Naar de navigatie Naar de inhoud

Veilig aan het werk als zzp'er

U bent als zzp’er niet in dienst bij een werkgever. Toch geldt ook voor u als zzp'er of freelancer een aantal arboregels. Deze regels zorgen ervoor dat uw veiligheid en die van anderen wordt gewaarborgd. De belangrijkste regels op een rij.

Veilig en gezond werken is voor iedereen van belang. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Voor zzp’ers is het niet alleen van persoonlijk, maar ook van zakelijk belang. Wanneer u iets overkomt, heeft dit direct invloed op uw bedrijfsresultaten.

Arboverplichtingen op de werkvloer

Werkt u als zzp’er tussen collega’s in loondienst, op dezelfde arbeidsplaats? Dan gelden alle maatregelen die voor hen door de Arbowet worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of beperken ook voor u. Dit gaat om regelgeving rond de risico’s van tillen, lawaai en trillingen maar ook computerwerk.

Vóór 2012 was dit nog niet zo. In het Arbobesluit van 2012 zijn deze Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Hierdoor krijgen zelfstandigen dezelfde bescherming als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. De overheid wil hiermee voorkomen dat zzp’ers en werknemers met elkaar gaan concurreren op arbeidsomstandigheden. Als voor zzp’ers minder arboregels gelden, zijn ze namelijk goedkoper.

Een eigen werkplek

Werkt u op een eigen plek, bijvoorbeeld thuis? Dan bent u wel zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid en gezondheid. Bekijk deze video van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met tips over veiligheid in de creatieve sector. Ook voor andere sectoren zijn het nuttige tips.

Algemene voorschriften zelfstandigen

Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen zijn:

  • Het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet).
  • Het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet).
  • Het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet).


Bron: Arboportaal.nl

Geen risico-inventarisatie voor zzp’ers

Er zijn uitzonderingen op de regels in de Arbowet die niet gelden voor zzp'ers. Zo hoeft u niet te voldoen aan administratieve verplichtingen, zoals het maken van een Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Bij een RI&E onderzoekt u, via een bureau of met een online tool, welke risico’s medewerkers en een bedrijfsgebouw lopen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor zzp’ers is het dus niet verplicht, maar het is wel verstandig om voor uzelf de risico’s op een rij te zetten door de arbocatalogus te raadplegen.

Regels voor levensbedreigende risico's

De Inspectie SZW is een dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die erop toeziet dat bedrijven de regels naleven. Voor iedereen die werkt, gelden in Nederland dezelfde regels voor werkzaamheden met levensbedreigende risico's. Ook zzp'ers kunnen dus door de Inspectie SZW aangesproken worden op overtreding van die regels. Ook kunnen zij boetes opgelegd krijgen. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook kan de Inspectie SZW het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven. Het is verplicht zo’n bevel op te volgen.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren