Naar de navigatie Naar de inhoud

Trends in de huisartsenzorg

Welke ontwikkelingen spelen momenteel in de huisartsenzorg? We zetten de 5 belangrijkste trends van 2017 op een rij.

1. Uitbreiding takenpakket

De huisarts krijgt er steeds meer taken bij. Mensen leven langer, worden ouder en blijven langer thuis wonen, waardoor de zorg in handen blijft van de huisarts. Chronische aandoeningen nemen toe. Door de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, treedt de huisarts vaak als poortwachter op. Hij of zij bepaalt wie wordt doorverwezen naar een specialist. De focus in de geleverde zorg ligt op preventie en zelfzorg.

2. Geïntegreerde aanpak zorg

Er komen steeds meer multidisciplinaire teams van specialisten die nauw met elkaar samenwerken. Dit gebeurt onder meer bij de aanpak van ziektebeelden als COPD en obesitas en bij de behandeling van psychische aandoeningen. Bij deze ketenzorg werken binnen één ziektebeeld bijvoorbeeld een longarts, huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en diëtist samen. De regie ligt binnen deze multidisciplinaire teams meestal bij de huisarts.

3. Ander verdienmodel

Door maatschappelijke taken vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), is soms onduidelijk of de huisarts geleverde zorg bij de zorgverzekeraar of bij de WMO kan declareren. De zorgverzekeraars blijven hoe dan ook het inkoopproces domineren. Huisartsen hebben daardoor hogere administratieve lasten, omdat zij alle gekozen handelingen binnen een patiëntbehandeling nauwkeurig moeten vastleggen. Ook zorgt dit voor verschillen in onderhandelingspositie en contracten met de zorgverzekeraars.

Voor huisartsen is wel een verbeterde positie ontstaan. In de tarieven en prestaties is naast de geleverde basiszorg (inschrijftarief en consult) ook ruimte gemaakt voor beloning. Huisartsen die doelmatig doorverwijzen en voorschrijven, sluiten betere contracten af met zorgverzekeraars. Zij krijgen bijvoorbeeld hogere tarieven per patiënt. Dit geldt ook voor huisartsen die een bijzonder goede service en bereikbaarheid hebben. Denk aan een praktijk die ’s avonds geopend is en een speciaal programma inricht voor een multidisciplinaire aanpak van obesitas.

4. Wel of geen goodwill?

Een huisarts betaalt bij de overdracht van een praktijk vaak voor de niet-materiële waarde ervan. Dit heet goodwill. Over het betalen van goodwill speelt een maatschappelijke discussie, omdat de waarde wordt gecreëerd in een onderneming met volledig verzekerde zorg. Demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) was in haar ambtsjaren niet gemachtigd om sancties op te leggen. Daarom heeft zij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd om scherper op goodwill-betalingen te letten. Het is uiteindelijk aan de individuele huisarts of hij of zij goodwill vraagt aan de opvolger.

5. Focus op innovatie

Door de vergrijzing stijgt de zorgvraag en dreigt een tekort aan personeel. Innovatie moet – naast een meer integrale aanpak - een belangrijke bijdrage leveren aan de productiviteit en kwaliteit van de zorg. Bovendien is het onderscheidend vermogen van een praktijk steeds meer van belang. Enerzijds gebruiken zorgverzekeraars big data voor het beoordelen van huisartsen; ze vergelijken praktijken binnen dezelfde wijk of populatie. Anderzijds worden zorgconsumenten steeds kritischer. Innovatie, creativiteit en ondernemerschap zijn dus van belang.

Denk bij innovatieve projecten aan:

  • zorgverlening op afstand met nieuwe technieken als domotica, e-health en m-health
  • het verbeteren van zorgprocessen door nauwe interdisciplinaire samenwerking
  • het verbeteren van behandelingen en behandelmethoden door innovatieve systemen als echoapparatuur

Vragen over uw bankzaken?
Advies nodig van een specialist medici?

Neem contact met ons op

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.