Macro Economie

Macro-economie

Een selectie artikelen van het Economisch Bureau

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Er is een sterke focus op Nederland, maar ook de eurozone, de VS en China worden op de voet gevolgd. Tot slot heeft de afdeling een team met specialisten op het gebied van duurzaamheid.

Prinsjesdag 2022 - Hoge energieprijzen schieten klimaatdoelen te hulp

Het Klimaatbeleid uit de miljoenennota voor 2023 oogt vooral als een voortzetting van het al in het Klimaatakkoord en het Coalitieakkoord voorgenomen beleid. Voor het behalen van de (aangescherpte) reductiedoelen zal er extra genormeerd en beprijsd worden en minder gesubsidieerd, maar concrete maatregelen worden uitgesteld naar 2023.

Prinsjesdag 2022 - Nauwelijks nieuwe maatregelen voor woningmarkt

Nederland wordt geteisterd door diverse crises. De wooncrisis is er een van. Wie op Prinsjesdag had gehoopt op nieuwe maatregelen om de problemen rondom huisvesting te verhelpen, komt echter bedrogen uit. Het kabinet houdt vast aan de eerder ingezette koers

Energierekening loopt langzaam op - Analyse termijnbedragen en jaarnota’s

Onderzoek naar de energie termijnbedragen onder 1 miljoen Nederlandse huishoudens laten zien dat de voorschotten oplopen, naar 166 euro gemiddeld per maand.

Prinsjesdag 2022 - Koopkracht gestimuleerd, maar niet genoeg voor herstel

De piek in inflatie leek achter de rug toen deze in maart 2022 uitkwam op 9,7%. De opvolgende maanden nam de consumentenprijsindex (CPI) daadwerkelijk af, onder andere door overheidsbeleid zoals het verlagen van benzineaccijnzen. Ondanks deze verlaging steeg het inflatiecijfer wederom in de afgelopen twee maanden.

Nieuwe NGFS scenario’s

NGFS brengt bijgewerkte en verbeterde klimaatscenario’s uit. Resultaten tonen aan dat onmiddellijke actie het minst kostbaar is op de lange termijn. Gebruik van koolstofopbrengsten voor overheidsinvesteringen werkt het best om het effect van de koolstofprijs op het BBP te beperken.

De week van stijgende werkloosheid, maar ook aanwijzingen voor structurele krapte

Het werkloosheidcijfer is in augustus wederom gestegen. Arbeidsmarktkrapte blijft maar er is verlichting op komst. Meer uren werken zou een structurele oplossing kunnen zijn. Voor de derde maand op rij is het werkloosheidcijfer gestegen.

icoon
SustainaWeekly - Reactie van de industrie op de gascrisis

SustainaWeekly - Reactie van de industrie op de gascrisis

In deze editie van de SustainaWeekly staan we stil bij de reactie van de industrie op de gascrisis. Als we kijken naar de data over de eerste helft van dit jaar, is het buitengewoon om te zien dat de sector blijft groeien, ondanks een ineenstorting van het gasverbruik.

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?

Sustainaweekly - Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?

In onze eerste editie van de SustainaWeekly na de zomervakantie hebben we onze analyse bijgewerkt over de invloed van stijgende energiekosten op de bedrijfsmarges. Bedrijven zijn er tot nu toe behoorlijk in geslaagd hun marges te beschermen, hoewel we van mening zijn dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Actuele cijfers en analyses over macro-economie, zo vaak als u wilt.