Veelgestelde vragen

ABN AMRO Verzekeringen

Verzekeringen kennen veel voorwaarden en regels. ABN AMRO Verzekeringen staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zakelijke verzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

Inkomstenderving door de coronamaatregelen

Nee. Het bedrijfsschaderisico wordt alleen gedekt als sprake is van een materiële schade. En dat is niet het geval.

Belangrijk is natuurlijk dat uw financiële risico’s die u zelf niet kan dragen wél verzekerd blijven! ABN AMRO Verzekeringen denkt graag met u mee hoe u op uw verzekering kan besparen. U kunt de adviseurs van ABN AMRO Verzekeren bereiken via 038 - 496 86 63.

Toch opzeggen? Mail uw opzegging + reden van opzegging naar azv@abnamroverzekeringen.nl.

 • Stilstaande voertuigen binnenzetten en wegenbelasting opschorten. 
 • Controleren of de dagwaarde van uw voertuig nog juist is. 
 • Van uw verzekerde motorrijtuigen de casco dekking omzetten naar beperkt casco of WA.

Mocht u uw verzekeringspremie plotseling niet kunnen betalen, dan denkt ABN AMRO Verzekeren graag met u mee. Er zijn een aantal regelingen waarvan u gebruik kunt maken, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Neem contact op met de adviseurs van ABN AMRO Verzekeren via 038 - 496 86 63, dan kijken zij gezamenlijk met u naar de oplossing die het beste bij uw situatie past.

Een aantal verzekeringen zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op uw omzet en/of brutowinst. Zijn deze nu lager? Dan kunt u dit laten aanpassen. Uw premie wordt daardoor ook lager. De verzekeringen waarbij dit geldt, zijn onder andere uw aansprakelijkheids-, bedrijfsschade- en rechtsbijstandsverzekering. Let op: zodra de markt weer ‘open’ gaat en uw inkomsten weer toenemen, moet u de omzet en/of brutowinst ook weer laten aanpassen.

Het is belangrijk dat uw nieuwe activiteiten op de polis vermeld staan. Graag neemt ABN AMRO Verzekeren de risico’s opnieuw met u door. U kunt hen bereiken via 038 - 496 86 63.

Inkomstenstijging door coronamaatregelen

Dit kan natuurlijk ook. Uw verzekeringen moeten natuurlijk wel aansluiten op uw bedrijfssituatie. Heeft u een hogere omzet en/of brutowinst? Geef dit dan ook door. Zo kan ABN AMRO Verzekeringen ervoor zorgen dat uw verzekeringen blijven aansluiten op uw bedrijfssituatie. Uw premie wordt daardoor hoger, maar als u schade heeft, bent u wel goed verzekerd. De verzekeringen waarbij dit geldt, zijn onder andere uw aansprakelijkheids-, bedrijfsschade- en rechtsbijstandsverzekering.

De coronamaatregelen en uw personeel

Ja, uw verzuimverzekering keert uit als uw werknemer door het coronavirus de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren. De werknemer moet zelf de door de overheid opgelegde landelijke procedure volgen. De werknemer moet zich ziek melden bij de arbodienst. U moet de werknemer ziek melden bij uw verzekeraar.

Uw werknemer moet thuis in isolatie om besmetting met andere personen te voorkomen. U blijft gewoon loon doorbetalen. Uw verzuimverzekering keert niet uit.

Als uw werknemer thuis in quarantaine gaat, is hij niet ziek, maar heeft hij direct contact gehad met een coronapatiënt of heeft een van zijn gezinsleden koorts. Op de website van het RIVM staat uitgelegd waar de werknemer zich aan moet houden. Zolang de werknemer niet ziek is, moet u loon doorbetalen en keert uw verzuimverzekering niet uit.

U heeft een loondoorbetalingsplicht, omdat de quarantaine plaatsvindt op last van de lokale overheid. Zolang uw werknemer niet ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit.

Ook als uw werknemer op vakantie is, tellen de dagen dat hij ziek is als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. De werknemer moet zich wel officieel ziek melden.

Nee, een verzuimverzekering is er alleen voor mensen die niet kunnen werken door ziekte of een gebrek. Werknemers die een goede reden hebben om thuis te blijven, hebben recht op loondoorbetaling.

Er geldt een dringend advies vanuit de overheid om thuis te werken. Wanneer thuiswerken echter niet mogelijk is, mag op het bedrijf gewerkt worden. Wel wordt van de werkgever verwacht dat hij alle nodige maatregelen treft om besmetting op de werkvloer te voorkomen. Hij zal de werkvloer dus zo moeten inrichten dat werknemers ‘veilig’ en ‘besmettingsvrij’ kunnen werken. Deze regel wordt afgeleid uit de Arbowet. Als iemand ziek wordt en er zijn niet voldoende maatregelen genomen, kan er een situatie ontstaan waarbij aansprakelijkheid aan de orde is. Hoewel het moeilijk is om na te gaan waar het virus precies is opgelopen, zal als een groter deel van de werknemers ziek is, toch snel verondersteld worden dat besmetting via de werkvloer is opgetreden en zal naar de werkgever gewezen worden. Wanneer blijkt dat de werkgever ‘roekeloos’ zijn bedrijf heeft gevoerd en zich niet aan de RIVM-richtlijnen heeft gehouden, kan dat ook betekenen dat verzekeringsdekking ontzegd wordt. Het advies van ABN AMRO Verzekeringen is: wanneer thuiswerken echt niet mogelijk is, mag gewerkt worden op het bedrijf, maar houd u daarbij strikt aan de RIVM-richtlijnen.

Heeft u tijdelijk geen of minder personeel voor u aan het werk? Dan loopt u minder risico. Dit kan een gunstig effect hebben op de premie van werknemersgerelateerde verzekeringen. Dit zijn onder andere uw WEGAM, aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en collectieve ongevallenverzekering. Let op: zodra de markt weer ‘open’ gaat en uw personeel weer voor u aan de slag gaat, dan moet u dit ook weer laten aanpassen.

De coronamaatregelen en uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nee, de AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte. Bij quarantaine in verband met het vermoeden op een besmetting, terwijl je niet ziek bent, is er geen dekking.

De coronamaatregelen en uw zakelijke reisverzekering

Heeft u vragen over uw (zaken)reis? Dan adviseert ABN AMRO Verzekeringen u om deze situatie eerst contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Als u een zakelijke reis gepland heeft naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is, kunt u in deze drie gevallen een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering:

 • Als er sprake is van een grenssluiting langer dan 24 uur.
 • Als u buiten uw schuld om niet in het bezit wordt gesteld van een voor uw reis benodigd visum.
 • Als er sprake is van een onvoorziene vertraging langer dan acht uur, van boot, bus, trein en vliegtuig bij vertrek uit Nederland. Deze dekking is uitsluitend van toepassing op reizen langer dan drie dagen.

Geldt er voor uw reisbestemming code rood? Dan heeft u dekking voor annuleren. Geldt er voor uw reisbestemming code oranje, maar heeft u voor 1 januari 2020 geboekt en gold er toen voor dit gebied code groen? In principe heeft u dan geen dekking, maar neemt u in dat geval contact met ons op. Dan probereert ABN AMRO Verzekeringen u te helpen.

Het coronavirus is geen gedekt evenement op de zakenreisverzekering. De repatriëringskosten i.v.m. het coronavirus zijn niet verzekerd.

Deze extra kosten worden niet vergoed door de zakenreisverzekering, want er is hier geen sprake van een gedekte gebeurtenis. U heeft alleen dekking op uw zakelijke reisverzekering als u zelf ziek bent geworden.

Als u denkt dat u wellicht besmet ben met het coronavirus en daarom uw zakenreis wilt annuleren kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

Zolang u zelf niet ernstig ziek bent, kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering. Is er sprake van code rood op uw reisbestemming? Dan kunt u op basis hiervan wel een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

ABN AMRO Verzekeringen snapt dat het voorlopig niet mogelijk is om uw zakelijke reizen door te laten gaan en denkt graag met u mee hoe u op uw verzekering kan besparen. Neem hiervoor contact op met de adviseur van ABN AMRO Verzekeringen.

De coronamaatregelen en uw inventaris- en goederenverzekering

Dit betekent dat de verzekerde waarde van uw voorraad ook lager is. De basis van het vaststellen van het verzekerd bedrag van uw voorraad is echter de maximale waarde wat aanwezig is of kan zijn. Deze basis is gekozen om onderverzekering bij een gedekte schade te voorkomen. U kunt de verzekerde waarde daarom beter niet aanpassen.

Dit betekent dat de verzekerde waarde van uw voorraad ook hoger is. Echter de basis van het vaststellen van het verzekerd bedrag van uw voorraad is de maximale waarde van wat aanwezig is of kan zijn (uw piekvoorraad). Dus of u de verzekerde waarde moet aanpassen, hangt samen met de vraag of de maximale waarde wordt overschreden. Neem bij twijfel contact op met uw adviseur van ABN AMRO Verzekeringen. Gezamenlijk kunt u kijken of u nog voldoende verzekerd bent of dat het verzekerd bedrag moet worden aangepast.

De coronamaatregelen en uw motorrijtuigenverzekering

Word uw bedrijfsauto momenteel niet gebruikt? Dan loopt u minder risico. Dit risico hoeft u dan ook niet te verzekeren. Neem contact op met uw adviseur van ABN AMRO Verzekeringen over welke dekking passend is in deze situatie. Het gaat hierbij niet alleen over uw WA en casco verzekeringen, maar ook over uw ongevallen inzittenden of motorrechtsbijstandverzekering. Rijdt u fors minder kilometers? Dan kan dit mogelijk ook resulteren in een tijdelijke aanpassing en een lagere premie. Let op: zodra u uw bedrijfsauto weer gaat gebruiken moet u de verzekering laten aanpassen. Neem ook dan contact op met ABN AMRO Verzekeringen. 

De coronamaatregelen en uw rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering of een aanvullende dekking op uw bestaande verzekering afgesloten met ingangsdatum 9 maart 2020 of later? Dan vallen conflicten in verband met COVID-19 niet onder de dekking, omdat deze conflicten niet onvoorzien zijn. Met andere woorden, op de ingangsdatum van uw rechtsbijstandsverzekering had u dit conflict kunnen zien aankomen. Voor het bepalen of conflicten onvoorzien of voorzien zijn, neemt ABN AMRO Verzekeringen de tijdslijn van het RIVM als uitgangspunt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering waarbij de ingangsdatum voor 9 maart 2020 ligt? Dan geldt dit niet.

Welke corona-initiatieven kunnen wij u bieden?

Uitbreiding dekking voor ondernemers in de horeca en retail

Tijdelijke gratis uitbreiding van de activiteit bezorgen voor ondernemers in de horeca- en retailbranche, ongeacht de wijze van vervoer. Voorwaarde is wel dat u een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering bij ABN AMRO Verzekeringen heeft. Klanten die het aangaat zijn inmiddels geïnformeerd met een brief. Twijfelt u of u de brief ontvangen heeft of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met een van de adviseurs van ABN AMRO Verzekeringen. 

Klanten van jaar- naar maandbetaling
Klanten die nu gebruik maken van jaarbetaling, worden actief door ABN AMRO Verzekeringen geinformeerd om de premiebetaling om te zetten naar maandbetaling. Hierdoor kunt u uw lasten meer spreiden. 

Bedrijfselektronica en thuiswerken
Werken uw medewerkers nu thuis op apparatuur die normaalgesproken alleen op kantoor gebruikt wordt en heeft uw medewerker schade hieraan? Neemt u dan contact op met een van de adviseurs van ABN AMRO Verzekeringen om te informeren wat de mogelijkheden van uw bedrijfselektronicaverzekering zijn. 

Uitstel inspecties en preventiemaatregelen
Kunt u momenteel niet de gevraagde inspecties laten verrichten en/of niet de gestelde aanbevelingen uit het inspectierapport laten uitvoeren? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen. 

Geen extra kosten bij een wijziging op uw ABN AMRO BedrijfsPolis
Voert u een wijziging door in verband met de huidige coronacrisis? Dan rekent ABN AMRO Verzekeringen daarvoor géén poliskosten.

Contact met ABN AMRO Verzekeren

Voor alle vragen over zakelijke verzekeringen, kunt u contact opnemen met de Adviesdesk Zakelijk Verzekeren.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  ABN AMRO Verzekeringen is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur.
 • Post:
  ABN AMRO Verzekeringen
  PAC TC9090
  Antwoordnummer 9000
  8000 VB Zwolle

Heeft u schade? Meld deze direct aan ABN AMRO Verzekeringen. U kunt altijd bellen via 038 - 496 86 73. Meldt u de schade via e-mail of schriftelijk? Dan neemt ABN AMRO Verzekeringen uiterlijk binnen 8 werkdagen contact met u op.

U kunt ook online bekijken hoe u uw schade het beste kunt melden.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van ABN AMRO Verzekeringen? Neem dan contact op met ABN AMRO Verzekeringen. Dan kunt u samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen .

Overige vragen over zakelijke verzekeringen

Via onze Risicoscan kunt u ook zelf uw risico’s in kaart brengen. Het neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. U krijgt uw risicoscan in een pdf-bestand toegestuurd. Daarnaast kan ABN AMRO Verzekeren u, naar aanleiding van uw risicoscan, bellen voor een aanvullend advies.

Naast onze risicoscan is ABN AMRO Verzekeringen ook initiator van het online platform Risico’s in beeld. Hierop vindt u veel aanvullende informatie, voorbeelden en tips om uw bedrijfsrisico’s te beheersen.

U kunt altijd een kopie van uw polis opvragen. Standaard verstuurt ABN AMRO Verzekeringen de kopie van uw polis digitaal. Wilt u deze fysiek ontvangen? Geef dit dan door. U kunt de kopie van uw polis telefonisch of per e-mail opvragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

ABN AMRO Verzekeringen kan een kopie van uw polis alleen in het Nederlands verstrekken. In sommige gevallen vraagt uw opdrachtgever specifiek om een certificaat van uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan ook aangevraagd worden in het Engels.

ABN AMRO Verzekeren heeft de volgende gegevens nodig voor het doorvoeren van een opzegging:

 • Polisnummer
 • Naam verzekeringnemer
 • Gewenste opzegdatum
 • In geval bedrijfsbeëindiging ook graag een kopie van de uitschrijving Kamer van Koophandel toevoegen, dan kan ABN AMRO Verzekeringen de polis per de datum van uitschrijving opzeggen.

U kunt uw polis opzeggen via e-mail of per post:

Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan geeft u uw nieuwe naam eerst door aan de Kamer van Koophandel. ABN AMRO Verzekeringen neemt deze gegevens automatisch over.

 • Heeft u een ABN AMRO BedrijfsPolis of een ZZP Schadepakket dan passen wij de tenaamstelling automatisch aan. 
 • Heeft u via ABN AMRO Verzekeringen een polis bij een andere verzekeraar, dan geeft ABN AMRO Verzekeringen uw wijziging tenaamstelling door aan de andere verzekeraar.

U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

 • E-mail: azv@abnamroverzekeringen.nl

Lees hoe u uw postadres wijzigt.

Let op!
Wijzigt ook uw risicoadres? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan ABN AMRO Verzekeringen door te geven. Het risicoadres op uw polis wordt nooit automatisch aangepast. Dit moet u dus apart doorgeven. U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

U ontvangt binnen 14 werkdagen een brief op het postadres wat bij ABN AMRO Verzekeringen bekend is. U controleert in deze brief of het incassorekeningnummer dat bij ABN AMRO Verzekeringen bekend is, overeenkomt met uw incassorekeningnummer. Eventuele wijzigingen geeft u met het bijgevoegde formulier door via e-mail of post. Komt uw incassorekeningnummer overeen? Dan incasseren ABN AMRO 10 werkdagen na de dagtekening van deze brief nogmaals bij u de premie. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat uw saldo is aangevuld.

Op uw polisblad staat per verzekering vermeld welke clausules van toepassing zijn. In de clausules wordt uitgelegd welke preventie-eisen aan u gesteld worden. Heeft u hier vragen over? U kunt ABN AMRO Verzekeringen altijd bellen of e-mailen met uw vragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

U kunt de voorwaarden van uw ABN AMRO Verzekeringen online vinden.

De voorwaarden voor maatwerkproducten kunt u telefonisch of per e-mail opvragen bij ABN AMRO Verzekeringen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Waar bestaat de dienstverlening van ABN AMRO Verzekeringen uit?
ABN AMRO Verzekeringen adviseert en bemiddelt in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en inkomensverzekeringen voor bedrijvenrelaties van ABN AMRO Bank N.V.

Wat mag u van ABN AMRO Verzekeringen verwachten?
ABN AMRO Verzekeringen kijkt samen met u naar uw bedrijfssituatie en adviseren u over mogelijke oplossingen. Ook bemiddelt zij bij het afsluiten van zakelijke verzekeringen. De inkoop is gebaseerd op het assortiment aan verzekeringen waar ABN AMRO Verzekeringen B.V. uit kan putten. Waar mogelijk worden de schadeverzekeringen ondergebracht bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. De zorg- en inkomensverzekeringen brengt ABN AMRO Verzekeringen onder bij verschillende verzekeraars.

U kunt op dit moment alleen het ZZP Schadepakket online afsluiten.