Rekening-courant krediet

 • Flexibel geld opnemen en terugbetalen
 • Elk moment opzeggen of de limiet verlagen
 • Alleen rente betalen over opgenomen bedrag

Rekeningcourantkrediet

Als ondernemer weet u hoe belangrijk financiële flexibiliteit is. Bijvoorbeeld als u wilt groeien, uitbreiden of innoveren. Soms vraagt dat om een vast bedrag voor een investering. Of om extra ruimte op uw bankrekening. ABN AMRO helpt u graag verder met een zakelijk krediet dat past bij uw plannen.

Extra financiële ruimte

 • Flexibel geld opnemen en terugbetalen
 • Elk moment opzeggen of de limiet verlagen
 • Alleen rente betalen over opgenomen bedrag

Offerte aanvragen

Wat is een zakelijk rekening-courant krediet?

U houdt hiervoor een bankrekening aan bij ABN AMRO. Met een zakelijk rekening-courant krediet kunt u van die bankrekening flexibel geld opnemen en terugbetalen tot een vooraf afgesproken maximumbedrag, de kredietlimiet. Binnen uw kredietlimiet kunt u flexibel bedragen opnemen en weer aanvullen. Voor dit krediet sluiten u en de bank een kredietovereenkomst af.

Waarvoor is een zakelijk rekening-courant krediet bedoeld?

Met dit krediet trekt u werkkapitaal aan voor kortlopende investeringen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van voorraden, of het voorfinancieren van debiteuren.

Wat betaalt u voor dit krediet?

U betaalt een variabel rentetarief over het kredietbedrag dat u opneemt. Dit rentetarief is gebaseerd op een variabele rentebasis, bijvoorbeeld het markttarief 1-maands Euribor. De rentebasis kan veranderen: hoger of lager worden, afhankelijk van de ontwikkelingen van het markttarief. Als de hoogte van de rentebasis wijzigt, verandert de rente die u betaalt. Uw rentelasten kunnen hierdoor stijgen of dalen. Naast de variabele rentebasis betaalt u een specifieke opslag en een generieke toeslag. Ook deze kunnen veranderen waardoor uw rentelasten kunnen stijgen of dalen. Rentebasis, opslag en toeslag vormen samen uw rentetarief. Naast de rente betaalt u ook kosten voor uw rekening-courant krediet in de vorm van provisies en andere kosten.

Wat zijn de voordelen van het zakelijk rekening-courant krediet?

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet. 
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft. 
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen.

Wat zijn de nadelen en risico’s van het zakelijk rekening-courant krediet?

 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen. 
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen wijzigen. Dat betekent dat uw rentelasten op elk moment kunnen veranderen: hoger of lager worden.

U houdt hiervoor een bankrekening aan bij ABN AMRO. Met een zakelijk rekening-courant krediet kunt u van die bankrekening flexibel geld opnemen en terugbetalen tot een vooraf afgesproken maximumbedrag, de kredietlimiet. Binnen uw kredietlimiet kunt u flexibel bedragen opnemen en weer aanvullen. Voor dit krediet sluiten u en de bank een kredietovereenkomst af.

Met dit krediet trekt u werkkapitaal aan voor kortlopende investeringen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van voorraden, of het voorfinancieren van debiteuren.

U betaalt een variabel rentetarief over het kredietbedrag dat u opneemt. Dit rentetarief is gebaseerd op een variabele rentebasis, bijvoorbeeld het markttarief 1-maands Euribor. De rentebasis kan veranderen: hoger of lager worden, afhankelijk van de ontwikkelingen van het markttarief. Als de hoogte van de rentebasis wijzigt, verandert de rente die u betaalt. Uw rentelasten kunnen hierdoor stijgen of dalen. Naast de variabele rentebasis betaalt u een specifieke opslag en een generieke toeslag. Ook deze kunnen veranderen waardoor uw rentelasten kunnen stijgen of dalen. Rentebasis, opslag en toeslag vormen samen uw rentetarief. Naast de rente betaalt u ook kosten voor uw rekening-courant krediet in de vorm van provisies en andere kosten.

 • Flexibel opnemen en terugbetalen binnen uw kredietlimiet. 
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen, zolang u maar binnen uw kredietlimiet blijft. 
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen.

 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen. 
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt en de opslag en toeslag gedurende de looptijd kunnen wijzigen. Dat betekent dat uw rentelasten op elk moment kunnen veranderen: hoger of lager worden.

Financieringsgesprek aanvragen

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Vertel ons over uw plannen, dan bespreken we samen de beste oplossing.

Kredietofferte aanvragen

Bent u op zoek naar financiering om uw plannen te realiseren? Wij helpen u graag met de voorbereiding. Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.