Veelgestelde vragen

ABN AMRO Verzekeringen

Verzekeringen kennen veel voorwaarden en regels. Wij zijn er voor u om uw vragen te beantwoorden. Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zakelijke verzekeringen van ABN AMRO. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

Inkomstenderving door de coronamaatregelen

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, het coronavirus zelf is geen gedekt evenement. Er moet sprake zijn van een gedekte gebeurtenis zoals op de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden is beschreven.

Ik heb geen inkomsten meer. Kan ik mijn verzekering stopzetten?

Belangrijk is natuurlijk dat uw financiële risico’s die u zelf niet kan dragen wél verzekerd blijven! Graag denken wij met u mee hoe u op uw verzekering kan besparen. U kunt onze adviseurs bereiken via 038 - 496 86 63.

Toch opzeggen? Mail uw opzegging + reden van opzegging naar azv@abnamroverzekeringen.nl.

Ik heb geen inkomsten meer, op welke verzekeringskosten kan ik besparen?

 • Stilstaande voertuigen binnenzetten en wegenbelasting opschorten. 
 • Controleren of de dagwaarde van uw voertuig nog juist is. 
 • Van uw verzekerde motorrijtuigen de casco dekking omzetten naar beperkt casco of WA.

Ik kan mijn verzekeringspremie niet betalen, wat nu?

Mocht u uw verzekeringspremie plotseling niet kunnen betalen, dan denken wij graag met u mee. Wij hebben een aantal regelingen waarvan u gebruik kunt maken, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Neem contact op met onze adviseurs via 038 - 496 86 63, dan kijken wij gezamenlijk naar de oplossing die het beste bij uw situatie past.

Ik ga andere activiteiten ondernemen, moet ik dit doorgeven?

Het is belangrijk dat uw nieuwe activiteiten op de polis vermeld staan. Graag nemen wij de risico’s opnieuw met u door. U kunt onze adviseurs bereiken via 038 - 496 86 63.

Inkomstenderving door de coronamaatregelen

Nee, het coronavirus zelf is geen gedekt evenement. Er moet sprake zijn van een gedekte gebeurtenis zoals op de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden is beschreven.

Belangrijk is natuurlijk dat uw financiële risico’s die u zelf niet kan dragen wél verzekerd blijven! Graag denken wij met u mee hoe u op uw verzekering kan besparen. U kunt onze adviseurs bereiken via 038 - 496 86 63.

Toch opzeggen? Mail uw opzegging + reden van opzegging naar azv@abnamroverzekeringen.nl.

 • Stilstaande voertuigen binnenzetten en wegenbelasting opschorten. 
 • Controleren of de dagwaarde van uw voertuig nog juist is. 
 • Van uw verzekerde motorrijtuigen de casco dekking omzetten naar beperkt casco of WA.

Mocht u uw verzekeringspremie plotseling niet kunnen betalen, dan denken wij graag met u mee. Wij hebben een aantal regelingen waarvan u gebruik kunt maken, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Neem contact op met onze adviseurs via 038 - 496 86 63, dan kijken wij gezamenlijk naar de oplossing die het beste bij uw situatie past.

Het is belangrijk dat uw nieuwe activiteiten op de polis vermeld staan. Graag nemen wij de risico’s opnieuw met u door. U kunt onze adviseurs bereiken via 038 - 496 86 63.

De coronamaatregelen en uw verzuimverzekering

Mijn werknemer is ziek door het coronavirus. Keert mijn verzuimverzekering uit?

Ja, uw verzuimverzekering keert uit als uw werknemer door het coronavirus de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren. De werknemer moet zelf de door de overheid opgelegde landelijke procedure volgen. De werknemer moet zich ziek melden bij de arbodienst. U moet de werknemer ziek melden bij uw verzekeraar.

Mijn werknemer is (waarschijnlijk) besmet met het coronavirus, maar niet te ziek om te werken. Keert mijn verzuimverzekering uit?

Uw werknemer moet thuis in isolatie om besmetting met andere personen te voorkomen. U blijft gewoon loon doorbetalen. Uw verzuimverzekering keert niet uit.

Mijn werknemer moet in quarantaine. Is dit gedekt door mijn verzuimverzekering?

Als uw werknemer thuis in quarantaine gaat, is hij niet ziek, maar heeft hij direct contact gehad met een coronapatiënt of heeft een van zijn gezinsleden koorts. Op de website van het RIVM staat uitgelegd waar de werknemer zich aan moet houden. Zolang de werknemer niet ziek is, moet u loon doorbetalen en keert uw verzuimverzekering niet uit.

Mijn werknemer zit in het buitenland en is daar in quarantaine geplaatst. Is dit gedekt op mijn verzuimverzekering?

U heeft een loondoorbetalingsplicht, omdat de quarantaine plaatsvindt op last van de lokale overheid. Zolang uw werknemer niet ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit.

Mijn werknemer is ziek geworden in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

Ook als uw werknemer op vakantie is, tellen de dagen dat hij ziek is als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. De werknemer moet zich wel officieel ziek melden.

Kan ik een werknemer die wel kan, maar niet wil komen werken melden op mijn verzuimverzekering?

Nee, een verzuimverzekering is er alleen voor mensen die niet kunnen werken door ziekte of een gebrek. Werknemers die een goede reden hebben om thuis te blijven, hebben recht op loondoorbetaling.

De coronamaatregelen en uw verzuimverzekering

Ja, uw verzuimverzekering keert uit als uw werknemer door het coronavirus de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren. De werknemer moet zelf de door de overheid opgelegde landelijke procedure volgen. De werknemer moet zich ziek melden bij de arbodienst. U moet de werknemer ziek melden bij uw verzekeraar.

Uw werknemer moet thuis in isolatie om besmetting met andere personen te voorkomen. U blijft gewoon loon doorbetalen. Uw verzuimverzekering keert niet uit.

Als uw werknemer thuis in quarantaine gaat, is hij niet ziek, maar heeft hij direct contact gehad met een coronapatiënt of heeft een van zijn gezinsleden koorts. Op de website van het RIVM staat uitgelegd waar de werknemer zich aan moet houden. Zolang de werknemer niet ziek is, moet u loon doorbetalen en keert uw verzuimverzekering niet uit.

U heeft een loondoorbetalingsplicht, omdat de quarantaine plaatsvindt op last van de lokale overheid. Zolang uw werknemer niet ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit.

Ook als uw werknemer op vakantie is, tellen de dagen dat hij ziek is als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. De werknemer moet zich wel officieel ziek melden.

Nee, een verzuimverzekering is er alleen voor mensen die niet kunnen werken door ziekte of een gebrek. Werknemers die een goede reden hebben om thuis te blijven, hebben recht op loondoorbetaling.

De coronamaatregelen en uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja, houd hierbij rekening met de eigenrisicotermijn.

Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, de AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte. Bij quarantaine in verband met het vermoeden op een besmetting, terwijl je niet ziek bent, is er geen dekking.

De coronamaatregelen en uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ja, houd hierbij rekening met de eigenrisicotermijn.

Nee, de AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte. Bij quarantaine in verband met het vermoeden op een besmetting, terwijl je niet ziek bent, is er geen dekking.

De coronamaatregelen en uw zakelijke reisverzekering

Vragen?

Heeft u vragen over uw (zaken)reis? Dan adviseren wij u om deze situatie eerst contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Ik heb een zakelijke reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn zakelijke reisverzekering?

Als u een zakelijke reis gepland heeft naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is, kunt u in deze drie gevallen een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering:

 • Als er sprake is van een grenssluiting langer dan 24 uur.
 • Als u buiten uw schuld om niet in het bezit wordt gesteld van een voor uw reis benodigd visum.
 • Als er sprake is van een onvoorziene vertraging langer dan acht uur, van boot, bus, trein en vliegtuig bij vertrek uit Nederland. Deze dekking is uitsluitend van toepassing op reizen langer dan drie dagen.

Ik ben van plan om een zakelijke reis te maken naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?

Geldt er voor uw reisbestemming code rood? Dan heeft u dekking voor annuleren. Geldt er voor uw reisbestemming code oranje, maar heeft u voor 1 januari 2020 geboekt en gold er toen voor dit gebied code groen? In principe heeft u dan geen dekking, maar neemt u in dat geval contact met ons op. Dan proberen wij u te helpen.

Ik ben voor mijn werk in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn zakelijke reisverzekeraar?

Het coronavirus is geen gedekt evenement op de zakenreisverzekering. De repatriëringskosten i.v.m. het coronavirus zijn niet verzekerd.

Ik word tijdens mijn zakenreis in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn zakelijke reisverzekering?

Deze extra kosten worden niet vergoed door de zakenreisverzekering, want er is hier geen sprake van een gedekte gebeurtenis. U heeft alleen dekking op uw zakelijke reisverzekering als u zelf ziek bent geworden.

Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op zakenreis. Kan ik een beroep doen op mijn zakelijke reisverzekering?

Ja, dit valt onder de dekking van uw zakelijke reisverzekering.

Ik denk dat ik besmet ben en wil mijn reis graag annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn zakelijke reisverzekering?

Als u denkt dat u wellicht besmet ben met het coronavirus en daarom uw zakenreis wilt annuleren kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

Zolang u zelf niet ernstig ziek bent, kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering. Is er sprake van code rood op uw reisbestemming? Dan kunt u op basis hiervan wel een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

De coronamaatregelen en uw zakelijke reisverzekering

Heeft u vragen over uw (zaken)reis? Dan adviseren wij u om deze situatie eerst contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij.

Als u een zakelijke reis gepland heeft naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is, kunt u in deze drie gevallen een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering:

 • Als er sprake is van een grenssluiting langer dan 24 uur.
 • Als u buiten uw schuld om niet in het bezit wordt gesteld van een voor uw reis benodigd visum.
 • Als er sprake is van een onvoorziene vertraging langer dan acht uur, van boot, bus, trein en vliegtuig bij vertrek uit Nederland. Deze dekking is uitsluitend van toepassing op reizen langer dan drie dagen.

Geldt er voor uw reisbestemming code rood? Dan heeft u dekking voor annuleren. Geldt er voor uw reisbestemming code oranje, maar heeft u voor 1 januari 2020 geboekt en gold er toen voor dit gebied code groen? In principe heeft u dan geen dekking, maar neemt u in dat geval contact met ons op. Dan proberen wij u te helpen.

Het coronavirus is geen gedekt evenement op de zakenreisverzekering. De repatriëringskosten i.v.m. het coronavirus zijn niet verzekerd.

Deze extra kosten worden niet vergoed door de zakenreisverzekering, want er is hier geen sprake van een gedekte gebeurtenis. U heeft alleen dekking op uw zakelijke reisverzekering als u zelf ziek bent geworden.

Ja, dit valt onder de dekking van uw zakelijke reisverzekering.

Als u denkt dat u wellicht besmet ben met het coronavirus en daarom uw zakenreis wilt annuleren kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

Zolang u zelf niet ernstig ziek bent, kunt u geen beroep doen op uw zakelijke reisverzekering. Is er sprake van code rood op uw reisbestemming? Dan kunt u op basis hiervan wel een beroep doen op uw zakelijke reisverzekering.

Contact met ABN AMRO Verzekeren

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de Adviesdesk Zakelijk Verzekeren.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur.
 • Post:
  ABN AMRO Verzekeringen
  PAC TC9090
  Antwoordnummer 9000
  8000 VB Zwolle

Hoe kan ik schade melden?

Heeft u schade? Meld deze direct aan ABN AMRO Verzekeringen. U kunt altijd bellen via 038 - 496 86 73. Meldt u de schade via e-mail of schriftelijk? Dan neemt ABN AMRO Verzekeringen uiterlijk binnen 8 werkdagen contact met u op.

U kunt ook online bekijken hoe u uw schade het beste kunt melden.

Wilt u een klacht indienen?

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dat vinden wij heel vervelend. Laat ons dat weten, want wij willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen (pdf, 84kB).

Contact met ABN AMRO Verzekeren

U kunt contact opnemen met de Adviesdesk Zakelijk Verzekeren.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.30 uur.
 • Post:
  ABN AMRO Verzekeringen
  PAC TC9090
  Antwoordnummer 9000
  8000 VB Zwolle

Heeft u schade? Meld deze direct aan ABN AMRO Verzekeringen. U kunt altijd bellen via 038 - 496 86 73. Meldt u de schade via e-mail of schriftelijk? Dan neemt ABN AMRO Verzekeringen uiterlijk binnen 8 werkdagen contact met u op.

U kunt ook online bekijken hoe u uw schade het beste kunt melden.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dat vinden wij heel vervelend. Laat ons dat weten, want wij willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen (pdf, 84kB).

Overige vragen over zakelijke verzekeringen

Hoe kan ik mijn risico’s in kaart brengen?

Via onze Risicoscan kunt u ook zelf uw risico’s in kaart brengen. Het neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. U krijgt uw risicoscan in een pdf-bestand toegestuurd. Daarnaast kunnen wij u, naar aanleiding van uw risicoscan, bellen voor een aanvullend advies.

Naast onze risicoscan zijn wij ook initiator van het online platform Risico’s in beeld. Hierop vindt u veel aanvullende informatie, voorbeelden en tips om uw bedrijfsrisico’s te beheersen.

Hoe kan ik een kopie van de polis opvragen?

U kunt altijd bij ons een kopie van uw polis opvragen. Standaard versturen wij de kopie van uw polis digitaal. Wilt u deze fysiek ontvangen? Geef dit dan aan ons door. U kunt de kopie van uw polis telefonisch of per e-mail opvragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Een kopie van uw polis kunnen wij alleen in het Nederlands verstrekken. In sommige gevallen vraagt uw opdrachtgever specifiek om een certificaat van uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan ook aangevraagd worden in het Engels.

Hoe kan ik mijn polis opzeggen?

Wij hebben de volgende gegevens nodig voor het doorvoeren van een opzegging:

 • Polisnummer
 • Naam verzekeringnemer
 • Gewenste opzegdatum
 • In geval bedrijfsbeëindiging ook graag een kopie van de uitschrijving Kamer van Koophandel toevoegen, dan kunnen wij de polis per de datum van uitschrijving opzeggen.

U kunt uw polis opzeggen via e-mail of per post:

Hoe kan ik de tenaamstelling op mijn polis wijzigen?

Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan geeft u uw nieuwe naam eerst door aan de Kamer van Koophandel. ABN AMRO Bank neemt deze gegevens automatisch over.

 • Heeft u een ABN AMRO BedrijfsPolis of een ZZP Schadepakket dan passen wij de tenaamstelling automatisch aan. 
 • Heeft u via ABN AMRO Verzekeringen een polis bij een andere verzekeraar, dan geven wij uw wijziging tenaamstelling door aan de andere verzekeraar.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven voor mijn polis?

U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

 • E-mail: azv@abnamroverzekeringen.nl

Hoe kan ik mijn postadres wijzigen?

Lees hoe u uw postadres wijzigt.

Let op!
Wijzigt ook uw risicoadres? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan ABN AMRO Verzekeringen door te geven. Het risicoadres op uw polis wordt nooit automatisch aangepast. Dit moet u dus apart aan ons doorgeven. U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Ik heb mijn premie niet betaald, wat nu?

U ontvangt binnen 14 werkdagen een brief op het postadres wat bij ons bekend is. U controleert in deze brief of het incassorekeningnummer dat bij ons bekend is, overeenkomt met uw incassorekeningnummer. Eventuele wijzigingen geeft u met het bijgevoegde formulier aan ons door via e-mail of post. Komt uw incassorekeningnummer overeen? Dan incasseren wij 10 werkdagen na de dagtekening van deze brief nogmaals bij u de premie. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat uw saldo is aangevuld.

Waar vind ik de preventie-eisen van mijn verzekering?

Op uw polisblad staat per verzekering vermeld welke clausules van toepassing zijn. In de clausules wordt uitgelegd welke preventie-eisen aan u gesteld worden. Heeft u hier vragen over? U kunt ons altijd bellen of e-mailen met uw vragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Waar vind ik de voorwaarden van mijn verzekeringen?

U kunt de voorwaarden van uw ABN AMRO Verzekeringen online vinden.

De voorwaarden voor maatwerkproducten kunt u telefonisch of per e-mail opvragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Welke zakelijke verzekeringen kunt u via ons afsluiten?

Waar bestaat onze dienstverlening uit?
Wij adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en inkomensverzekeringen voor bedrijvenrelaties van ABN AMRO Bank N.V.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij kijken samen met u naar uw bedrijfssituatie en adviseren u over mogelijke oplossingen. Ook bemiddelen wij bij het afsluiten van zakelijke verzekeringen. Onze inkoop is gebaseerd op het assortiment aan verzekeringen waar wij bij ABN AMRO Verzekeringen B.V. uit kunnen putten. Waar mogelijk worden de schadeverzekeringen ondergebracht bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. De zorg- en inkomensverzekeringen brengen wij onder bij verschillende verzekeraars.

Kan ik ook verzekeringen online afsluiten?

U kunt op dit moment alleen het ZZP Schadepakket online afsluiten.

Overige vragen over zakelijke verzekeringen

Via onze Risicoscan kunt u ook zelf uw risico’s in kaart brengen. Het neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. U krijgt uw risicoscan in een pdf-bestand toegestuurd. Daarnaast kunnen wij u, naar aanleiding van uw risicoscan, bellen voor een aanvullend advies.

Naast onze risicoscan zijn wij ook initiator van het online platform Risico’s in beeld. Hierop vindt u veel aanvullende informatie, voorbeelden en tips om uw bedrijfsrisico’s te beheersen.

U kunt altijd bij ons een kopie van uw polis opvragen. Standaard versturen wij de kopie van uw polis digitaal. Wilt u deze fysiek ontvangen? Geef dit dan aan ons door. U kunt de kopie van uw polis telefonisch of per e-mail opvragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Een kopie van uw polis kunnen wij alleen in het Nederlands verstrekken. In sommige gevallen vraagt uw opdrachtgever specifiek om een certificaat van uw aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan ook aangevraagd worden in het Engels.

Wij hebben de volgende gegevens nodig voor het doorvoeren van een opzegging:

 • Polisnummer
 • Naam verzekeringnemer
 • Gewenste opzegdatum
 • In geval bedrijfsbeëindiging ook graag een kopie van de uitschrijving Kamer van Koophandel toevoegen, dan kunnen wij de polis per de datum van uitschrijving opzeggen.

U kunt uw polis opzeggen via e-mail of per post:

Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan geeft u uw nieuwe naam eerst door aan de Kamer van Koophandel. ABN AMRO Bank neemt deze gegevens automatisch over.

 • Heeft u een ABN AMRO BedrijfsPolis of een ZZP Schadepakket dan passen wij de tenaamstelling automatisch aan. 
 • Heeft u via ABN AMRO Verzekeringen een polis bij een andere verzekeraar, dan geven wij uw wijziging tenaamstelling door aan de andere verzekeraar.

U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven.

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

 • E-mail: azv@abnamroverzekeringen.nl

Lees hoe u uw postadres wijzigt.

Let op!
Wijzigt ook uw risicoadres? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan ABN AMRO Verzekeringen door te geven. Het risicoadres op uw polis wordt nooit automatisch aangepast. Dit moet u dus apart aan ons doorgeven. U kunt een wijziging voor uw polis telefonisch of per e-mail doorgeven:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

U ontvangt binnen 14 werkdagen een brief op het postadres wat bij ons bekend is. U controleert in deze brief of het incassorekeningnummer dat bij ons bekend is, overeenkomt met uw incassorekeningnummer. Eventuele wijzigingen geeft u met het bijgevoegde formulier aan ons door via e-mail of post. Komt uw incassorekeningnummer overeen? Dan incasseren wij 10 werkdagen na de dagtekening van deze brief nogmaals bij u de premie. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat uw saldo is aangevuld.

Op uw polisblad staat per verzekering vermeld welke clausules van toepassing zijn. In de clausules wordt uitgelegd welke preventie-eisen aan u gesteld worden. Heeft u hier vragen over? U kunt ons altijd bellen of e-mailen met uw vragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

U kunt de voorwaarden van uw ABN AMRO Verzekeringen online vinden.

De voorwaarden voor maatwerkproducten kunt u telefonisch of per e-mail opvragen:

 • Telefoon: 038 - 496 86 63 (lokaal tarief)
  De Adviesdesk Zakelijk verzekeren is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.30 uur.

Waar bestaat onze dienstverlening uit?
Wij adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en inkomensverzekeringen voor bedrijvenrelaties van ABN AMRO Bank N.V.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij kijken samen met u naar uw bedrijfssituatie en adviseren u over mogelijke oplossingen. Ook bemiddelen wij bij het afsluiten van zakelijke verzekeringen. Onze inkoop is gebaseerd op het assortiment aan verzekeringen waar wij bij ABN AMRO Verzekeringen B.V. uit kunnen putten. Waar mogelijk worden de schadeverzekeringen ondergebracht bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. De zorg- en inkomensverzekeringen brengen wij onder bij verschillende verzekeraars.

U kunt op dit moment alleen het ZZP Schadepakket online afsluiten.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.