Naar de navigatie Naar de inhoud

Failliet als zzp’er: dit moet u weten

Een faillissement met een eenmanszaak raakt u niet alleen zakelijk, maar ook privé. Anders dan met een bv bent u persoonlijk aansprakelijk voor al uw schulden. Wat komt er kijken bij een faillissement als zzp’er?

U heeft een moeilijk jaar en dan krijgt u ook nog eens bericht dat uw grootste opdrachtgever ophoudt te bestaan. Of er is plots een crisis in uw branche, waardoor uw inkomsten opdrogen. En dat terwijl op uw bureau nog een flinke stapel te betalen facturen ligt. Schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen, maar u kunt dat ook zelf doen. In dat geval dient u zelf een aanvraag faillissement in bij de rechtbank. Wat houdt het in als u failliet wordt verklaard?

U blijft aansprakelijk

Wanneer de rechtbank u failliet verklaart, bent u niet van uw schulden af. U blijft ondanks het faillissement voor die schulden aansprakelijk. Wel kunt u mogelijk met uw crediteuren tot een akkoord komen over vermindering van uw schuld.

U wordt beschikkingsonbevoegd

‘Beschikkingsonbevoegd’ betekent dat u geen zeggenschap meer heeft over uw vermogen. Omdat u een eenmanszaak bent, wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk- en privévermogen. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan valt het hele gemeenschapsvermogen in het faillissement.

Er komt een curator

Als beschikkingsonbevoegde mag u namens de failliete boedel geen betalingen meer doen of contracten aangaan. De curator neemt uw plek in en verkoopt alles van waarde dat niet tot de eerste levensbehoeften behoort. Denk daarbij allereerst aan uw inboedel en uw auto. Van de opbrengsten worden de crediteuren (of een deel ervan) betaald. De curator zelf moet daarnaast ook betaald worden.

Faillissement opheffen

Het faillissement kan worden opgeheven, bijvoorbeeld bij een akkoord met de schuldeisers of bij een gebrek aan baten. Maar ook na beëindiging van het faillissement blijft u aansprakelijk voor uw schulden (voor zover deze niet door het akkoord worden kwijtgescholden). Uw schuldeisers kunnen u dus nog jaren blijven achtervolgen.

Aanspraak op de bijstand

Als zelfstandige zonder werk heeft u geen recht op een werkloosheidsuitkering (ww). Wel kunt u aanspraak maken op de Algemene bijstandswet (Abw). De hoogte van deze uitkering verschilt per situatie en is onder meer afhankelijk van uw inkomsten en eigen vermogen. Uiteindelijk bepaalt de gemeente waarin u woont de hoogte van de uitkering.

Aanspraak op de schuldsanering

Om binnen afzienbare tijd een einde te maken aan de schulden, bestaat in Nederland de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit is een regeling die het mensen mogelijk maakt alle schulden binnen 36 maanden af te betalen. U kunt hier alleen aanspraak op maken als er geen akkoord (‘minnelijk traject’) met uw schuldeisers mogelijk is en als uw financiële administratie op orde is. U moet de administratie van de afgelopen 3 jaar aan de rechter kunnen voorleggen. Ook mogen de schulden geen gevolg zijn van fraude en mag u de afgelopen 10 jaar niet in de Wsnp hebben gezeten.

De regeling houdt in dat u zich verplicht 3 jaar lang inzet om de schuldeisers terug te betalen. Ook bent u verplicht te solliciteren en mag u geen nieuwe schulden opbouwen. Houdt u zich aan alle eisen, dan heeft u na 36 maanden een schone lei en mogen eventuele restschulden niet langer worden opgeëist. U kunt dit traject zowel voor of nadat u failliet bent verklaard aanvragen bij de rechtbank.

Let op

U mag de btw op facturen die u niet kunt betalen niet in mindering brengen als voorbelasting. Doet u dit wel, dan bouwt u alleen maar meer schulden op.

Tip

Gaat het zakelijk slecht, maar wilt u geen faillissement omdat u betere tijden verwacht? Dan biedt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wellicht uitkomst. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandigen die tijdelijk in de financiële problemen zitten. U kunt via de sociale dienst van uw gemeente een uitkering aanvragen. Wanneer u deze krijgt toegewezen, kan dat misschien net dat steuntje in de rug bieden om uw faillissement af te wenden.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.