Naar de navigatie Naar de inhoud

Wet DBA wordt vervangen

Een van de plannen in het nieuwe regeerakkoord is de vervanging van de Wet DBA. In dit artikel leggen we u uit wat het nieuwe kabinet Rutte III wil veranderen om alle onrust bij zelfstandigen en opdrachtgevers rondom vermeende arbeidsrelaties weg te nemen.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor onduidelijkheid en discussie onder zzp’ers én opdrachtgevers. Rutte III wil maatregelen nemen die bedrijven en organisaties meer zekerheid bieden als ze een zelfstandige ondernemer inhuren. Ook moet de nieuwe wet schijnzelfstandigheid voorkomen. Dit geldt voor zzp'ers die werken voor een laag tarief. Let op: de onderstaande punten zijn nog plannen, geen aangenomen wet.

Laag tarief: tussen € 15 en € 18

Is er sprake is van een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst? Dan bepaalt de nieuwe wet dat de opdrachtgever de zzp’er in loondienst moet nemen. Dit geldt ook bij een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Daarmee worden de primaire activiteiten van een organisatie bedoeld. Verdient u als zzp’er minder per uur voor een periode van minimaal 3 maanden? Dan wordt u automatisch beschouwd als werknemer. U heeft dan ook recht op dezelfde bescherming. Een werkgever moet u dan bijvoorbeeld ook doorbetalen bij ziekte.

Rutte III wil met één tarief voor de gehele markt de onderkant afbakenen en stelt dat een tarief dat daaronder ligt te laag is om de risico's van ondernemen af te dekken. Het tarief zal liggen tussen de € 15 en € 18 per uur. Met een langere duur wordt bedoeld: langer dan 3 maanden.

Midden tarief: € 18 en € 75

Voor zelfstandigen die werken voor een middentarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Daarmee legt de opdrachtgever vast dat er geen sprake is van een dienstverband. Het geeft de opdrachtgevers vooraf zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers en garantie dat hij geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen. Opdrachtgevers vragen deze verklaring aan via een webmodule, zoals dit nu al in het Verenigd Koninkrijk bestaat. In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan uw opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Het tarief voor de middenmoot zal tussen de € 18 en € 75 liggen.

Hoog tarief: opt out

Ook voor de bovenkant van de markt wil het nieuwe kabinet maatregelen invoeren. Voor deze zzp’ers wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Dit geldt bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst óf bij een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Zelfstandigen die een hoog tarief hanteren, kunnen door de opt out-regeling zonder risico worden ingehuurd door opdrachtgevers. Opdrachtgevers lopen hiermee geen risico op naheffingsaanslagen. Een ‘hoog tarief’ zal boven de € 75 per uur zijn. Met een kortere duur wordt bedoeld: korter dan 1 jaar.

Ondernemersovereenkomst in Burgerlijk Wetboek

Het kabinet gaat ook verkennen of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een (nog op te stellen) ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het Burgerlijk Wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid

Ook gaat Rutte III onderzoeken hoe ze ervoor kan zorgen dat meer zelfstandigen zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om te kijken hoe het aanbod aan verzekeringsproducten verbeterd kan worden.

Nulurencontracten en payrolling

De overheid wil ongewenste situaties rondom nulurencontracten en payrolling voorkomen. Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat iemand met een nulurencontract niet permanent beschikbaar hoeft te zijn, als de werkzaamheden dat niet vereisen. Zo’n werknemer moet ook een andere (deeltijd)baan kunnen accepteren als daar ruimte voor is. Er komen per sector specifieke maatregelen.

Fiscale maatregelen

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ staan ook fiscale maatregelen die gevolgen hebben voor zzp’ers. Van de invoering van de vlaktaks tot de beperking van zelfstandigenaftrek. Lees hiervoor het overzicht van fiscale maatregelen van kabinet Rutte III.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.