden onderweging.

In de afgelopen maanden hadden de financiële markten te maken met verschillende negatieve factoren en onzekerheden. Voor sommige van die factoren en onzekerheden geldt, dat deze nu geleidelijk aan het oplossen zijn of dat er meer duidelijkheid ontstaat over de uitkomsten ervan. We denken hierbij onder meer aan de Amerikaanse verkiezingen, de mogelijkheid van een tweede stimuleringspakket in de VS en de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Dit ietwat verhelderde beeld tekent zich af tegen een achtergrond van aanhoudende steun vanuit overheden en centrale banken, verwachte langdurig lage rentestanden en het vooruitzicht van een mogelijk coronavaccin begin volgend jaar. Ook merken we hierbij op, dat de wereldwijde financiële markten in de afgelopen tijd een opmerkelijke veerkracht hebben getoond.

Met dit alles in het achterhoofd doen we beleggers de suggestie om hun aandelenposities wat te vergroten (van een onderwogen naar een neutrale weging). Op sectorniveau is de suggestie om meer te beleggen in de sector industrie, ten koste van de energiesector. We blijven bij onze neutrale visie op obligaties.

Meer helderheid over verkiezingen, stimulering en corona

Het presidentschap van Donald Trump mogen we gerust ‘onconventioneel’ noemen. Alleen daarom al is het niet zo vreemd dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een rol spelen in het marktsentiment. De verkiezingsdag is op 3 november. Wij denken dat de gematigde Democratische kandidaat Joe Biden de verkiezingen zal winnen en daarmee de opvolger wordt van Donald Trump als president van de VS. Ook neemt de kans op een ‘blue wave’ toe. In het geval van zo’n ‘blauwe golf’ wint Biden niet alleen de race om het presidentschap, maar krijgen de Democraten ook een meerderheid in de Senaat en behouden ze hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Een Democratische meerderheid in beide kamers van het Amerikaanse Congres zou Biden meer ruimte geven om zijn beleidsplannen te verwezenlijken.

Wij denken dat er met Biden in het Witte Huis een normalere invulling kan worden gegeven aan het Amerikaanse buitenlandbeleid, wat wereldwijd positieve effecten zou hebben. Ook heeft Biden een plan om de klimaatverandering te bestrijden, ondersteunt hij de inzet van duurzame energie en wil hij zich weer aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Net als Trump volgt Biden een harde lijn ten opzichte van China. Maar om zijn plannen te realiseren zal Biden zich waarschijnlijk inspannen om over de gehele wereld bondgenoten te vinden. Op dit moment heeft Biden een grote voorsprong in de nationale peilingen. De kans op een betwistbare verkiezingsuitslag – iets waar markten zich zorgen over maakten – neemt hiermee af.

Eveneens goed nieuws voor de markten: in de VS zijn (weer) onderhandelingen gaande over een tweede pakket aan steunmaatregelen. Wel blijft de timing hiervan onzeker. In de afgelopen dagen werd vooruitgang geboekt met gesprekken over een aanzienlijk stimuleringspakket ter ondersteuning van consumenten, bedrijven en lokale/staatsoverheden. President Trump zou graag een deal zien en hetzelfde geldt voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. De vraag is of de Republikeinen in de Senaat hun goedkeuring zullen geven zodra er een definitief steunpakket op tafel ligt. Maar zelfs als de vertraging ertoe leidt dat er pas na de verkiezingen een stimuleringspakket wordt geïntroduceerd, denken wij niet dat dit een bedreiging vormt voor het herstel van de Amerikaanse economie.

Voor wat betreft het coronavirus: in de VS en in Europa neemt het aantal besmettingen weer toe. Maar medici hebben inmiddels maandenlange ervaring met de behandeling van coronapatiënten. Hierdoor worden nu betere resultaten geboekt. En hoewel het virus oprukt, verwachten wij nog altijd dat overheden zich zullen beperken tot regionale of gedeeltelijke lockdowns. Ondertussen worden er vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een vaccin. Wereldwijd zijn er verschillende vaccins ontwikkeld die zich nu in de laatste testfase bevinden. In de markt is de heersende gedachte dat er in het eerste kwartaal van 2021 een vaccin zal worden goedgekeurd.

Nog niet in rustiger vaarwater

Bevinden beleggers zich nu dan in kalmer vaarwater? Nee. We verwachten juist dat de marktbeweeglijkheid (volatiliteit) aanhoudt. Die beweeglijkheid zal worden aangejaagd door nieuws met betrekking tot vaccins, macro-economische cijfers en de onderhandelingen over een stimuleringspakket in de VS.

Bij het vaststellen van onze beleggingsvisie kijken wij sinds het begin van de pandemie goed naar ons economisch basisscenario. In dat basisscenario voorzien wij een omslagpunt van negatieve naar positieve groei in het tweede kwartaal van 2021, zowel in de eurozone als in de VS. Naarmate het jaar vordert verwachten we een verder gelijktijdig herstel. Begrotingsstimulering, monetaire steun en vaccinatiecampagnes liggen aan de basis van deze groeiopleving. Tot die tijd moeten we rekening houden met tweede-ronde-effecten van de schok die de economie te verwerken kreeg ten tijde van de eerste, strenge lockdowns. Denk aan hogere werkloosheid en een toenemend aantal bedrijfsfaillissementen. In de komende weken kan het economische beeld verzwakken. Maar op een later punt in de winter verwachten we tekenen van verbetering te zien. Voor beleggers is het belangrijk om nu alvast voor te sorteren op het economisch herstel dat verwacht wordt in de tweede helft van 2021.

Beleggen in herstellende industrie

In het verlengde van onze ietwat positievere visie op aandelen, doen wij beleggers ook de suggestie om hun positie in de sector industrie uit te breiden (van neutraal naar overwogen). Wij denken namelijk dat deze sector sneller zal herstellen dan de bredere markt. Segmenten van de industriesector zoals de bouw, vervoersinfrastructuur en spoor- en wegenbouw zullen naar verwachting profiteren van stimuleringspakketten ter ondersteuning van infrastructuur.

Tegelijkertijd geven wij beleggers in overweging om hun belang in de energiesector te verlagen (van neutraal naar onderwogen). Factoren zoals overcapaciteit en instabiliteit binnen de OPEC (Organisatie van olie-exporterende landen) kunnen ertoe leiden dat energieaandelen in de komende maanden minder goed presteren dan de bredere markt. Bovendien is het marktsentiment rondom de energiesector momenteel niet al te gunstig, vanwege de milieu-issues die aan de sector kleven. Goed om te weten voor duurzame beleggers: de meeste bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzame energie, zoals windturbinemakers en producenten van energie-opslagfaciliteiten en batterijen, maken geen deel uit van de sector energie. Aandelen van dergelijke bedrijven worden veelal onder de sector industrie geschaard.

We blijven verder bij onze voorkeur voor de sector gezondheidszorg (overwogen). De inspanningen om coronavaccins te ontwikkelen komen het sentiment rond deze sector ten goede. We staan negatief tegenover aandelen uit de sector financiële instellingen (onderwogen): deze sector blijft worstelen met lage rentestanden en met afschrijvingen op kredieten als gevolg van een groeiend aantal faillissementen. Zowel de financiële sector als de IT-sector kunnen te maken krijgen met toenemende regulering onder een regering-Biden (vorige maand hebben wij onze positionering in IT verlaagd van overwogen naar neutraal). Voor de overige sectoren hanteren wij een neutrale visie.

Obligaties: van Frans naar Amerikaans staatspapier

We handhaven onze neutrale visie op obligaties. We houden ook vast aan onze suggestie aan beleggers om zeer terughoudend te blijven ten aanzien van staatsobligaties. Dit heeft veelal met de lage en zelfs negatieve rentes te maken. Mede vanwege die lage rentes doen we beleggers nu wel de suggestie om – in portefeuilles waar dit van toepassing is – Franse staatsobligaties te verruilen voor langlopende Amerikaanse staatsobligaties (met afgedekt valutarisico).

Europese staatsobligaties met negatieve rentes hadden als buffer moeten werken in onzekere tijden, zoals de coronacrisis. Die bufferfunctie heeft echter niet het gewenste effect gehad – vandaar onze suggestie om Franse staatsobligaties verkopen en met de opbrengst daarvan langlopende Amerikaanse staatobligaties te kopen. De rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties heeft nog ruimte om verder te dalen en wij verwachten dat dat op termijn ook gaat gebeuren. Omdat de rente in tegengestelde richting beweegt van de koers, kunnen beleggers op deze manier mogelijk koerswinst realiseren.

Conclusie

Het economisch herstel van de afgelopen maanden is veel sterker geweest dan verwacht. Dit was te danken aan omvangrijke begrotingsstimulering en aan de veerkracht die consumenten lieten zien. Deze combinatie resulteerde in beter dan verwachte macro-economische cijfers en een opleving van de aandelenmarkten. Er ligt ongetwijfeld nog een turbulente tijd voor ons. Maar sommige belangrijke punten van zorg waar we de afgelopen zes maanden mee te maken hadden zijn aan het verdwijnen of maken plaats voor positievere elementen. In 2021 kan een potentieel coronavaccin nog meer zorgen wegnemen. En centrale banken en overheden doen al het mogelijke om een solide economisch herstel te bevorderen.

Richard de Groot

Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson?

Beleggen met Private Banking betekent: oplossingen speciaal voor uw situatie. De diensten die we u bieden maken we passend bij uw beleggingswensen. Wij nemen u alle zorgen uit handen met vermogensbeheer, of u kunt via ons handelen in opties, aandelen of obligaties. Met advies of zonder. Waar u ook voor kiest: beleggen met Private Banking is aandacht voor u en uw vermogen.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Heeft u interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Interesse in bankieren bij ABN AMRO MeesPierson? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Als u wilt, kunnen we u ook direct terugbellen.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
WhatsApp

WhatsApp

Ongevraagd een WhatsApp van ons gekregen? Reageer dan niet om phishing te voorkomen. Lees meer over het gebruik van WhatsApp.