Naar de navigatie Naar de inhoud

Zelfstandig ondernemen met een beperking

.

In 2015 had 50% van de arbeidsgehandicapten werk. Daarvan was 14% actief als zzp’er. Dat is 4% meer dan het percentage zzp’ers onder mensen zonder arbeidshandicap. Wat maakt het werken als zzp’er voor deze doelgroep zo interessant, en hoe start u als zzp’er met een beperking? U leest het in dit artikel.

Iemand die door een beperking gedeeltelijk arbeidsongeschikt is komt in aanmerking voor een uitkering. Die uitkering komt vanuit de Participatiewet of het UWV, afhankelijk van de situatie. Naast de uitkering kan iemand met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid op zoek gaan naar werk, in loondienst of als zzp’er. Dat laatste gebeurt vrij vaak, omdat het een aantal voordelen biedt. Zzp’ers hoeven niet van en naar kantoor te reizen, kunnen hun uren zelf indelen en zelf de werkdruk verdelen. Daarbij zijn er verschillende vormen van ondersteuning waar iemand met arbeidsongeschiktheid gebruik van kan maken. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

Ondersteuning UWV

Het UWV ondersteunt zzp’ers met een beperking op meerdere manieren. Naast financiële ondersteuning is het ook mogelijk om hulpmiddelen en begeleiding vanuit het UWV te krijgen. Hieronder zetten we de verschillende vormen van ondersteuning op een rij: 

Begeleiding
Het is mogelijk om begeleiding te krijgen bij het opstarten van een eigen onderneming. Hiervoor kunt u een vergoeding aanvragen bij het UWV. U kunt hiermee mensen inschakelen die bijvoorbeeld helpen met taken die u door de handicap zelf niet goed kunt doen, of van iemand die helpt bij het opstarten als zzp’er. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen

Voorzieningen
Mogelijk heeft u door uw beperking hulpmiddelen nodig om uw werkplek werkbaar te maken. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Dit kan ook wanneer u bijvoorbeeld een gebarentolk of aangepaste auto nodig heeft om uw werk te kunnen doen. U krijgt de vergoeding alleen als u deze aanvraagt vóórdat u de hulpmiddelen aanschaft; in veel gevallen heeft het UWV namelijk zelf leveranciers bij wie ze de hulpmiddelen regelen. De hoogte van de vergoedingen die u voor deze voorzieningen kunt krijgen, vindt u op de website van het UWV.

Financiële ondersteuning
Via het UWV kunt u als zzp’er vanuit de ziektewet of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf beginnen. Een zzp’er die een bedrijf wil starten, kan aanspraak maken op leningen vanuit het UWV in de vorm van een starterskrediet en voorbereidingskrediet. 

Een zzp’er met een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering kan starten met behoud van een deel van de uitkering. Het inkomen wordt verrekend met de uitkering. De uitkering wordt vanaf dat moment een voorschot. Voor de hoogte hiervan gaat het UWV uit van de verwachte winst. Aan het einde van een belastingjaar kijkt het UWV naar de winst en bekijkt of er het afgelopen jaar te veel of te weinig uitkering is ontvangen. Afhankelijk van die uitkomst krijgt de zzp’er dan nog een extra uitkering of moet hij of zij een deel terugbetalen. Nadat een zzp’er vijf jaar gebruik heeft gemaakt van deze regeling en het inkomen met de uitkering is verrekend, bekijkt het UWV of de uitkering definitief moet worden aangepast naar een andere arbeidsongeschiktheidsklasse.

Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WGA is voor medewerkers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een arbeidsverlies tussen de 35 en 80%. Ook medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk wel voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Belastingdienst

Wanneer een zzp’er met een beperking aangifte doet voor de inkomstenbelasting, geldt een lager urencriterium voor de startersaftrek waarop startende zzp’ers recht hebben. Dit criterium is namelijk 800 uur in plaats van 1.225 uur. Het urencriterium is het minimale aantal uren dat zij jaarlijks aan hun bedrijf moeten besteden om recht te hebben op de aftrek. Daarnaast is de startersaftrek hoger dan bij zzp’ers zonder beperking. Hij bedraagt € 12.000,- bij iemand die in de jaren daarvoor geen gebruik van deze aftrek heeft gemaakt. En heeft maximaal de hoogte van de behaalde winst. Voor zzp’ers zonder beperking is de startersaftrek (in 2018) € 7.280,-. Van de startersaftrek kan drie keer gebruik worden gemaakt in vijf jaar tijd, maar hij wordt de tweede en derde keer wel lager. 

Op de website van het UWV kunt u verschillende rekentools gebruiken om uw financiële situatie te berekenen

Een voorbeeld. Stel: u verwacht als zzp’er maandelijks € 800,- te verdienen. Voor iemand met een Wajong-uitkering van na 2010, houdt dit in dat de uitkering dan nog € 636,23 bedraagt (afhankelijk van factoren als leeftijd en arbeidsvermogen).

Ondersteuning gemeente

Voor iemand die onder de Participatiewet valt, is het niet mogelijk om ondersteuning te krijgen vanuit het UWV. Iemand die zelfstandig wil gaan ondernemen vanuit de Participatiewet moet hierover contact opnemen met de eigen gemeente om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. En die mogelijkheden verschillen per gemeente. Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kunt u vanuit deze situatie starten als zzp’er. De gemeente vult de zzp-inkomsten dan zo nodig aan tot het niveau van de bijstandsuitkering. Hoe het precies werkt en welke voorzieningen er daarnaast zijn, verschilt per gemeente.

Andere hulp

Naast het UWV en de gemeente zijn er ook nog enkele andere instanties die startende zzp’ers met een beperking kunnen ondersteunen. Ook via de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en andere zorginstellingen is het mogelijk om begeleiding te krijgen. En een instantie als de Bart de Graaff Foundation helpt startende zzp’ers met een beperking op weg door hen een ‘Bikkeljaar’ aan te bieden. Zij krijgen dan in het eerste jaar ondersteuning van een mentor en kunnen deelnemen aan Bikkeldagen. Tijdens deze dagen ontmoeten startende ondernemers elkaar en kunnen zij samen trainingen volgen. 

Heeft u een beperking en overweegt u om zelfstandig te gaan ondernemen? Dan zijn er veel instanties die u hierbij kunnen helpen. Denk aan de gemeente, het UWV of een zorginstelling. Ook zelfstandig tekstschrijfster Anne heeft dit gedaan. In het interview legt zij uit hoe ze dit heeft aangepakt.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren