Naar de navigatie Naar de inhoud

Als u salaris moet gaan betalen

Als u personeel aanneemt moet u salaris gaan betalen. Maar hoe bepaalt u het salaris van uw eerste medewerker? En hoe zorgt u ervoor dat de salarissen nog kloppen als u de tiende aanneemt?

Voor zelfstandig ondernemers is het altijd even wennen als er voor het eerst een medewerker wordt aangetrokken. U kunt dan niet langer alleen rekening houden met uw eigen portemonnee. U gaat uw nieuwe collega betalen. Dat zal ten minste het minimumloon moeten zijn en een minimum vakantiebijslag, volgens de Wet minimumloon. Salaris is afhankelijk van verschillende factoren: leeftijd, werkervaring, het soort dienstverband, maar ook de functie-inhoud. U kunt zich voorstellen dat iemand met grotere verantwoordelijkheden meer dient te verdienen dan iemand met alleen een uitvoerende taak.

Maak een profiel

Ga nooit om de tafel met een sollicitant zonder eerst een profiel te hebben gemaakt. Daarvoor moet u zich goed voorbereiden. U legt eerst een 'beloningsgrondslag' vast. Wat is de basis op grond waarvan uw nieuwe medewerker betaald krijgt? Denk aan anciënniteit, bewezen ervaring en functiezwaarte. Maar ook aan beloningsvormen zoals provisie, prestatiebeloning, bonus, variabele beloning en winstdeling. Streep weg wat u niet relevant vindt. Houd er daarbij wel rekening mee dat uw nieuwe collega óók graag loon naar werken krijgt.

Zet een loongebouw op

Heeft u een profiel van de potentiële medewerker op papier? Dan kunt u een loongebouw gaan opzetten. Alle organisaties met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben een loongebouw. Dat wordt zo genoemd omdat het is opgebouwd uit verschillende loonschalen en daarbinnen uit periodieken. De zwaarte van de functie bepaalt de indeling in een loonschaal. Er zijn 2 soorten loongebouwen: structureel en flexibel.

  1. Structureel loongebouw. Kies voor vastomlijnde afspraken als u het liefst een traditioneel bedrijf leidt. Er gelden dan vaste salarisafspraken op basis van functie-inhoud, leeftijd en anciënniteit. Het voordeel is dat u geen prestatiebeloning hoeft te betalen. Maar bij economische tegenwind moet u de gemaakte loonafspraken wel nakomen. Dus óók als de omzet en winst onder druk staan.
  2. Flexibel loongebouw. Plooibaarder dan het hiërarchische model van het structureel loongebouw. De lonen bewegen mee met het resultaat van de onderneming. Dit betekent dat u en uw medewerkers gezamenlijk de baten en lasten dragen. Het voordeel hiervan is dat u weerbaarder bent. Kunt u duidelijk uitleggen dat het resultaat van de onderneming mede van uw medewerker afhangt? Dan zal deze eerder bereid zijn een stapje extra te zetten. U heeft dan ook de flexibiliteit om in geval van nood de loonkosten te laten zakken. U voorkomt daarmee ontslag en daar is iedereen bij gebaat.

Bij het invullen van het soort loongebouw moet u zich wel aan wettelijke voorschriften houden, bijvoorbeeld over het minimumloon. Ook kunt u niet zomaar de lonen verlagen. Onderzoek verder of het beloningssysteem fiscale consequenties heeft. Dan krijgt u later niet ineens een forse aanslag van de Belastingdienst.

Stel arbeidsvoorwaarden op

Nu gaat u het salaris verder in detail uitwerken. U begint met de primaire arbeidsvoorwaarden: het salaris en het dienstverband met het aantal uren. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld reis en scholingskosten, een lease-auto en verlofdagen. U kunt uw medewerkers ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Zij maken hier dan zelf een keuze uit. Daarmee geeft u hen zeggenschap. Die betrokkenheid wordt doorgaans gewaardeerd.

Bepaal een bandbreedte

Betaal ik genoeg, te veel of te weinig? Een belangrijke vraag. Zorg voor een bandbreedte waarbinnen het salaris van uw medewerker moet kunnen bewegen. Daarvoor is het raadzaam dat u een marktvergelijking doet:

  1. Kijk in de cao-regeling van uw bedrijfstak, daarin vindt u normen voor functiewaardering en arbeidsvoorwaarden.
  2. Gebruik uw netwerk en vraag eens aan collega-ondernemers hoe zij het geregeld hebben.
  3. Kijk op loonwijzer.nl. Daar worden tal van vragen over salaris en beloningsstructuren beantwoord. U kunt daar ook salarissen vergelijken met beroepsgenoten.
  4. Kijk op intermediair.nl/salariskompas. In het rekenmodel kunt u gegevens van de werknemer invoeren. U krijgt dan een indicatie te van een passende beloning.

Maak een salarisschaal

Belangrijk onderdeel van het loongebouw is de salarisschaal. Iemands functie is bepalend voor waar hij of zij wordt ingeschaald. Een starter begint onderaan. Bij goed functioneren klimt deze elk jaar een trede. Deze salarisverhoging heet een ‘periodiek’. Eenmaal aangekomen op de hoogste trede, zit men aan het plafond. Het salaris blijft dan gelijk. U kunt wel een variabele- of prestatiebeloning toekennen. 

Voor een hoger salaris kunt uw werknemer ook aansporen om te solliciteren op een andere, hogere functie.

Wees flexibel

U kunt zelf nog variëren met emolumenten. Dit zijn extra beloningen, die niet in het salaris zijn vastgelegd. Zoals een mobiele telefoon die men ook privé mag gebruiken, personeelskortingen voor de aankoop van eigen producten, een tankpas of een laptop. Let er wel op dat emolumenten door de Belastingdienst worden aangemerkt als loon.

Ten slotte: wees rechtvaardig

Wees u ervan bewust dat uw medewerkers met elkaar praten over hun verdiensten. Salarissen moeten dus in evenwicht zijn, al zijn er op basis van functiezwaarte natuurlijk wel argumenten voor verschillen aan te voeren. Wees rechtvaardig en behandel iedereen gelijk. In het arbeidsrecht zijn veel verplichtingen voor de werkgever opgenomen. Bijvoorbeeld op tijd betalen, zorgen voor een veilige werkplek en verlofdagen toekennen. Er staat ook dat een werkgever zich goed moet gedragen. Voor dit nogal ruime begrip van 'goed werkgeverschap' heeft de rechtspraak 6 beginselen omschreven. Hieronder vallen: zorgvuldig zijn, verwachtingen waarmaken en werknemers gelijkwaardig behandelen. Houdt u zich aan die beginselen? Dan bent u een goed werkgever.

Tip: lees wat u moet weten als u personeel aanneemt als zzp'er. Heeft u al personeel? Zo houdt u uw medewerkers tevreden.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.