Naar de navigatie Naar de inhoud

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici

Juist als zorgverlener weet u dat ziekte of een ongeval iedereen kan overkomen. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus belangrijk. Waar moet u op letten en hoe kunt u de premiekosten drukken?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor werknemers of zelfstandige ondernemers en biedt u financiële zekerheid bij ziekte of invaliditeit.

Hoge impact

Ondernemen binnen de medische sector kan zwaar zijn. Lichamelijk, maar vooral ook emotioneel. Naast lichamelijke ziekten of een ongeval, zijn mentale klachten zoals een burn-out een veelgehoord probleem. Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan valt uw inkomen volledig weg. U moet dan zelf voor uw inkomen zorgen, totdat u recht heeft op AOW en pensioen. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw leeftijd en het inkomen dat u nodig heeft om van te leven. Dat bedrag kan behoorlijk oplopen.

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Begin jong

Zorg dus dat u goed verzekerd bent en regel dit tijdig. Sluit u op uw 25ste een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, dan is de premie aanzienlijk lager dan wanneer u dat 20 jaar later doet. Veel verzekeraars bieden een aanvangskorting waarbij ze naar gezondheidswaarborgen vragen, zoals een medische keuring. De ervaring leert dat zo’n keuring op jongere leeftijd meestal beter wordt beoordeeld dan wanneer u ouder bent. Wilt u ook bij inkomensstijging goed verzekerd blijven? Let dan op het optierecht dat sommige verzekeraars bieden. Hiermee kunt u elk jaar uw verzekerde dagbedrag met een bepaald percentage verhogen, zonder weer een nieuwe medische verklaring af te leggen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor werknemers of zelfstandige ondernemers en biedt u financiële zekerheid bij ziekte of invaliditeit.

Salaris van uw partner meerekenen

Woont u samen of bent u getrouwd, dan kan het inkomen van uw partner ook fungeren als vangnet bij arbeidsongeschiktheid. U kunt dan een lager inkomen verzekeren, waardoor ook uw premie lager is. Bedenk vooraf hoeveel u samen minimaal nodig heeft om zaken als hypotheek, gas en licht, internet en andere eerste levensbehoeften te kunnen betalen. U verzekert vervolgens het bedrag dat boven de inleg van uw partner komt.

Financiële buffer

Misschien heeft u een financiële buffer opgebouwd. Dit spaargeld kunt u gebruiken op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. U spreekt dan bijvoorbeeld af dat de verzekering het eerste halfjaar niet uitkeert. U teert dan eerst in op uw reserves, daarna komt uw inkomen pas uit de AOV. Het voordeel is wederom een lagere premie, het nadeel is dat u hierdoor een kleinere buffer heeft voor andere uitgaven, zoals het aflossen van uw hypotheek, een verbouwing van het huis of een mooie reis.

Welke eindleeftijd?

In principe staat de eindleeftijd gelijk aan het moment dat u met pensioen gaat, dus ergens tussen de 65 en 67 jaar. Heeft u aanzienlijke financiële reserves en kunt u uw pensioen eerder in laten gaan, dan kan het aantrekkelijk zijn om de eindleeftijd enkele jaren naar voren te halen. Het effect op de premie kan groot zijn. Heeft u uw AOV al enige tijd geleden afgesloten, dan zal de eindleeftijd 60 of 65 jaar zijn. Door het verschuiven van de AOW-leeftijd, sluit de einddatum dan niet meer aan op uw pensioenleeftijd. Om een inkomensgat te voorkomen, past u deze aan naar een hogere leeftijd.

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Afspraken binnen de maatschap

Werkt u binnen een maatschap? Maak dan duidelijke afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een modelovereenkomst van uw beroepsorganisatie biedt hier handvatten voor. In geval van ziekte komt men bijvoorbeeld vaak overeen dat de overige maten de eerste 30 dagen kosteloos waarnemen. De zieke maat behoudt meestal zijn winstaandeel, dat eventueel verminderd wordt met waarneemkosten. Het is gebruikelijk dat de maatschapsovereenkomst wordt ontbonden als de zieke maat binnen een periode van 1,5 jaar tenminste 1 jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Check regelmatig

Toets regelmatig of u nog passend verzekerd bent tegen inkomensverlies. In uw persoonlijke of financiële situatie kunnen immers veranderingen komen. Wellicht is uw inkomen gestegen of juist gedaald, of zijn uw vaste lasten veranderd, bijvoorbeeld omdat u duurder bent gaan wonen of uw kinderen financieel zelfstandig zijn geworden. Mogelijk heeft u meer spaargeld achter de hand waardoor u uw eigen-risico-termijn kunt verlengen. Een regelmatige check loont altijd.

Vragen over uw bankzaken?
Advies nodig van een specialist medici?

Neem contact met ons op

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.