Zakelijk krediet

 • Tot EUR 25.000,- direct online aanvragen
 • Vervroegd aflossen is boetevrij
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen
Direct aanvragen
Heeft u vragen? Bel onze adviseurs
088 - 226 26 26
Ondernemerskrediet

Snel extra financiële ruimte

Soms heeft u voor uw bedrijfsvoering snel wat extra financiële ruimte nodig. Het zakelijk krediet is gemaakt voor die situatie. Vrij opneembaar en altijd boetevrij vervroegd af te lossen.

Voordelen van het zakelijk krediet

 • Flexibel opnemen en aflossen binnen uw kredietlimiet
 • Terugbetaald geld kunt u opnieuw opnemen
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen
 • Vervroegd aflossen is boetevrij

Tot € 25.000,- online aanvragen

Als ondernemer (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel) kunt u online een zakelijk krediet aanvragen tussen € 1.000,- en € 25.000,-.

Lees hoe het aanvraagproces werkt

Financiering van uw bedrijfsvoering

 • Tot EUR 25.000,- direct online aanvragen
 • Vervroegd aflossen is boetevrij
 • U kunt op elk moment opzeggen of uw kredietlimiet verlagen
Direct aanvragen
Heeft u vragen? Bel onze adviseurs
088 - 226 26 26

Kenmerken

Wat is het OndernemersKrediet?

Het OndernemersKrediet is een zakelijke financiering waarmee u minimaal € 1.000,- en maximaal € 125.000,- kunt lenen. Bent u starter (korter dan 1 jaar ingeschreven bij KvK)? Dan kunt u maximaal € 25.000,- lenen.

OndernemersRekeningCourantKrediet

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is een doorlopend krediet. Hiermee kunt u doorlopend rood staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Handig als u extra financiële ruimte nodig heeft. Of als u uw crediteuren vooruit wilt kunnen betalen.

Voor wie?

Voor alle zakelijke klanten, dus ook voor startende ondernemers. Met uitzondering van verenigingen en stichtingen.

Hoeveel kan ik lenen?

Minimaal
€ 1.000,-

Maximaal

 • Starter*: € 25.000,- 
 • Gevestigd ondernemer**: € 125.000,-

* Korter dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK
** Langer dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

Bestedingsdoelen

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is het meest geschikt voor:

 • extra financiële ruimte;
 • het (vooruit)betalen van uw crediteuren en/of voorraad.

Rente

Wij stellen de rente tijdens de aanvraag voor u vast. De hoogte van de rente is afhankelijk van:

 • de kredietlimiet;
 • de branche waarin uw onderneming actief is;
 • hoe ervaren u bent als ondernemer;
 • hoe lang uw onderneming bestaat.

Hieronder vindt u de standaard tarieven voor de OndernemersRekeningCourantKrediet. U betaalt een variabele rente over het deel dat u heeft opgenomen en dus rood staat.

Kredietlimiet Rentetarief minimaal Rentetarief maximaal
Van € 1.000,- tot en met € 9.999,- 7,4% 13,2%
Van € 10.000,- tot en met € 14.999,- 6,9% 12,7%
Van € 15.000,- tot en met € 24.999,- 6,7% 12,5%
Van € 25.000,- tot en met € 74.999,- 6,5% 12,3%
Van € 75.000,- tot en met € 125.000,- 6,3% 12,1%

Kosten

Naast de rente betaalt u ook kosten.

Bij het afsluiten van het OndernemersKrediet betaalt u behandelingskosten:

Als u langer dan 1 jaar bij ons bankiert Als u korter dan 1 jaar bij ons bankiert en/of wij hebben aanvullende cijfers nodig
Zonder persoonlijk contact met een medewerker (internet) € 49,- Niet van toepassing
Met persoonlijk contact € 149,- € 399,-*

*Levert u de jaarcijfers aan via de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR)? Dan krijgt u een korting van €250,- op de behandelingskosten.

OndernemersRekeningCourantKrediet
Bij een OndernemersRekeningCourantKrediet betaalt u naast de behandelingskosten ieder kwartaal bereidstellingsprovisie. De provisie is 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

Aflossen

OndernemersRekeningCourantKrediet
U betaalt het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de aangevraagde kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

Looptijd

OndernemersRekeningCourantKrediet
Er is geen einddatum voor wanneer het krediet moet zijn terugbetaald. Wel is het verstandig uw kredietlimiet te verlagen of op te heffen als u een inkomensterugval verwacht. Bijvoorbeeld als u gaat stoppen met werken. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Beëindigen

OndernemersRekeningCourantKrediet
U kunt dit krediet op elk moment beëindigen als het saldo op uw zakelijke rekening positief is. Heeft u een negatief saldo? Dan moet u dit eerst aanvullen. Neem hierna altijd even contact op met onze adviseurs, zodat uw krediet ook administratief beëindigd wordt. Aflossen is boetevrij.

Nadelen en risico's

 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen.
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt. Deze kan wijzigen. Dat betekent dat uw rentelasten op elk moment kunnen veranderen: hoger of lager worden
 • Elke lening die u afsluit, moet u ook weer terugbetalen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw lening te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw onderneming. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs via 088 - 226 26 26.

Registratie bij het BKR

ABN AMRO is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar melden en toetsen wij elke kredietaanvraag. Zo controleren wij of het krediet dat u bij ons aanvraagt verantwoord is voor u en voor ons. De BKR-registratie is verplicht voor leningen aan een:

 • eenmanszaak*
 • vennootschap onder firma*
 • commanditaire vennootschap*
 • maatschap*

*Waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

Vragen of advies?

Wilt u meer weten over een OndernemersKrediet of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Kenmerken

Het OndernemersKrediet is een zakelijke financiering waarmee u minimaal € 1.000,- en maximaal € 125.000,- kunt lenen. Bent u starter (korter dan 1 jaar ingeschreven bij KvK)? Dan kunt u maximaal € 25.000,- lenen.

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is een doorlopend krediet. Hiermee kunt u doorlopend rood staan op uw zakelijke rekening. U kunt voor onbepaalde duur tot aan de limiet bedragen opnemen en aanvullen. Handig als u extra financiële ruimte nodig heeft. Of als u uw crediteuren vooruit wilt kunnen betalen.

Voor alle zakelijke klanten, dus ook voor startende ondernemers. Met uitzondering van verenigingen en stichtingen.

Minimaal
€ 1.000,-

Maximaal

 • Starter*: € 25.000,- 
 • Gevestigd ondernemer**: € 125.000,-

* Korter dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK
** Langer dan 1 jaar ingeschreven bij de KvK

Het OndernemersRekeningCourantKrediet is het meest geschikt voor:

 • extra financiële ruimte;
 • het (vooruit)betalen van uw crediteuren en/of voorraad.

Wij stellen de rente tijdens de aanvraag voor u vast. De hoogte van de rente is afhankelijk van:

 • de kredietlimiet;
 • de branche waarin uw onderneming actief is;
 • hoe ervaren u bent als ondernemer;
 • hoe lang uw onderneming bestaat.

Hieronder vindt u de standaard tarieven voor de OndernemersRekeningCourantKrediet. U betaalt een variabele rente over het deel dat u heeft opgenomen en dus rood staat.

Kredietlimiet Rentetarief minimaal Rentetarief maximaal
Van € 1.000,- tot en met € 9.999,- 7,4% 13,2%
Van € 10.000,- tot en met € 14.999,- 6,9% 12,7%
Van € 15.000,- tot en met € 24.999,- 6,7% 12,5%
Van € 25.000,- tot en met € 74.999,- 6,5% 12,3%
Van € 75.000,- tot en met € 125.000,- 6,3% 12,1%

Naast de rente betaalt u ook kosten.

Bij het afsluiten van het OndernemersKrediet betaalt u behandelingskosten:

Als u langer dan 1 jaar bij ons bankiert Als u korter dan 1 jaar bij ons bankiert en/of wij hebben aanvullende cijfers nodig
Zonder persoonlijk contact met een medewerker (internet) € 49,- Niet van toepassing
Met persoonlijk contact € 149,- € 399,-*

*Levert u de jaarcijfers aan via de Standaard Bedrijfsrapportages (SBR)? Dan krijgt u een korting van €250,- op de behandelingskosten.

OndernemersRekeningCourantKrediet
Bij een OndernemersRekeningCourantKrediet betaalt u naast de behandelingskosten ieder kwartaal bereidstellingsprovisie. De provisie is 0,375% van het niet gebruikte deel van uw krediet.

OndernemersRekeningCourantKrediet
U betaalt het krediet terug door het bedrag dat u rood staat op uw zakelijke betaalrekening aan te vullen. U kunt daarna weer opnieuw tot aan de aangevraagde kredietlimiet opnemen. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u rood staat.

OndernemersRekeningCourantKrediet
Er is geen einddatum voor wanneer het krediet moet zijn terugbetaald. Wel is het verstandig uw kredietlimiet te verlagen of op te heffen als u een inkomensterugval verwacht. Bijvoorbeeld als u gaat stoppen met werken. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

OndernemersRekeningCourantKrediet
U kunt dit krediet op elk moment beëindigen als het saldo op uw zakelijke rekening positief is. Heeft u een negatief saldo? Dan moet u dit eerst aanvullen. Neem hierna altijd even contact op met onze adviseurs, zodat uw krediet ook administratief beëindigd wordt. Aflossen is boetevrij.

 • De bank kan uw krediet opzeggen of uw kredietlimiet verlagen. Bijvoorbeeld als u uw afspraken met de bank niet nakomt. U moet dan het geleende geld terugbetalen. Dit geld kunt u niet opnieuw opnemen.
 • U heeft geen zekerheid over uw rentelasten, omdat u een variabele rente betaalt. Deze kan wijzigen. Dat betekent dat uw rentelasten op elk moment kunnen veranderen: hoger of lager worden
 • Elke lening die u afsluit, moet u ook weer terugbetalen. Er kan altijd iets gebeuren waardoor u te weinig inkomsten heeft om de rente en aflossing van uw lening te betalen. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, verslechterde bedrijfsresultaten of de beëindiging van uw onderneming. Wilt u weten wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn of hoe u zich hiertegen kunt beschermen? Neemt u dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs via 088 - 226 26 26.

ABN AMRO is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar melden en toetsen wij elke kredietaanvraag. Zo controleren wij of het krediet dat u bij ons aanvraagt verantwoord is voor u en voor ons. De BKR-registratie is verplicht voor leningen aan een:

 • eenmanszaak*
 • vennootschap onder firma*
 • commanditaire vennootschap*
 • maatschap*

*Waarvan ten minste één van de (beherende) vennoten / maten een natuurlijk persoon is.

Uitzondering: bij een rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, stichting of vereniging waarvoor een natuurlijk persoon zich hoofdelijk aansprakelijk stelt) wordt het krediet pas gemeld zodra er een betalingsachterstand ontstaat van meer dan 70 dagen.

Wilt u meer weten over een OndernemersKrediet of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.