Spaar Deposito opheffen

Staat er geen geld op uw Spaar Deposito?

Als er geen geld meer op uw Spaar Deposito staat, kunt u deze telefonisch opheffen via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

Staat er nog geld op uw Spaar Deposito?

U kunt uw spaargeld opnemen voordat de looptijd is afgelopen. U betaalt dan wel een boete. Neem contact op met onze adviseurs via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

De boete is 1,5% van het bedrag dat u opneemt maal het aantal jaar dat uw geld nog zou vaststaan. De boete is nooit meer dan 10% van het bedrag dat u opneemt. U heeft natuurlijk wel recht op de rente over de dagen dat het bedrag op uw Spaar Deposito stond.

Voorbeeld
Stel, uw Spaar Deposito loopt nog 4 jaar en u neemt € 10.000,- op. U betaalt dan de volgende boete: 1,5% van € 10.000,- = € 150,- x 4 = € 600,-.

Lees meer over uw spaarrekening opheffen