Naar de navigatie Naar de inhoud

Prinsjesdag 2017: 3 belangrijke afspraken

Ondanks het demissionaire kabinet zijn ook afgelopen Prinsjesdag de Rijksbegroting, de Miljoenennota en het Belastingplan gepresenteerd. Daarin staan diverse afspraken die gevolgen zullen hebben voor u als ondernemer. Dit zijn de 3 meest opvallende.

1. 2,5 miljard euro voor de ontwikkeling van Invest-NL

Invest-NL is een investeringsinstelling waarvan de staat de enige aandeelhouder is. Er wordt 2,5 miljard euro in geïnvesteerd, en jaarlijks wordt door de staat bijgestort. De instelling ondersteunt de ontwikkeling van grote en kleinere projecten die moeilijk te financieren zijn, omdat de terugverdientijden hierbij onzeker zijn, zoals bij energieprojecten. Start-ups en scale-ups kunnen hier terecht voor risicokapitaal, garanties, exportverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Het eerste kantoor van NL-Invest moet op 1 januari 2018 volledig operationeel zijn.

De voordelen voor de ondernemer zijn:

 • Het financieren van projecten wordt makkelijker.
 • Ondernemers kunnen garantie ontvangen die investeringszekerheid biedt. Dit houdt in dat ze zeker weten dat hun investering binnen bepaalde tijd wordt terugverdiend.
 • Bedrijven worden geholpen met een exportkredietverzekering.
 • Het biedt meer durfkapitaal voor start-ups en doorgroeibedrijven.
 • Het geeft ondernemers betere toegang tot Europese financiering.

2. 160 miljoen euro om te investeren in duurzame energie

Het kabinet gaat in de komende jaren - tot 2020 - 160 miljoen euro investeren in duurzame energie. Een deel hiervan gebeurt door middel van stimulering van particulieren, maar ook voor ondernemers zijn er diverse stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan het verduurzamen van het bedrijf. Zo zijn er de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) die investeringen in het opwekken van duurzame energie of het verminderen van energieverbruik subsidiëren. Het aanvragen van deze subsidies kan via een eLoket.

Wat kunt u hier als ondernemer mee:

 • Met de SDE+ kunnen bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, hiervoor subsidie aanvragen. Dit geldt voor energie uit biomassa, geothermie, zon, water en wind.
 • Ondernemers die apparaten aanschaffen die zorgen voor minder energieverbruik, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen. Dit kan bijvoorbeeld bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 • In totaal zullen de investeringen in duurzame energie leiden tot 15.000 nieuwe banen, zo stelt het kabinet. 

3. Aanpassing van de Wet bescherming persoonsgegevens

De digitale wereld verandert razendsnel. Dat brengt ook nieuwe rechten en plichten met zich mee voor ondernemers. Op het gebied van privacy bijvoorbeeld. Daarom is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 van kracht. Voor u als ondernemer heeft dit ook gevolgen.

Wat kunt of moet u doen:

 • Allereerst is het raadzaam om tijdig na te gaan of u op dit moment aan de nieuwe eisen voldoet. Het aanpassen van uw werkwijze en systemen kan behoorlijk wat tijd kosten.
 • U mag gegevens van inschrijvingen voor nieuwsbrieven niet voor andere doeleinden gebruiken zonder hier eerst officieel toestemming voor te vragen aan de consument.
 • Uw gegevensverwerking moet in kaart worden gebracht. U moet gaan documenteren welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel.
 • U moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens dermate beveiligd zijn, dat ze niet zomaar op straat kunnen komen te liggen. Dit geldt voor álle gegevens, dus ook IP-adressen, kentekens en cookies. De boetes voor overtreding kunnen oplopen tot 4% van uw wereldwijde jaaromzet of 20 miljoen euro. Grote bedrijven moeten hiervoor een Data Protection Officer invoeren.
 • Breng de mensen binnen uw bedrijf die hiermee te maken hebben, de beleidsmakers bijvoorbeeld, van het nieuwe privacybeleid op de hoogte.
 • Uw klanten moeten hun gegevens snel en makkelijk bij u kunnen opvragen en desgewenst kunnen doorsturen naar andere partijen.

Over het algemeen geldt dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gestimuleerd en innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën ook. Door op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en mogelijkheden, kunt u profiteren van de kansen en subsidies die worden geboden.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren