Macro Economie

Macro-economie

Een selectie artikelen van het Economisch Bureau

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Er is een sterke focus op de Nederland, maar ook de eurozone, de VS en China worden op de voet gevolgd. Tot slot heeft de afdeling een team met specialisten op het gebied van duurzaamheid.

De week van loongroei, materiaaltekort in industrie en voorraadmix die gemengd gevoel geeft

In deze editie: Loongroei terug op pre-coronaniveau; Industrie zet zich schrap voor toenemend materiaaltekort; Voorraadmix geeft gemengd gevoel.

Kosten windturbines bedreigen snelheid energietransitie

In deze editie van de SustainaWeekly kijken we naar de hogere kosten van windturbines die blijven drukken op marges van fabrikanten en de energietransitie bedreigen. Verder het koolstofarm maken van de scheepvaart.

Loongroei terug op pre-coronaniveau

De cao-loongroei kwam in april uit op gemiddeld 2,8%. Wij verwachten dat dit cijfer in de rest van het tweede kwartaal verder aantrekt, tot rond de 3%. De loongroei is daarmee hersteld tot het niveau van 2020: gemiddeld 2,9%.

Visie op rente en euro - ECB gaat beleid dit jaar normaliseren

De ECB gaat de rente eerder en met grotere stappen verhogen dan we eerder dachten. We hebben onze ramingen voor de rente en de euro-dollarkoers aangepast.

Global Monthly - Waar staan we nu in termen van aanbodketenfricties?

De eerste tekenen van het effect van de oorlog in Oekraïne op handelsstromen en druk die dit op de industrie uitoefent, zijn zichtbaar. De lockdowns in China zullen de knelpunten op de korte termijn waarschijnlijk verslechteren. De afkoeling van de wereldwijde vraag zal helpen de druk op wereldhandelsketens te verlichten.

Centrale banken staan in het middelpunt van de belangstelling

Verdeeldheid bij monetair beleidscomité van de Bank of England leidt tot lager Britse pond. De Norges Bank laat de beleidsrente ongewijzigd, maar geeft aan dat deze in juni wordt verhoogd.

icoon
De kosten en financiering van de transitie in Europa

De kosten en financiering van de transitie in Europa

We kijken naar de investeringsbehoeften voor de transitie van Europa en hoe deze gefinancierd kunnen worden. De investeringen in zowel vraag als aanbod van energie moeten meer dan verdubbelen ten opzichte van het vorige decennium.

Gaat de krapte op de arbeidsmarkt de transitie in de weg staan?

Gaat de krapte op de arbeidsmarkt de transitie in de weg staan?

We beoordelen of de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland een belemmering kan vormen voor de ambitieuze plannen van het kabinet om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Actuele cijfers en analyses over macro-economie, zo vaak als u wilt.