Naar de navigatie Naar de inhoud

Belastingaangifte: 7 aandachtspunten

Zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling zijn de bekendste aftrekposten voor zzp'ers. Maar er zijn meer fiscale regelingen waar u als ondernemer van kunt profiteren. 7 aandachtspunten voor de aangifte van dit jaar.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

De Belastingdienst zegt het zelf al: leuker kunnen ze niet maken. Maar als u dan toch bezig bent met uw aangifte over 2016, kijk dan ook naar deze aftrekposten die uw belastbaar inkomen heel prettig naar beneden kunnen bijstellen. Dan wordt het toch nog een beetje leuk om aangifte te doen.

Let op het urencriterium!

U heeft alleen recht op ondernemersaftrekposten als de Belastingdienst u ziet als ondernemer. Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek moet u voldoen aan het urencriterium (meer dan 1225 uur per jaar). Voor de mkb-winstvrijstelling hoeft u niet aan het urencriterium te voldoen.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Tip 1: Meewerkaftrek

Wanneer u een fiscaal partner hebt die 525 uren per jaar of meer zonder vergoeding in uw onderneming werkt, kunt u aanspraak maken op meewerkaftrek. Hierdoor hoeft u minder belasting over de uiteindelijke winst te betalen. Hoeveel dat is, hangt af van het aantal uur dat uw fiscale partner in uw bedrijf heeft gewerkt.

Tip 2: Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Als zzp'er moet u zorgen voor uw eigen pensioen. Daarom mag u elk jaar een deel van de winst van uw bedrijf reserveren als oudedagsvoorziening. Dit heet de Fiscale Oudedagsreserve, ook wel FOR. U kunt ook een deel van uw oudedagsreserve omzetten in lijfrente. Over het bedrag dat u opzij zet, hoeft u niet direct belasting te betalen. Er is namelijk sprake van uitstel van betaling van de inkomstenbelasting. Op het moment dat u uw bedrijf staakt of verkoopt, moet u alsnog met de fiscus afrekenen. De oudedagsreserve valt namelijk vrij en dan moet u belasting betalen over het hele bedrag aan oudedagsreserve dat u in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.

Tip 3: Willekeurige afschrijving

U kunt in de startfase van uw bedrijf ervoor kiezen om de aanschafkosten van investeringen in bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. Dit houdt in dat u zelf mag bepalen wanneer u deze bedrijfsmiddelen afschrijft en hoeveel. De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen. Alleen ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap mogen dit doen. Daarnaast moet u recht hebben op startersaftrek.

Tip 4: Investeringsregelingen

U koopt voor uw bedrijf een computer, printer of bedrijfsauto. Bij de investering in bedrijfsmiddelen kunt u aanspraak maken op een aantal investeringsregelingen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek en VAMIL en de energie-investeringsaftrek. Daar zijn voorwaarden aan verbonden; meer details vindt u op de site van de Belastingdienst.

Tip 5: Middeling wisselende inkomens

U verdient misschien niet ieder jaar hetzelfde inkomen. Bij veel winst moet u veel belasting betalen. Door nu het inkomen gelijk te verdelen kunt u pieken verlagen, bijvoorbeeld over een periode van 3 jaar. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Tip 6: Aftrekbare kosten

U kunt zeker belastingvoordeel hebben bij het opvoeren van aftrekbare kosten. Maar van kosten wordt u altijd armer. Bekijk kritisch of het maken van de kosten nodig is voor de groei van uw bedrijf. Zorg er altijd voor dat kosten met een privé-karakter niet volledig als bedrijfskosten de boeken ingaan. Bewaar alle bonnen en zorg dat ze op naam van uw bedrijf staan. De Belastingdienst heeft een duidelijke tabel waarin staat wat u mag aftrekken en tegen welk percentage.

Tip 7: Kleine ondernemersregeling (KOR)

Als kleine ondernemer kunt u aanspraak maken op de kleineondernemersregeling (KOR). Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden. 1 daarvan is dat u in een jaar minder dan € 1.883,- btw moet betalen. De KOR regelt dan dat u helemaal geen btw hoeft te betalen, of veel minder.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren