Naar de navigatie Naar de inhoud

Uw algemene voorwaarden

Wilt u als startend ondernemer risico's vermijden, dan is het slim om algemene voorwaarden op te stellen. Daarmee biedt u duidelijkheid en voorkomt u discussie achteraf. Bedenk dus goed wat klanten van u mogen verwachten, en u van hen.

De 'kleine lettertjes' treft u meestal aan op een offerte, een website, een kassabon of op een bord in de winkel. Algemene voorwaarden worden ze genoemd, en soms leveringsvoorwaarden of garantiebepalingen. Het zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen waarin de overeenkomst met de klant tot in de puntjes is geregeld. Dat biedt duidelijkheid. Zonder duidelijkheid kan een goede verstandhouding met uw klant zomaar omslaan in conflicten en geschillen.

Essentiële bepalingen

Welke algemene voorwaarden moet u hanteren? Dat is afhankelijk van de producten of diensten die u levert en de soort onderneming. Er zijn algemene voorwaarden voor diensten, voor consumentenproducten en voor niet-consumentenproducten. Deze voorwaarden horen er in ieder geval in thuis:

 • Betalingsvoorwaarden en incasso
 • Leveringstermijnen
 • Garantie en service
 • Klachten
 • Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • Verlenging en einde van de overeenkomst.

Wat u zelf kunt bepalen

Bent u aangesloten bij een branche- of beroepsvereniging, dan kunt u gebruikmaken van hun standaardvoorwaarden. Wilt u zelf algemene voorwaarden opstellen? Dan loont het de moeite een overzichtje te maken van wat u belangrijk vindt. Daarin staan in ieder geval de essentiële bepalingen (zie hierboven), maar u kunt er extra bepalingen aan toevoegen. Denk aan: intellectueel eigendom, verjaringstermijn, overmacht, meerwerk en transport. Aan te raden is in ieder geval het eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat u eigenaar van een geleverd product blijft totdat de rekening is betaald. Zo beschermt u zichzelf tegen een faillissement van uw klant. Blijft een betaling uit, dan kunt u in ieder geval uw spullen terughalen. Het loont de moeite uw voorwaarden te laten controleren door een jurist. Dat geldt vooral als u producten of diensten levert van hoge waarde.

Wat u niet mag doen

U kunt zich niet overal tegen indekken, noch verplichtingen aan uw opdrachtgever opleggen. De algemene voorwaarden mogen niet 'onredelijk bezwarend' zijn, zoals dat heet. De wet noemt een grijze en een zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan bepalingen die in ieder geval onredelijk zijn. U mag bijvoorbeeld niet binnen 3 maanden na de overeenkomst plotseling uw prijzen verhogen. U mag de klant niet met een pas gekochte defecte koelkast terugsturen naar de fabrikant. In de grijze lijst staan voorwaarden die op de grens liggen van wat redelijk is, zoals:

 • U heeft een offerte uitgebracht aan uw klant. Toch wilt u bij nader inzien niet voor hem werken.
 • U schakelt iemand anders in om het werk voor u te doen.
 • U gaat in discussie over meerwerk.
 • U wordt aansprakelijk gesteld voor schade die uw klant zegt te hebben geleden. U werd ziek en kon niet aan uw verplichtingen voldoen.

Informatieplicht

Bij een eventueel conflict staat uw klant sterk als deze kan aantonen niet op de hoogte te zijn van uw algemene voorwaarden. Belangrijk is daarom dat u altijd zeer duidelijk vermeldt, dat de voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. In de offerte zou kunnen staan: 'Op de te sluiten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [naam bedrijf] van toepassing. Deze algemene voorwaarden treft u hierbij aan. Door deze offerte te ondertekenen, tekent u voor ontvangst van deze algemene voorwaarden.' Hiermee heeft u voldaan aan de informatieplicht en kan uw klant later niet reclameren. Zeker als u diensten levert met een hoge waarde, zijn algemene voorwaarden geen overbodige luxe.

In deze pdf van de Kamer van Koophandel vindt u meer details en regels voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren