Naar de navigatie Naar de inhoud

Financiële regelingen voor starters

De overheid, banken en andere instellingen hebben diverse financiële regelingen voor startende ondernemers. Als starter kunt u met deze regelingen geld besparen. Dat is mooi meegenomen, omdat u als beginnende ondernemer genoeg kosten maakt. We zetten de belangrijkste regelingen voor u op een rij.

Zelfstandigenaftrek

Als u zzp’er bent, jonger bent dan 65 jaar en minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek, een regeling van de Belastingdienst, krijgt u bij uw aangifte inkomstenbelasting. De aftrek is € 7.280. Dit bedrag mag u aftrekken van uw winst. Over dit deel betaalt u dus geen inkomstenbelasting.

Startersaftrek

De startersaftrek is een ander belastingvoordeel. Tijdens de eerste 5 jaar van uw onderneming mag u bij de aangifte inkomstenbelasting in totaal 3 keer de startersaftrek gebruiken. De aftrek van € 2.123 komt bovenop de zelfstandigenaftrek en mag alleen worden toegepast als u ook recht hebt op die zelfstandigenaftrek. Net als de zelfstandigenaftrek mag u de startersaftrek bij uw winst in mindering brengen. De totale aftrek (zelfstandigenaftrek + startersaftrek) is € 9.403. Door de aftrek daalt uw belastbare inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een andere regeling van de Belastingdienst. Over de eerste 14% van uw winst betaalt u geen belasting. Hoewel dit voordeel niet uitsluitend voor starters is – alle ondernemers hebben er recht op – kunnen starters er wel direct van profiteren.

Toeslagen

Heeft u in de eerste jaren van uw onderneming een laag inkomen, dan kunt u aanspraak maken op zorgtoeslag. Als alleenstaande mag uw bruto inkomen in 2018 niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar. Heeft u een toeslagpartner, dan mag uw gezamenlijke bruto inkomen in 2018 niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar. Ook heeft u recht op huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Verdient u meer, dan vervalt uw recht op toeslagen.

Middeling

Uw inkomen kan als starter flink schommelen. Dit kan in uw nadeel werken. Het kan zijn dat u als zelfstandige met een schommelend inkomen meer inkomstenbelasting betaalt dan wanneer u jarenlang een stabiel inkomen zou hebben. U kunt door 1 sterk jaar eenmalig in een hogere belastingschijf terechtkomen, terwijl u met uw gemiddelde inkomen over 3 jaar niet in die hogere schijf terecht gekomen zou zijn.

U kunt eenvoudig uitrekenen of u te veel belasting heeft betaald. Dit doet u door uw gemiddelde inkomen van 3 opeenvolgende jaren te berekenen. Over dit gemiddelde berekent u hoeveel belasting u moet betalen. Dit kan via de site van de Belastingdienst. Is dit bedrag lager dan u werkelijk heeft betaald? Dan biedt de Belastingdienst de mogelijkheid tot het indienen van een middelingsverzoek. Daarmee berekent de Belastingdienst hoeveel belasting u moet betalen over uw gemiddelde inkomen van de 3 jaren in kwestie. U moet over deze 3 jaren de definitieve aanslagen hebben ontvangen.

Willekeurig afschrijven

Bedrijfsmiddelen zijn machines, transportmiddelen, gereedschappen en inventaris van uw onderneming. U kunt als startende ondernemer bedrijfsmiddelen standaard afschrijven: 1/5e van de aanschafprijs per jaar. In de eerste 3 jaar van uw ondernemerschap mag u willekeurig afschrijven. U mag kiezen in welk jaar u uw investeringen afschrijft. Omdat afschrijvingen uw winst verminderen, kunt u hier uw voordeel mee doen. Door grote investeringen in 1 keer af te schrijven, daalt uw winst en betaalt u minder belasting. Willekeurig afschrijven mag alleen als u voldoet aan de voorwaarden voor de startersaftrek.

Starten vanuit een uitkering

Starters die beginnen vanuit een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering, kunnen bij de start van hun bedrijf hulp krijgen vanuit het UWV. Het is mogelijk uw WW-uitkering te houden en een eigen bedrijf te starten. Het UWV begeleidt u hierin. Ook kunt u financiële ondersteuning te krijgen.

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzorgt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee regelingen: - De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn. - De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) voor werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn en een geringe kans op herstel hebben.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Misschien draait u nog weinig omzet of is slechts een klein gedeelte van uw werkzaamheden btw-plichtig. U komt in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR) als u over een heel jaar minder dan € 1.883 aan btw hoeft af te dragen. Dit bedrag mag u houden. Voor deze regeling gelden 3 voorwaarden.

Seed Capital

Misschien denkt u erover een veelbelovende technologische startup te beginnen. Dan kunt u uw voordeel doen met Seed Capital, een programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kansrijke technostarters en creatieve starters kunnen een beroep doen op een fonds dat is gevuld door private geldschieters en de overheid. De starters krijgen naast een geldbedrag ook begeleiding van een ervaren fondsmanager.

Microfinanciering/mkb-krediet

Kleine en/of startende ondernemers kunnen voordeel hebben van mkb-krediet, ook wel microfinanciering genoemd. Dit is een alternatief voor een lening bij een reguliere bank. Starters kunnen niet altijd een lening krijgen bij een bank, omdat ze over weinig middelen (en dus garanties) beschikken. Een mkb-krediet is maximaal € 250.000 en aanvragen lopen via de landelijke kredietinstelling Qredits. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse ministeries en banken, zoals ABN AMRO.

Investeringsfondsen

Een investeringsfonds is een fonds waarin investeerders en beleggers geld storten, wat vervolgens geïnvesteerd wordt in bedrijven. Voorbeelden zijn het MKB Fonds en de Nederlandse Investeerdersinstelling. ABN AMRO is beheerder van het ABN AMRO Social Impact Fonds, dat investeert in sociale ondernemingen. Ook biedt ABN AMRO de dienst ‘Informal Investment Services’ aan. Via dit loket kunnen ondernemers in contact komen met honderden investeerders.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren