Somberdere vooruitzichten

 

10 April 2020 - Aangezien het coronavirus wereldwijd een bedreiging blijft vormen voor de gezondheid, neemt ook de omvang van de effecten op de economie toe. ABN AMRO is negatiever geworden over de gevolgen van de impact van het virus en het stilleggen van de economieën in de wereld.

Veel analisten kijken tegenwoordig naar de krantenkoppen over de verspreiding van het coronavirus in plaats van naar de normale economische gegevens. Macro-economische gegevens, die vaak met meer dan een maand vertraging worden gepubliceerd, kunnen de krantenkoppen over de dagelijkse infectiecijfers en sterfgevallen niet bijbenen. Behalve deze ene indicator met weinig vertraging: het wekelijkse rapport van de Amerikaanse werkloosheidscijfers. Dit cijfer heeft de markten drie weken achter elkaar opgeschud. Bijna zeventien miljoen nieuwe werkloze Amerikanen hebben de afgelopen drie weken een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

De stijging van de werkloosheid is het gevolg van het thuis houden van bijna de gehele Amerikaanse bevolking en de sluiting van alle belangrijke bedrijven. Net als in Europa zijn scholen en bedrijven voor ongeveer 95% van de Amerikaanse bevolking gesloten.

Het stilleggen kan in beide regio's bovendien worden verlengd; en dat is nog maar één aspect van onzekerheid waarmee consumenten, werkgevers en grote en kleine bedrijven te maken hebben. Het feit dat de onderliggende reden voor deze stilstand een nieuw en dodelijk wereldwijd virus is, werpt bovendien een schaduw over elke raming.


Wat verwacht ABN AMRO?

Bij ABN AMRO werken we met verschillende scenario's die ons helpen om de zich ontwikkelende situatie te vergelijken met onze verwachtingen. Deze scenario's vormen op hun beurt de basis voor beleggingsbeslissingen. We hebben voor de ontwikkelingen rond het coronavirus begin maart drie scenario's gedefinieerd: een tijdelijke schok, langdurige schok en ernstige schok. Onze eerste twee scenario's zijn, gezien de ontwikkelingen, niet meer van toepassing, en het derde scenario, waar we nu in zitten, die van de ernstige schok, is grimmiger geworden.

We hebben daarom de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. We verwachten nu een grotere impact op de economische groei, met een daling van het Amerikaanse BBP met -4,8% in 2020 en een stijging tot +3,4% in 2021. In Europa zal de economische groei dit jaar naar verwachting met -4,3% dalen en volgend jaar stijgen tot +1,6%.

Een van de redenen voor het toegenomen pessimisme is dat we er nu van uitgaan dat de lockdowns langer zullen duren. Voor de eurozone betekent dit een lockdown tot eind april en voor de VS tot half mei. We verwachten ook een grotere klap voor de Amerikaanse economie, omdat de lockdown die nu wordt opgelegd zo'n beetje de hele economie bestrijkt. Er zijn dus meer gevolgen voor bedrijfsactiviteiten, waaronder bezuinigingen, in de vorm van minder investeringen en een hogere werkloosheid.

Wij denken dat dit zal leiden tot een nog zwakker tweede kwartaal dan verwacht, hoewel er voor zowel de eurozone als de VS nog steeds een opleving in het derde kwartaal is ingecalculeerd. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zal de negatieve groei in de eurozone naar verwachting echter weer opduiken.

In dit klimaat zullen de centrale banken naar verwachting alles blijven doen wat nodig is om nieuwe obligatie-uitgiftes te verwerken, terwijl ze ook de rente laag houden en de markten in werking houden. De gerichte fiscale stimuleringsmaatregelen, die nu ongeveer 6% van het BBP in de VS en 2,5% in de eurozone bedragen, zullen waarschijnlijk worden uitgebreid. Ook de aankoop van activa door de centrale banken zal naar verwachting toenemen.


Marktonzekerheid blijft bestaan

De aandelenmarkten zullen naar verwachting de komende periode onrustig blijven. Deze periode valt samen met de verwachte piek in het aantal coronavirusinfecties in de VS, volgens het model dat wordt gebruikt door adviseurs van de Trump-administratie. Het is te hopen dat er al een piek wordt gezien in sommige Europese landen, zoals in Italië en Spanje – voor markten waren er in elk geval voldoende bemoedigende tekenen om deze week fors te stijgen. Verwacht wordt dat de marktonrust zal aanhouden tot er duidelijke tekenen zijn dat het virus echt onder controle is, het aantal infecties afneemt en we plannen beginnen te zien voor het beëindigen van de lockdowns.

Hoewel de markten positief hebben gereageerd op de ogenschijnlijke stabilisatie van het virus in een aantal landen, betekent dit niet dat alle zorgen achter ons liggen. Het is niet ongewoon dat in zogeheten ‘bear markets’ (markten met een daling van meer dan 20% gemeten vanaf de top) een 'W'-vormig patroon vertonen als het sentiment weer omslaat. Het is dus raadzaam enige waakzaamheid te betrachten.

De obligatiemarkten verwerken de gevolgen van de verschillende stimuleringsmaatregelen die momenteel door de centrale banken en de overheden worden genomen. Deze maatregelen zijn nodig om de markten goed te laten werken en de economie te ondersteunen, maar zullen leiden tot hogere tekorten. De vraag hoe dit moet worden gefinancierd leidt tot moeilijke discussies tussen de verschillende Europese landen.

Wij blijven adviseren om de rust te bewaren rond de beleggingsportefeuille. Zowel in de VS als in Europa beginnen zich enkele positieve signalen af te tekenen wat betreft het aantal besmettingen, maar de economieën blijven stilstaan. De markten zijn onrustig en het is volgens ons niet het moment om grootschalige wijzigingen aan te brengen.

Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité


Voor meer informatie over het basisscenario, zie 'Watch out for the double dip', gepubliceerd in de Global Daily, 7 april 2020, door het Economisch Bureau van ABN AMRO.