Naar de navigatie Naar de inhoud

Stappenplan voor beginnende tandartsen

Bent u een beginnende tandarts? Dan is het overnemen van een tandartspraktijk een geweldige kans. Maar er komt ook veel bij kijken. Hoe pakt u dat aan? In 6 stappen van idee naar een eigen praktijk.

Stap 1. De oriëntatiefase

Probeer eerst helder te krijgen wat voor soort praktijk u wilt. Of u alleen wilt starten of juist met een andere tandarts. Of dat u zich op een specifieke doelgroep wilt richten. Denk ook na over het aantal behandelkamers dat uw praktijk moet hebben. Maak het zo concreet mogelijk. En verlies ook persoonlijke wensen niet uit het oog. Is het bijvoorbeeld prettig dat u dichtbij uw praktijk woont? Stel een wensenlijst op. Dit helpt bij de zoektocht naar een praktijk.

Stap 2. Een praktijk zoeken

U hebt nu een duidelijk beeld van de praktijk die u wenst. Tijd om te gaan zoeken. Via de website van de beroepsorganisaties KNMT en ANT worden regelmatig praktijken ter overname aangeboden. Hier kunt u een oproep plaatsen. Gebruik ook uw eigen netwerk, zoals oud-studiegenoten, collega-tandartsen of de praktijken waar u hebt gewerkt. U kunt ook zelf een tandarts benaderen en vragen of er wellicht interesse is de praktijk over te dragen.

Stap 3. Eerste indruk

Ziet u de praktijk die u wenst, dan is het verstandig om een indruk te krijgen van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld via internet: bezoek de website van de praktijk en kijk op zorgkaartnederland.nl. Daar staan enkele basale gegevens. Stel vervolgens een lijst met vragen op en neem telefonisch contact op met de verkopende tandarts. Bevalt het nog steeds, dan kunt u een afspraak maken. Vraag naar de praktijkpresentatie of het verkoopmemorandum. Dit is een boekje waarin alle ins & outs van de praktijk beschreven staan. Denk hierbij aan het aantal stoelen, het aantal patiënten en de jaarrekeningen. In de praktijkpresentatie staat alle informatie die voor u als koper belangrijk is.

Stap 4. Grondige analyse

Na de eerste snuffelfase, komt nu de grondige analyse van de praktijk. Het is belangrijk om aan de volgende vijf zaken te denken: 

1. Praktijk en praktijkorganisatie

Stel zoveel mogelijk concrete vragen, bijvoorbeeld:

  • Hoe staat de praktijk ervoor?
  • Voldoet de nieuwe praktijkruimte aan de inrichtingseisen zoals die zijn vastgelegd in de WIP-richtlijnen ?
  • Moet u investeren in het pand en de inventaris?
  • Is een nieuw huurcontract nodig?

Handig: u kunt vragen of het mogelijk is om een paar dagen mee te lopen. 

2. Financiën 

Vraag jaarcijfers van meerdere jaren op om een goed beeld te krijgen. Let op de trend in de omzet. Voor een daling kunnen verschillende redenen zijn. Gaat het bijvoorbeeld om het weglopen van patiënten? Analyseer ook de kosten en schroom niet de praktijkadviseur of accountant, en de bank te vragen om met u mee te kijken. 

3. Personeel

Bekijk de arbeidscontracten en stel vast welke afspraken zijn gemaakt over scholing en pensioen. Let ook op de leeftijdsopbouw van het personeel en het ziekteverzuim. Is sprake van langdurige ziekte bij bijvoorbeeld een assistente? 

4. Patiënten 

Zorg dat u een goed beeld krijgt van het aantal actieve patiënten en de leeftijdsopbouw. Let ook op de gemiddelde omzet per patiënt en stel vast hoe dit zich verhoudt tot de benchmark. Uit een onderzoek van Famed blijkt dat de gemiddelde omzet per patiënt in 2017 € 243,70 was. 

5. Contracten & vergunningen 

Controleer of de praktijk voldoet aan de wettelijke eisen als het gaat om WIP, Arbo en IGZ? Bekijk welke aanpassingen er nodig zijn en of er lopende leaseverplichtingen zijn.

Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een beleggingsportefeuille of beleggingsfonds vergeleken worden.

Stap 5. De onderhandelingen

Nu wordt het echt spannend. Denk na of u de onderhandelingen zelf wilt doen of dat u dat overlaat aan een accountant of adviseur. Belangrijk bij tandartspraktijken is de goodwill die u betaalt bij overname. Goodwill is het bedrag dat u betaalt voor de marktwaarde van de praktijk. Die is onder meer afhankelijk van vraag en aanbod: in de Randstad en in stedelijke gebieden ligt deze hoger dan bijvoorbeeld in het oosten van het land. Eén manier om de goodwill te berekenen is het aantal ingeschreven patiënten vermenigvuldigen met een prijs per patiënt. 20 tot 50 euro is gangbaar, maar soms loopt het op tot 70 euro. Belangrijk is verder of u de financieringslasten kunt dragen. Houdt rekening met een veiligheidsmarge zodat u niet bij de eerste de beste tegenvaller in de problemen komt.

Stap 6. Het ondernemingsplan

Heeft u een praktijk gevonden die u wilt overnemen? Dan is het als laatste van belang om een ondernemingsplan te maken. Dat geeft houvast en helpt om bij de start van de praktijk onderbouwde keuzes te maken. 

Een ondernemingsplan valt grofweg uiteen in vier onderdelen: 

  • de ondernemer: persoonlijke gegevens, competenties, motivatie 
  • de praktijk: missie, visie & strategie, huisvesting, vergunning 
  • de markt: uw praktijk in de markt middels sterkte-zwakteanalyse, doelgroep, marketing-mix, concurrentieanalyse 
  • het financieel plan: prognose, investeringsopzet, financieringsopzet

Bent u enthousiast geworden? Lees dan ook de whitepaper met praktische tips voor startende tandartsen.

Vragen over uw bankzaken?
Advies nodig van een specialist medici?

Neem contact met ons op

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.