Naar de navigatie Naar de inhoud

Kies de juiste rechtsvorm voor samenwerking

Stel: u wilt samen met andere zzp'ers een nieuw bedrijf opzetten zodat u meer complexe opdrachten aankunt. Of die ene opdracht is zo groot dat u voor korte tijd gaat samenwerken. Regel het goed en kies de rechtsvorm die bij uw situatie past.

Zolang het bij mooie plannen op een bierviltje blijft, hoeft er niets te worden vastgelegd. Maar zodra u concreet aan de slag gaat, is het verstandig om de zakelijke kant van een samenwerking goed te regelen. Bij een kortdurende samenwerking is een onderling contract vaak afdoende. Gaat u samen met partners een nieuw bedrijf opstarten en een langdurige samenwerking aan? Kies dan voor een rechtsvorm die bij uw situatie past. Bovendien is het belangrijk dat u zorgt voor 1 gezicht naar de klant toe. Denk hierbij aan een huisstijl, website en e-mailadressen voor het nieuwe bedrijf.

Fiscaal en rechtsaansprakelijkheid

Bij de keuze voor de juiste rechtsvorm tellen aansprakelijkheids- en fiscale aspecten mee. Bij sommige rechtsvormen bent u privé aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Dit zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat wanneer het bedrijf failliet gaat, u ook failliet gaat. Bovendien betaalt u bij de ene rechtsvorm inkomstenbelasting en bij de andere vennootschapsbelasting. Hieronder vindt u de meest gebruikte rechtsvormen voor samenwerkingsverbanden.

Vennootschap onder firma (vof)

U schrijft het nieuwe bedrijf in als vof in het handelsregister. Alle vennoten brengen iets in de vof in. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een startkapitaal is niet nodig, maar iedere zelfstandige vennoot is met zijn privévermogen aansprakelijk. In een vennootschapscontract legt u de afspraken vast over de verdeling van de winst en de bevoegdheden. De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op zijn eigen aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en oudedagsreserve.

Maatschap

In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw samenwerkingspartners (maten) onder een gemeenschappelijke naam. U werkt gelijkwaardig samen, iedereen brengt iets in (geld, arbeid, goederen) en u deelt de winst. De afspraken legt u vast in een maatschapscontract. Fiscaal gezien ziet de belastingdienst u als zelfstandig ondernemer. U heeft recht op belastingvoordeel zoals de ondernemers- en investeringsaftrek en oudedagsreserve. U betaalt inkomstenbelasting over uw winst.

Commanditaire vennootschap (cv)

Overweegt u een vof te starten, maar heeft u behoefte aan startkapitaal? Dan is een cv wellicht iets voor uw samenwerking. In een cv zijn er 2 soorten vennoten. Uw geldschieter wordt uw stille vennoot. Als beherend vennoot heeft u de dagelijkse leiding in het bedrijf. De cv moet u inschrijven in het handelsregister; een akte neerleggen bij de notaris is niet nodig. Een contract waarin afspraken over bijvoorbeeld winstverdeling staan, is voldoende. Als beherend vennoot bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, gaat u dus ook failliet. Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Fiscaal gezien bent u de ondernemer met bijbehorende belastingvoordelen als ondernemersaftrek. U betaalt inkomstenbelasting over uw deel van de winst. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Besloten vennootschap (bv)

Een bv is een rechtspersoon. U bent met uw privévermogen dus niet aansprakelijk. Alleen een notaris kan door middel van een notariële akte een bv oprichten. De bv moet u inschrijven in het handelsregister. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouder(s). De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar of verhandelbaar, daar komt de term besloten vandaan. De directeur(en) geven leiding aan het bedrijf. Heeft u meer dan 5% van de aandelen en bent u werkzaam als directeur, dan bent u directeur-grootaandeelhouder (dga). Een fors startkapitaal is niet nodig, vanaf € 0,01 kunt u een bv oprichten. Uw bv moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de KvK. Als directeur-grootaandeelhouder betaalt u inkomstenbelasting over uw loon en eventueel dividendbelasting over winstuitkeringen. Uw loon stelt de belastingdienst op minimaal € 45.000,- per jaar, dit is de wettelijke ondergrens. Er zijn daar wel uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor dga’s van start-ups.

Op een andere manier samenwerken?

Heeft u een wens of doel en wilt u met andere ondernemers samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Er zijn 2 soorten: met rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet worden opgericht met een akte van de notaris. Een inschrijving in het handelsregister is noodzakelijk. Voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft u niet langs de notaris. U bent wel privé aansprakelijk als bestuurder bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.