Naar de navigatie Naar de inhoud

Praktijk beëindigen en overdracht

Praktijk verkopen

Uw medische praktijk verkopen

Bij het beëindigen ('staken') van een IB-onderneming is er vaak sprake van stakingswinst. Het maakt daarbij niet uit of u geheel of gedeeltelijk stopt met uw praktijk. Bij staking zal er afgerekend moeten worden over de gerealiseerde meerwaarde van de praktijk. Die kan bestaan uit:

 • Stille reserves  - het verschil tussen de economische waarde en de boekwaarde van bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en machines.

 • Fiscale reserves - de reserves op de passivazijde van de balans zoals de oudedagsreserve, de herinvesteringsreserve, de kostenegalisatiereserve en desinvesteringsbijtellingen.

 • Goodwill - Dit is de vergoeding die een overnemende partij wil betalen voor het overnemen van bijvoorbeeld een klantenbestand of uw goede reputatie.

Veel ondernemers zien de verkoopopbrengst van hun onderneming als hun "pensioen". Maar de belasting over de stakingswinst kan het pensioen behoorlijk aantasten. Daarom biedt de Wet IB 2001 de mogelijkheid om bij bedrijfsbeëindiging een extra lijfrentepremie te storten. De stakingswinst blijft dan gelijk, maar de lijfrente is aftrekbaar.

Praktijk beëindigen

U kunt uw praktijk op 2 manieren beëindigen.: u sluit uw bedrijf of u draagt uw bedrijf over. Vooral overdracht, kan ingewikkeld zijn. De verkoop of overdracht van een praktijk kan voor een groot deel een emotioneel proces zijn dat jarenlange voorbereiding vereist. Een goede begeleiding van een goede adviseur is daarom een must. Iemand die uw zaak van alle kanten bekijkt.

Vormen van bedrijfsoverdracht

Een praktijkoverdracht kan een aantal vormen hebben. Deze hebben alle hun eigen manier waarop met de stakingswinst wordt omgegaan.

 • Overdracht tegen een koopsom:
  In dit geval moet u direct belasting betalen over de stille reserves (inclusief goodwill) en fiscale reserves. Daarnaast moet u rekening houden met een desinvesteringsbijtelling. Ook als u de koopsom in een aantal termijnen ontvangt moet de stakingswinst volledig in het jaar van overdracht worden aangegeven.

 • Ingroeiregeling:
  U blijft dan nog tijdelijk werkzaam in de praktijk. Hierbij krijgt u als verkopende partij een groter winstaandeel dan u normaliter op grond van uw arbeidsprestatie zou verdienen. Met dit hogere winstaandeel wordt u gecompenseerd voor het feit dat degene die uw praktijk overneemt via het samenwerkingsverband profiteert van de aanwezige meerwaarde (stille reserves). Er hoeft niet direct te worden afgerekend. U krijgt de winst geleidelijk uitgekeerd.

 • Overdracht tegen een winstaandeel:
  Bij overdracht van een praktijk tegen een aandeel in de winst kan het zijn dat u niet de hele koopsom ineens ontvangt. Dat kan ertoe leiden dat u als verkopende partij ook niet direct hoeft af te rekenen met de Belastingdienst. U kunt zelfs nog tijdelijk werkzaam blijven op omzetbasis in de overgedragen praktijk.

 • Een maatschap aangaan:
  Wat vormt de stakingswinst als u uw eenmanszaak inbrengt in een maatschap? Die bestaat uit de winst die u overdraagt aan de andere maten. Dit heeft voor u als verkopende partij fiscale consequenties (stakingsaftrek), omdat niet de gehele onderneming wordt gestaakt.

 • Toe- en uittreden van maten:
  Bij een maatschap is iedere maat fiscaal gezien zelfstandig ondernemer. Gevolg is dat een uittredende maat ook stakingswinst geniet. De achterblijvende maten nemen het van de uitgetreden maat overgenomen deel over en zetten het op hun balans voor de overnameprijs.

De belasting

De stakingswinst zal in box1 worden belast. Hoe hoger de winst, hoe hoger de claim. Om het belastingbedrag te verlagen kunt u gebruik maken van zogenaamde faciliteiten. De fiscus biedt 2 soorten, de algemene en specifieke stakingsfaciliteit. Hieronder bespreken we de eerste. De Algemene stakingsfaciliteit omvat stakingsaftrek en stakingslijfrente:

 • Stakingsaftrek - deze geldt alleen als u de hele IB-onderneming staakt. De stakingsaftrek is gelijk aan de stakingswinst met een maximum van € 3.630,-.

 • Stakingslijfrente - hierbij kunt u uw stakingswinst omzetten in een stakingslijfrente. Dan wordt de stakingswinst niet ineens belast. Er wordt dan (gespreid) belasting geheven over de toekomstige uitkeringstermijnen. Maar de stakingslijfrente mag alleen dienen ter compensatie van een pensioentekort. U moet daarom rekening houden met aanspraken uit beroeps-en bedrijfspensioenfondsen. Heeft u deelgenomen aan een verplichte beroepspensioenregeling (SPT)? Dan moet de waarde daarvan worden afgetrokken van de om te zetten stakingswinst. De te benutten stakingslijfrente kan hierdoor fors worden verlaagd. De stakingslijfrente is in de volgende 3 vormen toegestaan:

 1. Oudedagslijfrente: levenslange lijfrente. Moet ingaan uiterlijk op de AOW-leeftijd van de ondernemer.

 2. Nabestaandenlijfrente: lijfrente ten gunste van de partner van de ondernemer bij overlijden.

 3. Tijdelijke oudedagslijfrente: lijfrente die ingaat tussen AOW-gerechtigde leeftijd en de AOW-leeftijd plus 5 jaar.

Meer weten?

Onze gespecialiseerde adviseurs Medische Beroepen helpen u graag verder.

Vragen over uw bankzaken?
Advies nodig van adviseur of specialist?

Neem contact met ons op.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube