Naar de navigatie Naar de inhoud

Belastingwijzigingen voor zzp’ers

De fiscale maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III hebben ook gevolgen voor u als zzp'er. Hieronder leest u een overzicht van de plannen en wat dit voor u kan betekenen.

Let op: de onderstaande punten zijn nog plannen, geen aangenomen wet. Wij vroegen Selma Voskamp van Zilt Belastingadvies om de regeringsplannen toe te lichten. Selma helpt zzp’ers en mkb’ers met hun belastingen en administratie.

Beperking zelfstandigenaftrek

Rutte III wil vanaf 2020 de zelfstandigenaftrek in 4 jaarlijkse stappen verlagen naar het nieuwe basistarief van bijna 37%. Selma: "Als u aan het urencriterium (1225 uur per jaar) voldoet, mag u de zelfstandigenaftrek van nu (€ 7.280 per kalenderjaar) aftrekken van uw belastbare winst, ongeacht in welke tariefgroep uw inkomen valt. Daardoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. In de toekomst zal het bedrag dat u af kunt trekken voor veel zzp'ers lager worden. Dit punt is in het regeerakkoord erg algemeen verwoord, dus het is lastig om te zeggen wat de concrete gevolgen zijn. Maar het lijkt erop dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek alleen gevolgen heeft voor degene die in de tweede tariefgroep (inkomen boven € 68.600) zitten."

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Invoering vlaktaks

De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met ruim € 6 miljard verlaagd. Dit komt vooral door de invoering van een tweeschijvenstelsel, de vlaktaks. Op dit moment geldt een percentage van 36,55% over uw inkomen tot € 20.000. Op de middelste 2 schijven (van € 20.000 tot € 67.000) geldt 41% en over alles wat daarboven valt, betaalt u 52% belasting. Vanaf 2019 wil het kabinet de vlaktaks invoeren. U betaalt dan bijna 37% over de eerste € 68.600. Over alles wat daarboven valt betaalt u 50% belasting.

Selma: "Wanneer uw inkomen onder de € 20.000 valt, gaat u door de invoering van de vlaktaks straks helaas iets meer inkomstenbelasting betalen. Valt uw inkomen tussen de € 20.000 en € 68.000, dan gaat u er mogelijk wel op vooruit. Omdat u over uw inkomen boven de € 20.000 (tot € 68.000) geen 41% maar 37% belasting betaalt."

Btw-tarief van 6% naar 9%

Naast bovengenoemde vlaktaks wil Rutte III een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% invoeren. Dit geldt straks voor bijvoorbeeld boeken, voedingsmiddelen, geneesmiddelen en kunst en antiek. Ook voor bijvoorbeeld de kapper en de fietsenmaker gaat het tarief omhoog. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dienstverlening voor renovatie of herstel van woningen geldt straks ook een btw-tarief van 9%.

Selma: "Aan het hoge tarief van 21% verandert niets. Ook voor u worden voedingsmiddelen en andere basisbehoeften duurder. Wanneer u een dienst levert of een product inkoopt of verkoopt dat nu onder het verlaagde btw-tarief valt, is het raadzaam om bij de Belastingdienst na te gaan of het verlaagde tarief voor u geldt."

Afbouw hypotheekrenteaftrek en daling eigenwoningforfait

Wanneer u een eigen woning heeft en hypotheekrente betaalt, mag u dat nu nog deels van uw inkomstenbelasting aftrekken. Het bedrag dat u af mag trekken hangt af van uw inkomen en de tariefgroep waarin u valt, maar er geldt nu altijd een maximum van 50% (in 2017). De overheid was dit maximum al aan het afbouwen met 0,5% per jaar. Maar vanaf 2020 wil Rutte III de hypotheekrenteaftrek in 4 jaar tijd versneld afbouwen naar 36,9% (het nieuwe basistarief).

Tegenover de hypotheekrenteaftrek staat het eigenwoningforfait, waarover belasting wordt betaald. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Rutte III wil het eigenwoningforfait verlagen van 0,75% naar 0,6%.

Afschaffen van de Wet Hillen

Wanneer u uw eigenwoningschuld helemaal heeft afgelost en u dus geen hypotheekrenteaftrek meer heeft, blijft per saldo alleen het eigenwoningforfait over, waarover u belasting moet betalen. De Wet Hillen zorgt er in dat geval voor dat de eigenwoningforfait naar nul wordt teruggebracht en u toch geen belasting over uw eigen woning hoeft te betalen. Het plan is nu deze wet af te schaffen, maar gezien de weerstand die er op dit plan kwam, wil de regering dit spreiden over een periode van 30 jaar.

Selma: "Heeft u een eigen woning, dan hangen de gevolgen van de voorgenomen plannen af van uw inkomen, hoeveel hypotheekrente u betaalt en de waarde van uw eigen woning. Wanneer u in de hoogste tariefgroep valt (een inkomen boven de € 68.000), zullen de gevolgen van de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor u het grootste zijn. De verlaging van het eigenwoningforfait zal dit in de meeste gevallen niet kunnen compenseren. Ligt uw inkomen onder de € 68.000, dan zullen de gevolgen kleiner zijn. Uw hypotheekrenteaftrek zal dalen van 41% naar 36,9%. Maar door de invoering van de vlaktaks gaat u ook minder belasting betalen. Bovendien wordt de kleine procentuele verlaging in veel gevallen gecompenseerd door de verlaging van de eigenwoningforfait. Overigens gelden deze gevolgen voor iedereen met een eigen woning, of u nu zzp'er bent of in loondienst werkt."

De eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor uw woning en waarover u de rente mag aftrekken plus uw schuld voor de financieringskosten.

Tips

Selma: "De gevolgen van de belastingplannen hangen af van uw concrete situatie. Voor elke zzp'er geldt: maak gebruik van de zelfstandigenaftrek zolang deze er nog is. Dus probeer dat urencriterium (1225 uur) te halen, mocht u er tegenaan zitten. Vergeet daarbij niet de reistijd, administratieve en netwerk-uren mee te rekenen. Ook deze tellen mee.

In sommige gevallen loont het uw hypotheekrente te verlagen door extra af te lossen of door over te sluiten. De boeterente bij vroegtijdig oversluiten is ook aftrekbaar. Wanneer u in de hoogste tariefgroep zit, kan het interessant zijn nu nog over te sluiten tegen het hogere tarief van de hypotheekrenteaftrek (50% in 2017, 49,5% in 2018). Laat u altijd goed adviseren en reken het na (of laat dit doen) om te beoordelen of het ook in uw situatie voordeliger is.

Wilt u weten wat de gevolgen voor uw specifieke situatie zijn en of u nog maatregelen kunt nemen om verlies te beperken, vraag dan uw boekhouder, accountant of belastingadviseur om advies."

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte.

Vervanging Wet DBA

Rutte III wil de onrust rondom fictieve dienstverbanden wegnemen. Hiervoor staan een aantal maatregelen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een van de plannen is de vervanging van de Wet DBA. Wilt u meer weten over deze maatregelen en wat dit straks voor u betekent? Lees dan het artikel Wet DBA wordt vervangen.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.