Macro Economie

Macro-economie

Een selectie artikelen van het Economisch Bureau

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Er is een sterke focus op Nederland, maar ook de eurozone, de VS en China worden op de voet gevolgd. Tot slot heeft de afdeling een team met specialisten op het gebied van duurzaamheid.

Scherpe prijscorrectie door hogere hypotheekrente

Woningmarktmonitor

De huizenprijzen staan onder druk door de hogere hypotheekrente en het verslechterde woningmarktsentiment.

Personeelstekort energietransitie rond recordniveau

De grote tekorten op de arbeidsmarkt zijn een spelbreker voor de energietransitie. Juist bij beroepen gekoppeld aan de overgang naar schonere energie blijkt het extra moeilijk om aan personeel te komen.

Minder ruimte voor saldering bij kleinschalige opwek zonne-energie

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie. Het opbouwen van zonne-energie opwekcapaciteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Waar is de recessie?

Global Monthly

De scherpe daling van de energieprijzen betekent dat de reële inkomensschok voor de Europese consument waarschijnlijk minder ernstig zal zijn dan eerder gedacht.

Huizen met gemelde funderingsproblemen leveren minder op

Ten minste één miljoen woningen van vóór 1970 (krijgen te) kampen met funderingsproblemen. Echter is bij slechts 1 op 40 woningen iets over fundering bekend.

Wat als…

FX weekly

Wat als onze Fed visie niet uitkomt? Wat als we het mis hebben met onze ECB visie? EUR/USD zal zich anders gedragen dan we verwachten.

icoon
SustainaWeekly - Hoge energierekeningen moeten investeringen in efficiency stimuleren

Hoge energierekeningen moeten investeringen in efficiency stimuleren

In de SustainaWeekly van deze week kijken naar de stimuelerende effecten van een hogere energierekening. Daarnaast bekijken we het gasverbruik in de industriele sector en de toegenomen energie-efficiency. Het is de laatste SustainaWeekly van dit jaar, dus alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

SustainaWeekly - Het isolatieprogramma van de Nederlandse regering schiet tekort

Het isolatieprogramma van de Nederlandse regering schiet tekort

In de SustainaWeekly van deze week beoordelen we het Nationaal Isolatieprogramma van de Nederlandse overheid. Aangezien de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 15% van de totale uitstoot, is beleid om de transitie van deze sector te stimuleren belangrijk.

Wilt u op de hoogte blijven?

Actuele cijfers en analyses over macro-economie, zo vaak als u wilt.