Naar de navigatie Naar de inhoud

Zzp'er, wees je bewust van AVG

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Ondernemer Jeroen van Woezik begeleidt organisaties in het beschermen van privacygevoelige gegevens. Hij adviseert zzp’ers zich goed in te lezen op de Europese privacywet. Vrijwel iedere zzp’er verzamelt gegevens en krijgt dus te maken met de AVG.

Jeroen is oprichter en eigenaar van Pix| & Evi. Het bedrijf levert een softwareoplossing en een implementatietraject aan organisaties, waarmee de organisaties aan alle eisen van de AVG voldoen. De gemiddelde zzp’er beheert veel minder persoonsgegevens dan grotere bedrijven, maar dat betekent volgens Jeroen niet dat zzp’ers op hun lauweren kunnen rusten. “Elke zzp’er moet gaan nadenken over wat de wet voor hemzelf betekent.”

Actieve handhaving AVG

De eis dat organisaties – en ook zzp’ers – zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens van klanten en relaties, is niet nieuw. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die in mei wordt vervangen door de AVG, geldt al sinds 2001. “80 of 90% van wat in de nieuwe wet staat, hadden bedrijven al geregeld moeten hebben”, benadrukt Jeroen. “Maar de realiteit is dat de meeste bedrijven dit níet op orde hebben en dat er straks vanaf 25 mei 2018 actief gehandhaafd gaat worden.”

Een goed beginpunt voor zzp’ers is volgens Jeroen de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). “Op deze site kun je een handig tienstappenplan vinden. Lees die eens door. Voor zzp’ers is bewustwording misschien nog wel het belangrijkste. Iedereen moet voor zichzelf nagaan: welke persoonsgegevens bewaar ik eigenlijk?”

Zzp’ers zijn misschien geneigd te geloven dat de wet voor hen geen gevolgen heeft, omdat ze denken dat ze geen gegevens verzamelen. “Maar elke zzp’er heeft een website, vaak met een contactformulier”, zegt Jeroen. “Veel zzp’ers houden bij welke pagina’s van hun website worden bezocht. Ook hebben sommige zelfstandigen een nieuwsbrief met bijbehorend adressenbestand van zichzelf of van hun klanten.”

Als de zzp’er zich heeft ingelezen in de AVG, moet hij voor zichzelf bepalen wat zijn rol is binnen het privacyrecht. Is hij ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’? Voor iedere rol zijn er andere vereisten om aan te voldoen. “Op basis hiervan stel je een plannetje op”, adviseert Jeroen. In dit plan zet de zzp’er bijvoorbeeld voor zichzelf op een rij welke persoonsgegevens hij verzamelt en hoe hij van plan is aan de AVG te voldoen.

Register AVG

De wet eist dat elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt een register bijhoudt. Dat kan via een speciaal softwaresysteem, maar mag net zo goed een Excel-bestand zijn. “In Artikel 30 van de AVG staat heel concreet opgesomd wat er in dit register moet staan.”

Het register moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
  • Doeleinden van de verwerking
  • Betrokkenen bij de persoonsgegevens
  • Categorieën van de persoonsgegevens
  • Eventuele derden aan wie de gegevens worden verstrekt
  • Eventuele doorgifte van gegevens naar andere landen
  • Termijn van bewaring
  • Beschrijving van beveiligingsmaatregelen

Klanten en relaties informeren

Naast het bijhouden van een register is het belangrijk dat klanten en relaties transparant en volledig worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens van hen worden bewaard. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een privacystatement. Ook moeten alle verwerkersovereenkomsten die de zzp’er heeft gesloten gecontroleerd worden of ze aan de eisen van de AVG voldoen. Daar is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor. Hij kan dit het zelf checken of de controle uitbesteden aan een derde partij.

Voldoen aan de nieuwe wet vraagt tijd en inzet van de ondernemer. Jeroen: “Ik begrijp best als zzp’ers daar geen zin in hebben, maar het hoort er nu eenmaal bij. Net als dat administratie ook bij ondernemen hoort. Dus zet de knop om: dit is de wet, en ik moet er wat mee.”

Tip: ga in gesprek met andere zzp’ers

Met een privacystatement kunnen ondernemers hun relaties informeren over de gegevens die ze bewaren. Het laten opstellen hiervan kost geld. Jeroen: “Als je wilt besparen, kan het lonen om andere zzp’ers uit jouw branche op te zoeken. Stap samen naar een expert toe en laat hem een goed privacystatement opstellen, die de hele groep kan gebruiken.”

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren