Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vraag & Antwoord

Hieronder vindt u antwoorden op alle vragen die vooraf door de deelnemers van het webinar gesteld zijn.

Lees hier de Q&A

Controleer via het register van de Belastingdienst of het goede doel waaraan u schenkt, is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI’s). Organisaties die aangemerkt zijn als ANBI moeten zich houden aan regels en richtlijnen opgesteld door de Belastingdienst. Neem daarnaast de website en het jaarverslag door. Zoek op wie in het bestuur zitten, welke activiteiten er worden ontplooid en of de organisatie transparant communiceert over resultaten en financiën. Kijk ook eens via Google of en hoe de organisatie (en de bestuurders) de afgelopen periode in het nieuws zijn geweest. U kunt ook kijken of het goede doel beschikt over de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder op goede doelen. Goede doelen die deze erkenning hebben voldoen aan de richtlijnen en gedragsregels van het CBF. Filantropie Advies kan u helpen om meer inzicht te krijgen in het selecteren en beoordelen van goede doelen.

Geld schenken en investeren verschillen nogal van elkaar, zo ook de intenties die erachter schuilen. Geven is loslaten, investeren is betrokken blijven.

Filantropie: Het inzetten van geld, tijd of andere middelen om algemeen nuttige doelen te ondersteunen. Bij filantropie draait het om het maken van een positief verschil en is er geen particulier belang (belang van de schenker).

Impact investeren: investeringen in bedrijven die een positieve impact op milieu en / of maatschappij hebben. De missie en het maatschappelijke resultaat van de onderneming zijn belangrijker dan het financiële rendement. Maar ook een investering in een veelbelovende innovatie die een grote positieve impact kan hebben op de maatschappij kan gezien worden als een impact investering.

Duurzaam beleggen: investeringen in beursgenoteerde bedrijven die maatschappelijk verantwoord en duurzaam opereren. Meer informatie: https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/duurzaam-beleggen.html

Filantropen, mensen die geld geven aan goede doelen, hebben oog voor zowel kleine als grote stichtingen. De professionaliteit, aanpak en het management van een goed doel zijn belangrijker dan de grootte. Kleine stichtingen komen, net als grote stichtingen in beeld, door in te zetten op transparante communicatie, relaties op te bouwen met bestaande donateurs en hun netwerk uit te bouwen.

Elke tweejaar onderzoekt de werkgroep Geven in Nederland van de Vrije Universiteit het geefgedrag in Nederland. Het thema ‘natuur, milieu en dieren’ stond in 2018 in de top-5 van doelen waaraan we in Nederland geven. Zie hieronder de volledige top – 5:

  1. Gezondheid (€1.004.000.000) 
  2. Internationale hulp (€879.000.000) 
  3. Kerkelijke organisaties (€841.000.000) 
  4. Sociale maatschappelijke betrokken projecten (€669.900.000) 
  5. Milieu, natuur en dieren (€632.000.000) 

Bron: Geven in Nederland (2020, cijfers over 2018)

Door de website en het jaarverslag van het goede doel goed door te nemen en in gesprek te gaan met medewerkers van het goede doel. Vraag bijvoorbeeld of en hoe de organisatie communiceert met donateurs. Afhankelijk van de grootte van uw gift kunt u met de meeste goede doelen afspraken hierover maken.

Sommige ANBI – stichtingen beleggen, een deel van, hun vermogen en keren de rendementen uit. Dit zijn vaak vermogensfondsen. Impact investeren met een deel van het vermogen dat wordt belegd, is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat impact investeren risicovol(ler) kan zijn. Het is ook mogelijk om met een deel van het jaarlijks budget te investeren in impactvolle ondernemingen/organisaties. Dit moet wel passen bij het beleid van de stichting. Ook is het goed om vast te leggen dat het eventuele rendement dat wordt gemaakt op deze investeringen ten goede komt aan het maatschappelijk doel van de ANBI – stichting. We spreken in dit geval over een revolverend fonds.

De laatste maanden was er veel beweging in de sector, zowel aan de kant van de gevers als de goede doelen. Goede doelen pasten hun programma (gedeeltelijk) aan om te hulp te schieten en er ontstonden vele corona-initiatieven. Ook bij onze klanten zagen we veel beweging. Sommige startten zelf een corona-initiatief of schonken aan goede doelen die het financieel zwaar hadden. Maar we spraken ook klanten die hun schenkingen bleven continueren.

Grote, middelgrote en kleine organisaties hebben allemaal een rol te spelen in de oplossing van een maatschappelijk probleem. De laag waarop ze opereren kan verschillen, internationaal, nationaal of regionaal, maar al die lagen zijn nodig om positieve verandering te realiseren. Een professionele aanpak, een langetermijnvisie en samenwerking zijn voor elke organisatie van groot belang om dit verschil te kunnen maken.