Naar de navigatie Naar de inhoud

De start van een praktijk

Praktijk starten

Praktijk starten of overnemen?

Loopt u al een tijdje rond met plannen voor een eigen praktijk? Dan doet u er goed aan te bepalen of u een geheel nieuwe praktijk wilt starten, of een bestaande praktijk over wilt nemen. Daarbij zijn niet alleen commerciële en economische factoren van belang, maar ook praktische. Hoe is bijvoorbeeld de bereikbaarheid vanuit uw huidige woonplaats? En hoe zit het met de leeftijdsopbouw van de bestaande aanbieders? Hoeveel inwoners per praktijk telt de plaats? Een gedegen marktonderzoek is een pre en is gelijk het begin van een goed ondernemingsplan.

Een ondernemingsplan

Een grondig onderzoek in de vestigingsplaats is nodig, maar ook een investeringsoverzicht (investeringsbegroting). En wat zijn uw verwachte inkomsten en uitgaven (liquiditeitsprognose) en wat is uw financieringsbehoefte?

Wilt u een solopraktijk starten of overnemen of wilt u zich inkopen in een groepspraktijk? Als er onroerend goed bij betrokken is, is het goed als u laat berekenen of het bedrag van de totale overname financierbaar is t.o.v. uw inkomsten. Ook doet u er goed aan om de uitbreidingsmogelijkheden te laten onderzoeken.

Een praktijk overnemen

Stel, dat u een bestaande praktijk wilt overnemen. Dan moet u onderhandelen met de verkopende partij. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt ook professionele hulp inschakelen. U blijft dan zelf op de achtergrond bij de zakelijke besprekingen. Meestal laat ook de verkopende partij zich bijstaan door een adviseur, omdat het om complexe materie kan gaan. Onze gespecialiseerde adviseurs Medische Beroepen maken graag een uitgebreide praktijkanalyse voor u. Meestal overleggen ze met uw accountant of financieel adviseur over de hoogte van overnamesom. Heeft u nog geen accountant? Dan brengen wij u vanuit ons eigen netwerk graag in contact brengen met een accountant die thuis is in de medische sector. Samenwerking tussen een accountant, financieel adviseur en de bank is essentieel voor het vertrouwen en het doen slagen van een overname.

Kansen en risico's in kaart

Als u hulp inschakelt weet u direct of de praktijk voldoet aan uw wensen en waar er nog kansen zijn. Ook weet dan wat de risico's zijn van de overname. Is de overname afgerond? Dan wordt er een 'overeenkomst van praktijkoverdracht' opgesteld. Hierin staan de verschuldigde overnamesom en gegevens over de inventaris, het instrumentarium, automatisering en de nog openstaande vorderingen op het moment van de praktijkovername.

  

  

Aandachtspunten

Er is een aantal aandachtspunten waar u in elk geval rekening mee moet houden. Afspraken over het pand en de over te nemen goederen bijvoorbeeld. Die moeten duidelijk en volledig worden vastgelegd in een huur-  of koopovereenkomst of notariële acte. Ook moet de praktijkruimte voldoen aan de inrichtingseisen opgesteld door de inspectie van de gezondheidzorg.

Inventaris en personeel

Bedenk goed welke inventaris/instrumentarium u in de praktijk wilt hebben. Een inventarislijst helpt daarbij. Vergeet daarbij niet de wachtkamer en computerapparatuur. Let er ook op of de software op de bestaande licentieovereenkomst kan worden overgenomen. Dat is niet altijd zo. Neemt u personeel over? Bedenk dan goed dat u werkgever wordt met alle daarbij horende rechten en plichten. U moet vooraf onder andere duidelijkheid hebben over arbeidscontractcontracten. Hoe zit het met vakantiedagen, ziekteverzuim, verzekeringen, scholing en pensioen?

Concurrentiebeding

Als u een praktijk overneemt is het niet de bedoeling dat de verkoper om de hoek een nieuwe praktijk opzet. Het is verstandig hierover afspraken te maken en deze vast te leggen. Afspraken over de termijn en over het verzorgingsgebied waarbinnen niet gestart mag worden met een nieuwe praktijk.

Goed advies

Er komt kortom nogal wat kijken bij het starten of overnemen van een praktijk. We hebben het nog niet gehad over een mogelijke overnamesom, ontbindende voorwaarden, de overdracht van patiëntendossiers en het informeren van patiënten. Het is daarom belangrijk u goed te laten informeren om stevig in uw schoenen te staan. Onze gespecialiseerde adviseurs Medische Beroepen helpen u hier graag bij.

Vragen over uw bankzaken?
Advies nodig van adviseur of specialist?

Neem contact met ons op.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube