Naar de navigatie Naar de inhoud

Nodig voor een Kredietaanvraag

Wat heb ik nodig bij de aanvraag van een krediet?

Vraagt  u een lening van meer dan € 25.000 aan? Dan hebben we extra informatie van u nodig. Hoe beter u uw aanvraag voorbereidt, hoe beter en sneller wij u kunnen helpen. Hieronder ziet u welke informatie wij in ieder geval van u nodig hebben.  Als u klant van ons bent hebben we een deel van de informatie al van u. Overleg dan even met uw contactpersoon wat in uw situatie nodig is.

Financiële situatie van uw onderneming

 • Definitieve jaarcijfers

  U stuurt ons de balans en de winst- en verliesrekening van uw onderneming van de laatste 2 jaar. Bestaat uw onderneming korter? Stuur ons dan de cijfers die u wel heeft.

  Een balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van uw onderneming. De winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De gegevens haalt u vaak eenvoudig uit uw boekhoudpakket. U kunt het ook laten samenstellen door uw accountant. 

 • Overzicht van actuele cijfers van het lopende boekjaar

  Wij ontvangen ook graag de balans en de winst- en verliesrekening van dit jaar. Wat dat precies zijn en hoe u aan deze gegevens komt, leest u hierboven.

 • Een liquiditeitsprognose van het lopende boekjaar

  Welke inkomsten en uitgaven verwacht u de komende 12 maanden voor uw onderneming? Die neemt u op in een liquiditeitsprognose.

Financiële onderbouwing van uw aanvraag

Met een exploitatiebegroting voor de komende 2 jaar onderbouwt u uw aanvraag. Een exploitatiebegroting kunt u vergelijken met een winst- en verliesrekening. U kijkt hierin alleen naar de toekomst. U maakt een inschatting van zowel uw kostenposten als uw omzet.

 

Ingebrachte zekerheden

Als u een financiering aanvraagt, vragen wij in soms zekerheden. Deze gebruiken we als onderpand. We verlagen daarmee onze risico’s. Voorbeelden van zekerheden zijn: 
 • Hypothecaire inschrijving op onroerend goed
 • Pandrecht op bedrijfsuitrusting
 • Pandrecht op voorraden
 • Pandrecht op debiteuren
Welke en hoeveel zekerheden u in moet brengen, ligt aan uw situatie en de hoogte van uw aanvraag.

 

Statuten van de onderneming

Heeft u een BV of een NV? Dan ontvangen we graag uw statuten. De statuten zijn wettelijk verplicht. In het document staan het doel en de belangrijkste regels van de onderneming. Een notaris legt de statuten vast. De Kamer van Koophandel registreert de statuten.

Ondernemingsplan (voor starters)

Bestaat uw onderneming korter dan 1 jaar? Dan vragen wij om uw ondernemingsplan. Daarin maakt u duidelijk waarom uw onderneming bestaat. Hoe wilt u geld verdienen? Welke kansen en bedreigingen zijn er? En hoe gaat u daar mee om?

Uw ondernemingsplan bevat in ieder geval:

 • Informatie over u als ondernemer
 • Uw ondernemingsvorm
 • Inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel 
 • Het organogram van uw onderneming
 • Het product of de dienst die u levert
 • Uw bedrijfsformule
 • Een analyse van uw markt, afnemers en leveranciers
Heeft u hulp nodig bij het maken van een ondernemingsplan?

Overal antwoord op uw vraag

Via Twitter, Facebook en WhatsApp

Zakelijk contact via Whatsapp

Heeft u geen tijd ons te bellen voor uw vragen? Onze zakelijk specialisten staan ook voor u klaar via Twitter, Facebook en WhatsApp. Wel zo makkelijk.