Een klacht indienen

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Heel vervelend. Laat het ons weten, want we willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een klacht indienen

 1. Geef uw klacht door

  • Neem veilig contact op via de ABN AMRO app. Kies uw onderwerp en zie meteen of er wachttijd is.
  • Komt u er online niet uit? Kijk op onze Service & Contact pagina naar welk servicedesk u kunt bellen.
 2. Na 8 weken geen reactie? Leg uw klacht voor aan het Kifid

  Het  neemt klachten van consumenten in behandeling. Ook kleinzakelijke ondernemers (omzet lager dan € 5 miljoen) die een klacht hebben over een financiering die is aangevraagd na 1 juli 2018 kunnen bij het Kifid terecht. 

  Heeft u 8 weken na indiening van de klacht of 6 weken na onze ontvangstbevestiging geen inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar nadat u de klacht officieel gemeld heeft voorleggen aan het Kifid. Lees wat er verder gebeurt.

 3. Procedure doorlopen en bent u het niet eens met de oplossing?

  U kunt dan bij ons in beroep gaan. Vraag ons per brief om uw klacht nogmaals te beoordelen. Vermeld een omschrijving van uw klacht, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uw rekeningnummer. 

  Voeg kopieën van gegevens mee als die uw klacht duidelijker maken. 

  Stuur uw brief naar: 

  ABN AMRO Bank N.V.
  Afd. Klachtenmanagement (HQ1125)
  Postbus 283
  1000 EA Amsterdam

 4. Wat gebeurt er nadat u in beroep bent gegaan?

  • De afdeling Klachtenmanagement bevestigt de ontvangst en geeft aan wanneer u antwoord krijgt.
  • Uw klacht en het antwoord van ABN AMRO worden opnieuw onderzocht en beoordeeld.
  • U ontvangt opnieuw een reactie van ons waarin staat of de klacht wordt herzien.
 5. U bent niet tevreden over hoe de klacht is opgelost?

  Ga na of uw klacht in behandeling mag worden genomen door het Lees wat er verder gebeurt. Kunt u uw klacht daar niet kwijt? Dan kunt u altijd naar de rechter gaan.

 

Meer informatie

Meer informatie over het klachtenproces vindt u in de brochure Alles naar wens.