Naar de navigatie Naar de inhoud
  • Home
  • World Tennis Tournement seminars

Seminars WTT 2013

Seminars over concurreren en partnerschap

Dit jaar vond het ABN AMRO World Tennis Tournament voor de 40e keer plaats. Een bijzonder jubileum! Tijdens dit toernooi, van 11 t/m 17 februari a.s., organiseerden wij seminars voor onze zakelijke relaties. In deze seminars werden de meest uiteenlopende onderwerpen besproken, maar de seminars hadden één gemeenschappelijk thema: concurreren.

Op ons interactieve platform WTT Insights kunt u alle informatie over deze seminars vinden. U kunt hier ook blogs lezen van gerenommeerde sprekers, macro-economische publicaties of publicaties met over uw sector. Deze zijn tijdens de diverse seminars gepresenteerd.

Hieronder vindt u in het kort informatie over de onderwerpen die tijdens de seminars aan de orde zijn gekomen.

 
WTT

Sector Transport & Logistiek
Werken aan de klantrelatie

Deze zware economische tijden leggen veel druk op bedrijven in de sector. Kostenbesparing is aan de orde van de dag. Maar de meest waardevolle innovaties worden tot stand gebracht door goed samen te werken met de klant. Hoogste tijd voor een upgrade van de klantrelatie!

 

Sector Agrarisch
Gebruik uw kennis van de klant

Van kostprijsgericht denken naar marktgericht produceren voor een betere concurrentiepositie. 
Maar hoe weet u wat de wensen van uw klanten zijn? Of die van de eindgebruiker? En hoe kunt u uw bedrijf sterker maken door deze informatie te gebruiken?

Sector Real Estate
Hoe ziet de nieuwe winkelkaart er in 2020 uit?

De economische crisis heeft een voelbare invloed op het bestedingspatroon van consumenten.
Wat zijn de gevolgen hiervan voor het retailvastgoed? Welke eisen worden hierdoor gesteld aan succesvolle winkelgebieden? Waar liggen kansen en bedreigingen?

 

Sector TMT
Het nieuwe ecosysteem van het bedrijfsleven

Effectief en efficiënt innoveren door samenwerking tussen o.a. kennisinstellingen, snelgroeiers en verschaffers van groeikapitaal. Dit is het nieuwe ecosysteem van het bedrijfsleven. Tijdens het seminar gaven succesvolle ondernemers inzicht in de grote verbondenheid tussen jonge innovatieve bedrijven en grote bedrijven die juist worstelen met innovatie.

Sector Food
Zinvol Leiderschap

Van kwantitatieve naar kwalitatieve groei.
Op dit moment is er sprake van een systeemverandering. Alleen het nastreven van (winst)groei zal niet houdbaar blijken; waarde(n) wordt een begrip dat mensen drijft.
Zinvol leiderschap is nodig omdat de wereld geconfronteerd wordt met schaarste door uitputting van de planeet.

 

Sector Groothandel
Sterker door data-alignment

NVG, TNO en ABN AMRO dragen handelend Nederland een warm hart toe. Op het seminar
'Groothandels sterker door data-alignment' hebben wij de resultaten van ons onderzoek gepresenteerd. Data-alignment kan u in staat stellen om uw concurrentiepositie te verbeteren. En het is toepasbaar binnen iedere keten.

Sector retail
Fashion

Hoeveel valt er te winnen met de aanpak die draait om de klant?
Retailketens als Score en ICI PARIS staan dicht bij de consument en laten zien hoe je vanuit deze positie kan concurreren. Hoe de consument en de retailer er zelf over denken, wordt duidelijk uit de resultaten van het nieuwe ABN AMRO sectorrapport Retail.

 

Sector Public
Good governance

Goed bestuur en adequaat toezicht zijn essentieel in het (semi)publieke bestel. Bij alle instellingen die in 2012 in het nieuws zijn geweest (bijvoorbeeld Amarantis), had 'good governance' het bestuur kunnen bijstaan in het nemen van de juiste beslissingen. Voor de veranderde rol van instellingen is het belangrijk om daarop in te spelen. Hoe kan 'good governance' helpen om effectief te sturen?

Seminar 'Bedrijfsoverdracht'

Door de crisis is het moeilijker geworden om een onderneming succesvol te verkopen.
In een vroeg stadium nadenken over bedrijfsoverdracht en tijdig de juiste voorbereidingen treffen, vergroten de kans op een succesvolle overdracht aanzienlijk. Maar welke voorbereidingen moeten hiervoor getroffen worden? En hoe wordt een onderneming voor een koper aantrekkelijk?

 

Seminar 'Opnieuw je bedrijf uitvinden'

Hoe bereikt u nog groei in een verzadigde markt, tijdens een economische recessie? Maak kennis met 12 groeistrategieën die ontstaan door vernieuwing van uw businessmodel. Denk bijvoorbeeld aan andere manieren van afrekenen met de klant, aan het slim inzetten van een netwerk van ambassadeurs, of aan het benutten van de innovatiekracht van businesspartners.

Tip: zoeken in de app

Zoeken kan op verschillende manieren

Zoeken in de app kan op verschillende manieren.

Ga naar uw bij- en afschrijvingen en tik op het vergrootglas. U kunt dan zoeken op naam, bedrag of omschrijving. Of tik op een foto of logo. Zo zet u alle bijbehorende betalingen op een rij.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube